Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki Transportu we Wrocławiu  dostosowuje na bieżąco swoje programy nauczania do wymagań rynku pracy. Aby podnieść swoje umiejętności i stać się atrakcyjnym kandydatem dla pracodawcy warto uczęszczać na  organizowane certyfikujące szkolenia branżowe. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki Transportu we Wrocławiu  dostosowuje na bieżąco swoje programy nauczania do wymagań rynku pracy. Aby podnieść swoje umiejętności i stać się atrakcyjnym kandydatem dla pracodawcy warto uczęszczać na  organizowane certyfikujące szkolenia branżowe.

 

Studenci i absolwenci uczelni mają możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej, opartej na najlepszych praktykach i metodach. Kadra trenerska swoją wiedzę zdobywała poprzez doświadczenie oraz pracę zawodową związaną bezpośrednio z zagadnieniami i daną dziedziną. Szkolenia organizowane przez MWSLiT to wysokiej jakości forma dokształcania, która pozwoli Państwu  zdobyć dodatkowe kompetencje i zrozumieć rzeczywiste aspekty omawianych zagadnień.

 

Cztery główne obszary szkoleniowe:

 I. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ 

zarzadzanie jakoscia 1

Temat: Auditor Wewnętrzny Systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami ISO/ TS 16949:2009
Cel szkolenia: Omówienie uwarunkowań związanych z funkcjonowaniem systemów Jakości. Przekazanie niezbędnej wiedzy do przeprowadzania auditów wewnętrznych. Przeprowadzenie ćwiczeń  z zakresu wymagań ISO/TS 16949, technik przygotowania i prowadzenia wywiadu auditowego. Teoria poparta doświadczeniami z przeprowadzonych auditów oraz ćwiczeniami pozwalającymi opanować zarówno zakres normy jak i zastosować w praktyce zdobyte wiadomości. Omawiane techniki zostaną przedstawione w sposób jasny i przystępny. Każda z metod po zaprezentowaniu zobrazowana będzie przykładem jej wykorzystania w praktyce, z aktywnym udziałem uczestników kursu. Szkolenie ma charakter warsztatów uzupełnionych wykładami.
  
Temat: Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania (SZJ; SZŚ; SZBiHP)
Cel szkolenia: Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego zaplanowania, przeprowadzenia oraz dokumentowania auditu zintegrowanego systemu zarządzania według norm serii ISO 9000:2000, ISO 14000; PN-N-18000. Przygotowanie auditorów do koordynowania prac związanych z utrzymaniem i weryfikacją systemów.
  
Temat: AQAP 2100 - "Podstawowe wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości"
Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy nt. wykorzystywanych metod i technik systemu AQAP (metody zarządzania jakością, narzędzia i techniki zarządzania ryzykiem, narzędzia i techniki zarządzania tajemnicą, narzędzia i techniki zarządzania konfiguracją dostaw).
 
Temat: Kurs na Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008
Cel szkolenia: Wysoko cenione na rynku kwalifikacje Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001: 2008, pozwolą Państwu wzbogacić swój życiorys o ważny aspekt, jakim są uprawnienia Auditora Wewnętrznego zgodnego z wymaganiami najnowszej normy ISO 9001:2008. Obecnie znowelizowana norma ISO 9001:2008 jest najbardziej uniwersalnym narzędziem pomocnym w zarządzaniu organizacją oraz efektywnym narzędziem nadzoru nad wymaganiami jakościowymi stawianymi nowoczesnej firmie w/w norm w przedsiębiorstwie. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o bardzo dużą ilość ćwiczeń praktycznych.
 
Temat: Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności WG ISO 22000/HACCP. Dodatkowo w ramach szkolenia Wymagania Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej (GMP/GHP) - wybrane elementy
Cel szkolenia: Cel zajęć to zapoznanie uczestników z fachową wiedzą związaną z bezpieczeństwem zdrowotnym żywności. Omówienie 6 zasady HACCP - audyty i przeglądy systemu; wyznaczanie krytycznych punktów kontrolnych. Zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami w zakresie GHP, GMP i systemu HACCP. 

II. ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

zarzadzanie produkcja 2

Temat : Lean - Certyfikowany Specjalista  - poziom 1

Cel szkolenia: Szkolenie jest dedykowane dla przyszłych inżynierów, technologów, osób odpowiedzialnych za organizację pracy w firmach produkcyjnych. Zakres merytoryczny szkolenia kierowany jest do osób które: nie odbyły jeszcze żadnych szkoleń związanych z tematyką filozofii Lean Manufacturing. Szkolenie daje takie korzyści jak: umiejętność zastosowania podstawowych zasad ekonomiki ruchów elementarnych, eliminacja negatywnych skutków monotonii pracy, kalkulacja opłacalności planowanych zmian usprawniających, przygotowywanie i realizacja planów wdrożeniowych, wprowadzanie wskaźników efektywności usprawnień i monitoring wyników.
 
Temat : 5S podstawowe narzędzie kształtowania dyscypliny i efektywności produkcji
Cel szkolenia: Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie uczestników z systemem, który pozwala na redukcję kosztów oraz maksymalizacje zysków poprzez eliminację wszystkich strat w procesie wytwarzania. Szkolenie jest przeznaczone dla osób ze wszystkich szczebli zarządzania, osób z działów przygotowania produkcji, utrzymania ruchu, przedstawicieli działów produkcyjno-technologicznych oraz osób z działów kontroli Jakości. Szkolenie przygotowane jest tak by zaspokoić potrzebę wiedzy specjalistów zainteresowanych wdrożeniem programu 5S w swojej firmie.
 
Temat: Psychologiczne ABC lidera projektu
Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy (w oparciu o realizowane ćwiczenia) dotyczącej roli menadżera zespołu produkcyjnego (kierownik produkcji, kierownik zmianowy, brygadzista, kierownik zespołu zadaniowego, personel produkcyjny), komunikacji zespołowej, motywacji w realizacji celów, wykorzystywania narzędzi służących do określania i realizacji zadań stojących przed liderem produkcji. Szkolenie ma na celu opanowanie sztuki pracy zespołu z wykorzystaniem filozofii i narzędzi zawartych w systemach KAIZEN/TOC. Zarządzanie zmianą/projektem z wykorzystaniem metodyki TOC. Ćwiczenia i warsztaty są również pomocne dla osób zajmujących się zarządzaniem zespołem pracowników. Celem tego szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami zarządzania i wytrenowaniem umiejętności związanych z budowaniem dobrego zespołu, kierowaniem zespołu przez cele, planowaniem i organizowaniem strategii działania oraz kontrolowaniem i motywowaniem pracowników.

III. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

zarzadzanie zasobami 3

Temat: Zarządzanie ludźmi dla kierowników liniowych
Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych zagadnień w zakresie zarządzania ludźmi w organizacji oraz rozwinięcie wiedzy i umiejętności potrzebnych podczas zarządzania zespołem pracowników. Uczestnicy poszerzą swoje umiejętności w dziedzinie komunikacji w zespole, a także poznają elementy motywowania i oceniania pracowników.
 
Temat: Zarządzanie Strategią: wdrożenie zrównoważonej karty wyników -Balanced Scorecard.
Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z fenomenem Balanced Scorecard -  jako narzędzia zarządzania. Narzędzie to łączy w sposób zrównoważony długo i krótkoterminowe cele, mierniki finansowe i nie finansowe, wskaźniki efektów działań operacyjnych jak również wskaźniki wyprzedzające oraz zewnętrzną i wewnętrzną efektywność. Karta wymaga by ze strategii organizacji uczynić centralny plan działania, aby dzięki niej można było opisać i komunikować w sposób zrozumiały swoją strategię. Karta wyników wyjaśnia cele i mierniki strategiczne oraz integruje je z systemami zarządzania, stając się wyjątkowym narzędziem w budowaniu przewagi konkurencyjnej.
 
Temat: Profesjonalna obsługa klienta - jak dbać o satysfakcję klientów i jak pozyskiwać nowych.
Cel szkolenia: Szkolenie ma celu zapoznanie uczestników z metodami, w jaki sposób skutecznie obsłużyć klienta, rzetelnie wypełniać swoje obowiązki a jednocześnie budować trwałą, pozytywną relację z klientem. Szkolenie rozwija umiejętność: skutecznej obrony przed presją i manipulacją, jaką często posługują się klienci chcąc osiągnąć swój cel; profesjonalnego prowadzenia rozmowy z klientem, który jest pod wpływem negatywnych emocji.
 
Temat: Negocjacje handlowe
Cel szkolenia: Proponowany warsztat z zakresu negocjacji handlowych ma na celu przede wszystkim uświadomienie uczestnikom skuteczności negocjacyjnej. Zajęcia polegają na negocjowaniu przez uczestników przykładowych kontraktów. Ćwiczenia są rejestrowane przez kamery video a później skrupulatnie analizowane przez bardzo dobrego i cenionego specjalistę. Warsztaty są doskonałą okazją do zweryfikowania zastosowanej przez uczestników strategii czy też najczęściej stosowanych technik negocjacyjnych. Duży nacisk kładzie się na przekazanie i na wykorzystanie w praktyce wiedzy z zakresu psychologii społecznej. Według najnowszych badań sukces w negocjacjach opiera się głównie na wykorzystaniu tej właśnie wiedzy. Znajomość sprzedawanego produktu, fachowa wiedza jest oczywiście nieodzowna jednak przy tak silnej konkurencji, podobnej ofercie cenowej, liczy się bardzo umiejętność manipulowania emocjami klienta.
 
Sylwetki trenerów
 
Nasi trenerzy to profesjonaliści w swojej dziedzinie, od lat związani ze środowiskiem naukowym, z biznesem i z badaniami branży logistycznej. Poznaj ich kompetencje.
 
Trener I 
Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz koordynator działań związanych z wymaganiami jakościowymi odbiorców branży automotive (FMEA, PPAP, IMDS) oraz odbiorców przemysłu spożywczego FMCG w zakresie jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobu w oparciu o standardy BRC/Iop, ISO 22000 oraz zasady systemu HACCP (CodexAlimentarius). Auditor Zintegrowanych Systemów Zarządzania, konsultant i trener. Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska oraz Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakładach przemysłowych. Leader filozofii KAIZEN i Lean Manufacturing oraz praktyk narzędzi 5S oraz VMS. Koordynator ds. Komunikacji Korporacyjnej, Odpowiedzialności Społecznej CSR oraz Auditu Etycznego. Doktorant w Katedrze Pracy i Stosunków Przemysłowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jakością.
 
Trener II 
Wieloletni Auditor wiodący Dekra Certification.  Kilkanaście lat doświadczenia w zakresie wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością w zakresie norm ISO 9001; ISO 14001, ISO 18001, HACCP. Przez ostatnie lata prowadziła szereg projektów szkoleniowych, kształcąc auditorów i pełnomocników wg najwyższych standardów jakościowych. Wdrażała i doskonaliła systemy zarządzania jakością dla około 100 firm z branży: mechanicznej, budowlanej, przetwórczej, tworzyw sztucznych, chemicznej, medycznej, uzdrowiskowej, szkoleniowej, prawniczej, meblarskiej, PKS, ochrony mienia, elektrycznej. Z ogromnym sukcesem wdrożyła systemy zarządzania w kilkudziesięciu firmach na terenie Polski.
 
Trener III 
Dyrektor działu szkoleń CL Consulting i Logistyka, współpracownik Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu, Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością - CL Consulting i Logistyka. Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu specjalizacja w dziedzinie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Od kilku lat zarządza projektami szkoleniowymi, odpowiada za organizacje szkoleń, współtworzy zamknięte projekty doradczo - szkoleniowe. Posiada bogate doświadczenie związane ze szkoleniami, rozwojem i zarządzaniem kadrami. Dodatkowo prowadzi szereg zajęć i szkoleń w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności w zakresie doboru i oceny kadry menadżerskiej w Polsce.
 
Trener IV 
Doradca biznesowy, wieloletni trener, dziekan i adiunkt w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Doktor ekonomii w naukach o zarządzaniu ze specjalnością logistyka. Zajmuje się tematyką projektowania i usprawniania procesów logistycznych wewnątrz przedsiębiorstwa (zaopatrzenie, dystrybucja, gospodarka magazynowa, controlling logistyczny) oraz kształtowania i zarządzania łańcuchami dostaw. Jest autorką licznych artykułów dotyczących powyższych zagadnień oraz współautorką książek "Logistyka w przedsiębiorstwie", "Logistyka. Teoria a praktyka", "Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie", "Controlling i rachunkowość zarządcza", "Systemy MRP/ERP". Brała udział w projektach doradczych dla przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych z sektora FMCG, branży budowlanej, instalatorskiej, meblarskiej, obuwniczej, zbrojeniowej oraz AGD. Uczestnikami jej szkoleń byli przedstawiciele dużych firm handlowych (m.in. Tesco, Makro, Kaufland), produkcyjnych (m.in. Bosch, Volkswagen, Sitech, Tchibo, Browary Żywiec, Kompania Piwowarska, Ericsson), usługowych (m.in. Plus) jak i pracownicy sektora MSP. Prowadziła również wykłady za granicą w ramach programu ERASMUS. Jest kierownikiem naukowym studiów podyplomowych prowadzonych przy MWSLiT we Wrocławiu. Prowadzi projekty badawcze w obszarze logistyki i transportu. Realizuje pomiary badawcze dotyczące sektora TSL, prowadzone na zlecenie władz samorządowych. Prelegent na licznych konferencjach naukowych i biznesowych w kraju i za granicą.
 
Trener V 
Doradca klientów sektora prywatnego oraz administracji publicznej usługi doradcze oraz szkoleniowe. Szkoli kadrę kierowniczą jak i pracowników niższego szczebla. Przez lata pracy zyskał opinię rzetelnego i zorientowanego na potrzeby Klienta tenera/szkoleniowca. Dowodem świadczenia usług na najwyższym poziomie jest zadowolenie Klientów i referencje wystawione przez firmy i jednostki administracji publicznej, z którymi współpracował. Prowadząc swoje szkolenia w szczególny sposób uwzględnia specyfikę uczenia się osób dorosłych, stosując się do metod i zasad andragogiki. W swojej pracy wykorzystuje także nowoczesne techniki (NLP) tak, aby uczestnicy przyswoili sobie nowe, pozytywne nawyki.
 
Trener VI 
Certyfikowany specjalista IT, prowadzi liczne szkolenia i świadczy usługi informatyczne.  Współpracuje z autoryzowanymi ośrodkami szkoleniowym Microsoft (CPLS) oraz indywidualnymi odbiorcami, oczekującymi unikatowych rozwiązań. Jest uznanym fachowcem, twórcą algorytmów w komputerowych systemach wspomagających decyzje medyczne i logistyczne, jak i metod prognozowania. Prezentowane programy szkoleń są precyzyjnie dobrane do grupy słuchaczy. Uzyskaną wiedze w zakresie technologii informatycznych wykorzystuje udzielając wsparcia technicznego użytkownikom systemów sieciowych, prowadząc usługi administracyjne, instalacyjne, projektowe i serwisowe. W kręgu licznych zainteresowań znajdują się systemy informatyczne w logistyce, złożone metody obliczeniowe, statystyka matematyczna, metody optymalizacji, algorytmika.
 
Trener VII 
Analityk biznesowy, menedżer, konsultant i wdrożeniowiec. Trener biznesu i coach - specjalista z doświadczeniem biznesowym w międzynarodowej organizacji handlowej, posiadający wieloletnią praktykę w pracy z grupą i klientami indywidualnymi w szkoleniach, doradztwie i coachingu. Prowadzi szkolenia w zakresie umiejętności sprzedażowych - techniki sprzedaży, obsługa klienta. Bogate doświadczenie w prowadzeniu zamkniętych projektów szkoleniowych w obszarze informatycznym w szczególności wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych w pracy zawodowej. Doświadczony analityk i doradca ekonomiczny.
 
Ponadto kluczową jednostką uczelni, która prowadzi warsztaty kształtujące kompetencje miękkie jest  Biuro Karier MWSLiT. Powstało ono, aby służyć i pomagać studentom w wyborze właściwej ścieżki kariery oraz inwestycji we własny rozwój zawodowy podnoszący kwalifikacje i zwiększający atrakcyjność na rynku pracy. Studenci MWSLIT mogą skorzystać z szeregu bezpłatnych zajęć warsztatowych prowadzonych przez doradcę zawodowego. Do tej pory zrealizowano m.in. zajęcia: 

 • Szkolenie z zakresu działalności gospodarczej i zarządzania własnością intelektualną,   
 • Przedsiębiorczość młodych,   
 • Droga do kariery,   
 • Efektywne techniki sprzedażowe,   
 • Skuteczny marketing,   
 • Rekrutacja bez stresu,   
 • Podstawy rachunkowości,   
 • Negocjacje i mediacje,   
 • Zarządzanie czasem,   
 • Sztuka efektywnej autoprezentacji.
   

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do pokoju nr 112 na I piętrze budynku Uczelni, lub wysłanie informacji o chęci wzięcia udziału w szkoleniu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. kontaktowy 71 324 68 42 wew. 124, pokój 005 (piętro -1).

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype