Zaproszenie

Szanowni Państwo,

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest od lat postrzegana w kraju i zagranicą jako wiodąca uczelnia logistyczna. 

 

W roku 2022 w wyniku ewaluacji działalności naukowej, Uczelni została przyznana przez MEiN,  Kategoria Naukowa B+, która upoważnia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w procedurze eksternistycznej oraz tworzenia nowych kierunków studiów w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości.

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom podnoszenia kwalifikacji naukowych,  oferujemy możliwość otwierania przewodów doktorskich i habilitacyjnych (szczegóły zawarte są w dokumencie Sposób postępowania w sprawie nadawania stopni naukowych w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz w Dokumentach do pobrania).

 

Uczelnia, a w jej imieniu Rada Dyscypliny Naukowej zapewni przejrzyste procedury postepowania w procesie ubiegania się o stopnie naukowe.

 

Dla przygotowania się do podjęcia działalności badawczej i przygotowania rozpraw doktorskich, Uczelnia oferuje czterosemestralne, niestacjonarne Seminarium doktoranckie, podczas którego Uczestnicy będą studiować Metodologię prowadzenia badań naukowych oraz Teorię i praktykę zarządzania i jakości, w wybranej specjalności Menadżer logistyki lub Menadżer transportu. Zdane egzaminy z wymienionych przedmiotów będą w naszej  Uczelni honorowane w procedurze postępowania doktorskiego. Seminarium przeznaczone jest dla kandydatów starających się uzyskać stopień naukowy doktora, którzy posiadają wykształcenie drugiego stopnia oraz  studentów realizujących studia na drugim stopniu kształcenia.

 

Serdecznie zapraszamy

Rektor

Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu

dr Marcin Pawęska, prof. MWSLiT

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej

prof. dr hab. inż. Zenon Zamiar

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype