Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu od wielu lat współpracuje z przedstawicielami niemieckich przedsiębiorstw i organizacji gospodarczych w tym przede wszystkim z Magdeburską Izbą Przemysłowo-Handlową. Kontakty z niemieckimi partnerami pozwalają pracownikom naukowym oraz administracyjnym na wymianę wzajemnych doświadczeń, podejmowanie wspólnych inicjatyw oraz uczestnictwo w ciekawych wydarzeniach związanych z sektorem logistyki i nie tylko.

 

Dzięki staraniom Władz Uczelni 13 grudnia 2010 podpisana zastała umowa o współpracy pomiędzy MWSLiT a Instytutem Fraunhofera w Magdeburgu - największą europejską instytucją badawczą, której celem jest praktyczne zastosowanie wiedzy naukowej. Kooperacja obu partnerów dotyczy przede wszystkim:

  • współpracy w ramach badań związanych z wirtualną rzeczywistością;
  • pracy nad aplikacjami dotyczącymi wirtualnej rzeczywistości a służącymi do świadczenia usług szkoleniowych dla szkolnictwa i przemysłu;
  • pracy nad wspólnymi projektami prowadzonymi przez Instytut Fraunhofera i MWSLiT;
  • wymiany kadr;
  • innych wspólnie ustalonych działań.

 

Podpisane porozumienie otwiera nowe możliwości badawcze i dydaktyczne dla pracowników naukowych naszej Uczelni. Jednocześnie zapewnia naszym studentom dostęp do wiedzy i najnowszych wyników badań prowadzonych w obszarze logistyki, transportu, planowania przestrzennego, jak również nowoczesnej technologii informacyjnej oraz wirtualnej rzeczywistości. Ponadto, w ramach programu stypendialnego Erasmus+ dla studentów oraz nauczycieli akademickich, współpracujemy z Hochschule fur Technik und Wirtschaft Dresden, jak również z Hochschule Fulda - University of Applied Sciences.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype