Specjalność: Zarządzanie kryzysowe

loglic systemy

Opis specjalności

zadaj pytanie

Rosnąca współzależność międzyludzka w wymiarze globalnym, uzależnienie od technologii i dostępu do źródeł energii oraz coraz większe wymagania odnośnie standardu życia społeczeństw, w szczególności społeczeństw postindustrialnych powodują wzrost zainteresowania obszarem zarządzania kryzysowego. Chęć zapewnienia bezpieczeństwa powoduje zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie - menedżerów zarządzania kryzysowego (Crisis Manager), którzy będą posiadali wielostronne przygotowanie do radzenia sobie z wyzwaniami XXI wieku.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności zarządzanie kryzysowe przygotowany jest do pracy w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych działających w zmiennym lub burzliwym otoczeniu,
 • organizacjach bezpieczeństwa publicznego,
 • centrach kryzysowych,
 • organizacjach non profit.
specjalistyczne

Program studiów

Kierunek: ZARZĄDZANIE
Studia pierwszego stopnia licencjackie
Specjalność: Zarządzanie kryzysowe

 pobierz

 

SEMESTR I

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Integracja w zespole  
2. Nauka o organizacji  
3. Współczesne podstawy zarządzania  
4. Podstawy ekonomii w biznesie  
5. Technologie informacyjne  
6. Matematyka  
7. Ochrona własności intelektualnej  
8. Język obcy 1  
9. Język obcy 2  

 

SEMESTR II

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Techniki i metody zarządzania  
2. Statystyka  
3. Prawo  
4. Finanse  
5. Podstawy marketingu  
6. Zarządzanie zachowaniami organizacyjnymi  
7. Informatyka w zarządzaniu  
8. Wychowanie fizyczne  
9. Język obcy 1  
10. Język obcy 2  

 

SEMESTR III

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Rachunkowość finansowa  
2. Zarządzanie projektami  
3. Procesy informacyjne w zarządzaniu  
4. Socjologiczne aspekty biznesu  
5. Strategie marketingowe  
6. Wspólnotowe prawo gospodarcze  
7. Wychowanie fizyczne  
8. Język obcy 1  
9. Język obcy 2  

 

SEMESTR IV

SEMESTR IV
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Podstawy finansów przedsiębiorstwa  
2. Podstawy zarządzania jakością  
3. Zarządzanie strategiczne  
4. Zarządzanie ryzykiem  
5. Bezpieczeństwo publiczne  
6. Zarządzanie zasobami ludzkimi  
7. Społeczna odpowiedzialność biznesu  
8. Badania operacyjne i optymalizacja decyzji  
9. Teoria zarządzania kryzysowego  

 

SEMESTR V

SEMESTR V
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Proseminarium  
2. Rachunkowość zarządcza  
3. Finanse publiczne  
4. Ekonometria  
5. Analiza jakościowa – teorie i zastosowanie  
6. Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie  
7. Rozpoznanie, prognozowanie i monitoring zagrożeń  
8. Logistyka w zarządzaniu kryzysowym  
9. Podstawy prawne funkcjonowania zarządzania kryzysowego  

 

SEMESTR VI

SEMESTR VI
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Seminarium  
2. Etyka zawodowa  
3. Komputerowe narzędzia decyzyjne  
4. Techniki negocjacji w biznesie  
5. Praca dyplomowa  
6. Praktyka  
7. Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych  

REJESTRACJA ON-LINE

Nasi Partnerzy

 • ups
 • kghm
 • DB Shenker
 • crusar
 • bosh
 • benziger
 • ccc
 • alfa-dach
 • amazon
 • ch_robinson
 • dhl
 • fracht
 • kuehne+nagel
 • leoni
 • mauffrey
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohlig_suus
 • skanska
 • AUTOMATE
 • nestle
 • onyx
 • alka
 • cargo
 • colian
 • dam
 • dta
 • electrolux
 • fleet
 • geodis
 • gs1
 • hellman
 • incora
 • junghenrich
 • kubala
 • lisek
 • lkw
 • michalczewski
 • NEONET
 • pol-alba
 • polbus
 • polska unia transportu
 • priority
 • raben
 • rawplug
 • rhenus
 • skrzypczyk
 • sprintlogo
 • transEdu_logo

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype