DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW

    SPRAWDŹ    
  

dofinansowanie loga

 

 

 

Specjalność: Logistyka odpadów w przemyśle automotive

logistyka awiacji

Opis specjalności

zadaj pytanie

Specjalność Logistyka odpadów w przemyśle automotive jest unikalną w skali kraju specjalnością, która jest konsekwencją dynamicznego rozwoju firm branży automotive w Polsce. Rozwój tej branży oraz gwałtownie i stale rosnąca liczba pojazdów samochodowych znajdujących się w użyciu sprawiają, że problem zrównoważonej logistyki, bezpieczeństwa ekologicznego i ochrony środowiska stają się wyzwaniem dla kolejnych pokoleń. Specjalność umożliwia studentom poznanie najnowszych technologii odzysku i składowania materiałów oraz ich recyklingu. Studenci poznają technologie wytwarzania podzespołów i komponentów dla pojazdów mechanicznych, w tym także układy napędowe spalinowe, hybrydowe i elektryczne stosowane w tym przemyśle.

W ramach specjalności studenci dowiedzą się także, jak nowocześnie odzyskiwać materiały do ponownego przetworzenia, zmniejszając tym samym powierzchnie składowisk. W tym względzie duże znaczenie przywiązujemy do znajomości zasad prawa w gospodarowaniu różnymi (także niebezpiecznymi) odpadami technologicznymi, a także samochodami wycofanymi z eksploatacji. W ramach zajęć laboratoryjnych studenci są także zapoznawani z nowoczesnymi systemami informacji biznesowej w gospodarce odpadami branży automotive.

 

Projekt „Wykwalifikowane kadry dla branży automotive na Dolnym Śląsku”, nr POWR.03.05.00-00-ZR45/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

  specjalistyczne   specjalistyczne   specjalistyczne  

Dodatkowe Korzyści dla słuchacza

 • płatne staże przygotowujące do zawodu - krajowe (min. 3 200 zł brutto/mies.) i zagraniczne (min. 5 600 zł brutto/mies.),
 • certyfikowane, specjalistyczne szkolenia - CILT(UK), CKZ w transporcie drogowym + egzamin państwowy na Certyfikat Kompetencji Zawodowych, ADR + egzamin państwowy na doradcę ADR,
 • certyfikowane kursy branżowe podnoszące kompetencje: TELC + egzaminy zewnętrzne na poziomie B2, Pełnomocnik systemu zarządzania jakością w motoryzacji IATF, Kurs Audytora Wewnętrznego IATF, Kurs Standard MMOG/LE V4,
 • kształtowanie praktycznej umiejętności rozwiązywania problemów z zastosowaniem specjalistycznych narzędzi i nowoczesnych technologii poprzez warsztaty informatyczne: AnyLogic, System ERP, Arkusz kalkulacyjny, Język SQL,
 • wykłady praktyków, zajęcia z pracodawcami i wizyty studyjne w renomowanych przedsiębiorstwach branży TSL i Automotive,
 • zajęcia w kompleksowo wyposażonych specjalistycznych laboratoriach symulacyjnych,
 • specjalistyczne podręczniki a także dodatkowe interaktywne pakiety e-learningowe,
 • rozwój kompetencji komunikacyjnych i wsparcie praktycznych umiejętności studenta.
 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów licencjackich są przygotowani do pracy w:

 • zakładach produkujących komponenty dla pojazdów samochodowych (osobowych i ciężarowych),
 • centrach logistycznych współpracujących z branżą automotive,
 • firmach dealerskich sprzedających używane pojazdy samochodowe,
 • warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych (osobowych i ciężarowych),
 • firmach zajmujących się gospodarką odpadami i recyklingiem materiałów branży automotive,
 • przedsiębiorstwach świadczących usługi w zakresie zbiórki, wywozu, segregacji odpadów oraz zarządzania składowiskami odpadów.

 

Program studiów

Kierunek: LOGISTYKA
Studia pierwszego stopnia licencjackie
Specjalność: Logistyka odpadów w przemyśle automotive

 pobierz

 

SEMESTR I

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy Zo
2. Matematyka E
3. Mikro i makroekonomia E
4. Podstawy zarządzania E
5. Informatyka Zo
6. Wstęp do logistyki Zo
7. Język obcy 1 Zo
8. Język obcy 2 Zo

SEMESTR II

 

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Statystyka E
2. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji E
3. Integracja w zespole E
4. Język obcy 1 E
5. Język obcy 2 E
6. Wychowanie fizyczne E
7. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR III

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Infrastruktura logistyczna E
2. Rachunkowość E
3. Sieci komputerowe Zo
4. Etyka w biznesie i techniki negocjacyjne Zo
5. Wybrane problemy logistyki zrównoważonej Zo
6. Strategie marketingowe w logistyce Zo
7. Język obcy 1 E
8. Język obcy 2 E

 

SEMESTR IV

SEMESTR IV
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Systemy informatyczne w logistyce Zo
2. Podstawy ekologii i ochrony środowiska E
3. Technologie produkcji podzespołów i komponentów dla pojazdów mechanicznych E
4. Układy napędowe, spalinowe, hybrydowe i elektryczne w przemyśle automotive Zo
5. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR V

SEMESTR V
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Finanse w logistyce Zo
2. Podstawy prawa i własności intelektualnej Zo
3. Projektowanie operacji logistycznych w gospodarce odpadami branży automotive E
4. Materiałoznawstwo w przemyśle automotive E
5. Prawne aspekty gospodarowania odpadami technologicznymi E
6. Logistyka odzysku w gospodarowaniu odpadami technologicznymi Zo

 

SEMESTR VI

SEMESTR VI
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Zarządzanie innowacjami w logistyce Zo
2. Międzynarodowe sieci logistyczne Zo
3. Ratownictwo i pomoc medyczna Zo
4. Przetwarzanie odpadów branży automotive – magazynowanie, recykling i ponowne użycie E
5. System logistyczny gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji Zo
6. Zarządzanie systemami informacji biznesowej w gospodarce odpadami branży automotive Zo
7. Repetytorium dyplomowe Zo
8. Egzamin dyplomowy E

 

Nasi Partnerzy

 • ups
 • kghm
 • DB Shenker
 • crusar
 • cati
 • bosh
 • benziger
 • ccc
 • alfa-dach
 • amazon
 • ch_robinson
 • dhl
 • fracht
 • gefco
 • kuehne+nagel
 • leoni
 • mauffrey
 • panalpina
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohlig_suus
 • skanska
 • volvo

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype