DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW

    SPRAWDŹ    
  

dofinansowanie loga

 

 

 

Specjalność: Logistyka w awiacji

logistyka awiacji

Opis specjalności

zadaj pytanie

Specjalność Logistyka w awiacji jest konsekwencją dynamicznego rozwoju branży lotniczej w Polsce oraz rosnącym zapotrzebowaniem firm produkcyjnych i usługowych w zakresie pozyskania specjalistów logistyków ukierunkowanych na szeroko rozumianą branżę lotniczą. W tym obszarze oferta uczelni jest unikalna na skalę krajową i europejską.
W ramach specjalności studenci dowiedzą się jak nowocześnie zarządzać lotniczym transportem pasażerskim i towarowym, a także poznają prawne aspekty międzynarodowego transportu lotniczego (pasażerskiego i cargo). Znacząca liczba zajęć jest także poświęcona poznaniu nowoczesnych systemów nawigacyjnych i prognozowania warunków lotu z wykorzystaniem technologii satelitarnych. W tym celu uczelnia wyposaża specjalistyczne laboratorium do łączności satelitarnej i odczytu komunikatów pogodowych dla potrzeb organizacji lotów. W trakcie studiów studenci poznają także zasady bezpieczeństwa w lotnictwie, w tym analizy wypadków lotniczych oraz specyfikę funkcjonowania systemów ochrony w portach lotniczych.
Studenci mają możliwość odbywania praktyki w krajowych i międzynarodowych korporacjach branży lotniczej, a także w portach lotniczych i strukturach logistycznych portów lotniczych, firmach zajmujących się transportem oraz spedycją lotniczą.

 

Projekt „Zintegrowany program rozwoju uczelni gwarancją sukcesu studentów”, nr POWR.03.05.00-00-Z225/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

  specjalistyczne   specjalistyczne   specjalistyczne  

Dodatkowe Korzyści dla słuchacza

 • płatne 3-miesięczne staże przygotowujące do zawodu - krajowe (min. 3 500 zł brutto/mies.) i zagraniczne (min. 5 300 zł brutto/mies.),
 • certyfikowane, specjalistyczne szkolenia - CILT(UK),
 • certyfikowane kursy branżowe podnoszące kompetencje: TELC + egzaminy zewnętrzne na poziomie B2,
 • kształtowanie praktycznej umiejętności rozwiązywania problemów z zastosowaniem specjalistycznych narzędzi i nowoczesnych technologii poprzez warsztaty informatyczne: AnyLogic, System ERP, Arkusz kalkulacyjny, Język SQL,
 • wykłady praktyków, zajęcia z pracodawcami i wizyty studyjne w renomowanych przedsiębiorstwach branży TSL i Automotive,
 • zajęcia w kompleksowo wyposażonych specjalistycznych laboratoriach symulacyjnych,
 • specjalistyczne podręczniki a także dodatkowe interaktywne pakiety e-learningowe,
 • rozwój kompetencji komunikacyjnych i wsparcie praktycznych umiejętności studenta.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów licencjackich są przygotowani do pracy w:

 • polskich i międzynarodowych korporacjach branży lotniczej,
 • zespołach logistycznych na lotniskach oraz w portach lotniczych krajowych i międzynarodowych,
 • krajowych i międzynarodowych liniach lotniczych (pasażerskich i cargo), jako personel naziemny, pokładowy i serwisowy,
 • firmach produkujących i eksploatujących systemy bezzałogowych statków powietrznych (UAS),
 • komórkach kontroli bezpieczeństwa na lotniskach,
 • fabrykach komponentów dla potrzeb branży lotniczej,
 • firmach serwisujących sprzęt lotniczy,
 • centrach logistycznych,
 • jednostkach wojskowych sił powietrznych i logistyki transportu powietrznego.

Program studiów

Kierunek: LOGISTYKA
Studia pierwszego stopnia licencjackie
Specjalność: Logistyka w awiacji

 pobierz

 

SEMESTR I

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy Zo
2. Matematyka E
3. Mikro i makroekonomia E
4. Podstawy zarządzania E
5. Informatyka Zo
6. Wstęp do logistyki Zo
7. Język obcy 1 Zo
8. Język obcy 2 Zo

SEMESTR II

 

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Statystyka E
2. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji E
3. Integracja w zespole Zo
4. Język obcy 1 Zo
5. Język obcy 2 Zo
6. Wychowanie fizyczne Zo
7. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR III

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Infrastruktura logistyczna E
2. Rachunkowość E
3. Sieci komputerowe Zo
4. Etyka w biznesie i techniki negocjacyjne Zo
5. Wybrane problemy logistyki zrównoważonej Zo
6. Strategie marketingowe w logistyce Zo
7. Język obcy 1 E
8. Język obcy 2 E

 

SEMESTR IV

SEMESTR IV
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Systemy informatyczne w logistyce Zo
2. Budowa samolotów i systemów nawigacji powietrznej E
3. Zarządzanie łańcuchem dostaw w logistyce lotniczej E
4. Międzynarodowe prawo lotnicze Zo
5. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR V

SEMESTR V
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Finanse w logistyce Zo
2. Podstawy prawa i własności intelektualnej Zo
3. Towaroznawstwo i zarządzanie magazynem w logistyce lotniczej E
4. Zarządzanie i infrastruktura portów lotniczych i lotnisk E
5. Zarządzanie lotniczym transportem pasażerskim i towarowym E
6. Zarządzanie globalnym ruchem lotniczym i technologie satelitarne E

 

SEMESTR VI

SEMESTR VI
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Zarządzanie innowacjami w logistyce Zo
2. Międzynarodowe sieci logistyczne Zo
3. Ratownictwo i pomoc medyczna Zo
4. Technologie cyfrowe w logistyce lotniczej E
5. Bezzałogowe systemy powietrzne (UAS) E
6. Bezpieczeństwo lotnicze i systemy ochrony Zo
7. Repetytorium dyplomowe Zo
8. Egzamin dyplomowy E

 

Nasi Partnerzy

 • ups
 • kghm
 • DB Shenker
 • crusar
 • cati
 • bosh
 • benziger
 • ccc
 • alfa-dach
 • amazon
 • ch_robinson
 • dhl
 • fracht
 • gefco
 • kuehne+nagel
 • leoni
 • mauffrey
 • panalpina
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohlig_suus
 • skanska
 • volvo

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype