Specjalność: Zarządzanie w przemyśle motoryzacyjnym

loglic systemy

Opis specjalności

zadaj pytanie

Przemysł motoryzacyjny w ujęciu zarówno globalnym, jak również regionalnym i krajowym rozwija się bardzo intensywnie. Zyski przedsiębiorstw działających w tym sektorze wzrastają nieprzerwalnie od ponad 10 lat, a także prognozowany jest dalszy ich wzrost. W związku z tym na rynku pojawiło się zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zarządzania w przemyśle motoryzacyjnym.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności zarządzanie w przemyśle motoryzacyjnym przygotowany jest do pracy w:

  • przedsiębiorstwach produkcyjnych w przemyśle motoryzacyjnym,
  • przedsiębiorstwach dostarczających komponenty dla producentów z sektora motoryzacyjnego,
  • przedsiębiorstwach dostarczających usługi dla producentów z sektora motoryzacyjnego,
  • prowadzonej osobiście działalności gospodarczej w branży motoryzacyjnej,
  • przedsiębiorstwach dostarczających usługę transportową pojazdów gotowych.
specjalistyczne

REJESTRACJA ON-LINE

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype