Specjalność: Logistyka w awiacji

logistyka awiacji

Opis specjalności

zadaj pytanie

Specjalność Logistyka w awiacji jest konsekwencją dynamicznego rozwoju branży lotniczej w Polsce oraz rosnącym zapotrzebowaniem firm produkcyjnych i usługowych w zakresie pozyskania specjalistów logistyków ukierunkowanych na szeroko rozumianą branżę lotniczą. W tym obszarze oferta uczelni jest unikalna na skalę krajową i europejską. W ramach specjalności studenci dowiedzą się jak nowocześnie zarządzać lotniczym transportem pasażerskim i towarowym, a także poznają prawne aspekty międzynarodowego transportu lotniczego (pasażerskiego i cargo). Znacząca liczba zajęć jest także poświęcona poznaniu nowoczesnych systemów nawigacyjnych i prognozowania warunków lotu z wykorzystaniem technologii satelitarnych. W tym celu uczelnia wyposaża specjalistyczne laboratorium do łączności satelitarnej i odczytu komunikatów pogodowych dla potrzeb organizacji lotów. W trakcie studiów studenci poznają także zasady bezpieczeństwa w lotnictwie, w tym analizy wypadków lotniczych oraz specyfikę funkcjonowania systemów ochrony w portach lotniczych. Studenci mają możliwość odbywania praktyki w krajowych i międzynarodowych korporacjach branży lotniczej, a także w portach lotniczych i strukturach logistycznych portów lotniczych, firmach zajmujących się transportem oraz spedycją lotniczą.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów licencjackich są przygotowani do pracy w:

 • polskich i międzynarodowych korporacjach branży lotniczej,
 • zespołach logistycznych na lotniskach oraz w portach lotniczych krajowych i międzynarodowych,
 • krajowych i międzynarodowych liniach lotniczych (pasażerskich i cargo), jako personel naziemny, pokładowy i serwisowy,
 • firmach produkujących i eksploatujących systemy bezzałogowych statków powietrznych (UAS),
 • komórkach kontroli bezpieczeństwa na lotniskach,
 • fabrykach komponentów dla potrzeb branży lotniczej,
 • firmach serwisujących sprzęt lotniczy,
 • centrach logistycznych,
 • jednostkach wojskowych sił powietrznych i logistyki transportu powietrznego.

Program studiów

Kierunek: LOGISTYKA
Studia pierwszego stopnia licencjackie
Specjalność: Logistyka w awiacji

 pobierz

 

SEMESTR I

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy Z
2. Matematyka E
3. Mikro i makroekonomia E
4. Integracja w zespole Zo
5. Wstęp do logistyki Zo
6. Język obcy 1 Zo
7. Język obcy 2 Zo
8. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR II

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Statystyka E
2. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji E
3. Podstawy zarządzania E
4. Infrastruktura logistyczna E
5. Informatyka Zo
6. Język obcy 1 Zo
7. Język obcy 2 Zo
8. Wychowanie fizyczne Z
9. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR III

 

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Rachunkowość E
2. Sieci komputerowe Zo
3. Etyka w biznesie Zo
4. Ekologistyka Zo
5. Zarządzanie produkcją i usługami E
6. Język obcy 1 E
7. Język obcy 2 E
8. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR IV

 

SEMESTR IV
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Systemy informatyczne w logistyce Zo
2. Prawo i ochrona własności intelektualnej Zo
3. Międzynarodowe sieci logistyczne Zo
4. Budowa samolotów i systemów nawigacji powietrznej E
5. Zarządzanie łańcuchem logistycznym E
6. Międzynarodowe prawo lotnicze Zo
7. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR V

SEMESTR V
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Finanse w logistyce E
2. Towaroznawstwo i zarządzanie magazynem w logistyce lotniczej E
3. Zarządzanie i infrastruktura portów lotniczych i lotnisk E
4. Zarządzanie lotniczym transportem pasażerskim i towarowym E
5. Zarządzanie globalnym ruchem lotniczym i technologie satelitarne E
6. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR VI

SEMESTR VI
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Zarządzanie innowacjami w logistyce Zo
2. Ekonomika transportu Zo
3. Technologie cyfrowe w logistyce lotniczej E
4. Bezzałogowe systemy powietrzne (UAS) E
5. Bezpieczeństwo lotnicze i systemy ochrony Zo
6. Praktyka zawodowa Zo
7. Repetytorium dyplomowe Z
8. Egzamin dyplomowy E

Nasi Partnerzy

 • ups
 • kghm
 • DB Shenker
 • crusar
 • bosh
 • benziger
 • ccc
 • alfa-dach
 • amazon
 • ch_robinson
 • dhl
 • fracht
 • kuehne+nagel
 • leoni
 • mauffrey
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohlig_suus
 • skanska
 • AUTOMATE
 • nestle
 • onyx
 • alka
 • cargo
 • colian
 • dam
 • dta
 • electrolux
 • fleet
 • geodis
 • gs1
 • hellman
 • incora
 • junghenrich
 • kubala
 • lisek
 • lkw
 • michalczewski
 • NEONET
 • pol-alba
 • polbus
 • polska unia transportu
 • priority
 • raben
 • rawplug
 • rhenus
 • skrzypczyk
 • sprintlogo
 • transEdu_logo

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype