Cel studiów

Toczące się światowe kryzysy zmuszają przedsiębiorstwa do rewizji i szybkiej zmiany funkcjonujących dotychczas strategii z zakresu zarządzania łańcuchami dostaw. Firmy zaczęły na nowo koncentrować się na jeszcze wydajniejszym planowaniu i zarządzaniu posiadanymi zasobami (ERP). Jest to możliwe wyłącznie przy użyciu najnowszych technologii takich jak Cloud Computing, AI, BigData czy Machine Learning. Znajomość najnowocześniejszych rozwiązań IT dla SCM i umiejętność zaadaptowania ich funkcjonalności w procesie optymalizacji logistyki i łańcuchów dostaw jest aktualnie jedną z najbardziej pożądanych cech wśród managerów logistyki.

 

 

Słuchacze studiów podyplomowych Zintegrowane systemy logistyczne SAP w łańcuchach dostaw otrzymają wiedzę teoretyczną jak również praktyczną dotyczącą zakresu możliwości wykorzystania najnowszego rozwiązania ERP światowego lidera oprogramowania biznesowego SAP SE.

 

 

SAP ERP jest obecnie najczęściej używanym oprogramowaniem operacyjnym na świecie. Kurs ten ma na celu przygotowanie studentów do obecnych i przyszłych wyzwań z zakresu radzenia sobie z efektywnym planowaniem i zarządzaniem zasobami przedsiębiorstw z naciskiem na gospodarkę przepływów materiałowych. Studenci otrzymają dostęp do najnowszej wersji innowacyjnego oprogramowania SAP S/4HANA, która zapewnia kompleksowy wgląd w planowanie i zarządzanie zasobami.

Wykorzystując studia przypadków zintegrowanych procesów biznesowych, studenci aktywnie realizują w systemie SAP S/4HANA operacje, które w połączeniu z wiedzą teoretyczną co do funkcjonowania łańcuchów dostaw, pozwalają im pogłębić wiedzę w praktyce. Uczestnicy studiów podyplomowych uzyskają kompleksowy przegląd obszarów funkcjonalnych systemu S/4HANA: Logistyka (LO), Planowanie Potrzeb Materiałowych (MM-MRP), Księgowość Finansowa (FI), Controlling (CO) oraz Planowanie i Zarządzanie Produkcją (PP). Studenci zapoznają się z nową architekturą i sposobem działania nowatorskiego interfejsu użytkownika SAP FIORI, a także uzyskają informacje z zakresu integracji SAP S/4 HANA z SAP Hybris (CRM), SAP Ariba (zaopatrzenie) i SAP Success Factors (HR).

 

 

Studia podyplomowe kierowane są do:

 • osób chcących zdobyć wyjątkowe na polskim rynku umiejętności oraz wiedzę z zakresu IT dla SCM (ERP),
 • osób planujących podjąć pracę na stanowiskach związanych z zaawansowaną technologicznie logistyką 4.0,
 • osób zajmujących stanowiska managerskie bądź dyrektorskie, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu najnowszych technologii oraz reportingu dla Industry 4.0
 • pracowników przedsiębiorstw wdrażających bądź planujących implementację zaawansowanych rozwiązań ERP,
 • analityków, specjalistów oraz koordynatorów, zawodowo zajmujących się zarzadzaniem oraz optymalizowaniem procesów logistycznych w łańcuchu dostaw,
zasady rekrutacji2

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

 • biznesowego oraz technicznego funkcjonowania modułów SAP dla SCM oraz jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw powiązanych z logistyką,
 • planowania, organizowania, realizowania i kontroli globalnych przepływów materiałowych,
 • koncepcji, metod, narzędzi SAP 4/HANA stosowanych w zakresie efektywnego planowania a następnie zarządzania operacjami logistyki inbound, outbound, a także produkcji i intralogistyki,
 • sposobu funkcjonowania najnowocześniejszego systemu informatycznego SAP S/4HANA umożliwiającego globalne zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • projektowania i realizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem zintegrowanych modułów SAP S/4HANA w oparciu o najlepsze praktyki rynku,

Absolwent posiada umiejętności:

 • obsługi systemu SAP S/HANA z zakresu planowania, zarządzania, raportowania i kontroli przepływów materiałowych i finansowych w łańcuchu dostaw,
 • metodyczne, pozwalające rozwiązywać problemy logistyczne w zakresie projektowania systemów i procesów logistycznych,
 • budowania strategii wdrażania najnowszych rozwiązań IT dla przedsiębiorstw uwzględniających strukturę organizacyjną oraz jednostki logistyczne,
 • wdrażania, rewizji i optymalizowania procesów biznesowych, w tym logistycznych z zakresu P2P, O2C, M2O oraz R2R

Program studiów

Sprawdź szczegóły

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN
1. Wprowadzenie do SAP S/4HANA 3
2. Struktura ERP i nawigacja 4
3. Dystrybucja i transport – teoria i warsztaty 25
4. Zarządzanie gospodarką materiałową – teoria i warsztaty 30
5. Planowanie i zarządzanie produkcją – teoria i warsztaty 45
6. Zaawansowane zarządzanie gospodarką magazynową – teoria i warsztaty 65
7. Kontroling i finanse w logistyce – teoria i warsztaty 20
8. Zarządzanie projektem logistycznym – teoria i warsztaty 5
9. Seminarium 3
RAZEM 200

Cennik

Sprawdź szczegóły

OPŁATA REKRUTACYJNA
50 zł
OPŁATA ZA STUDIA OPŁATA JEDNORAZOWA
(5% ZNIŻKI)
OPŁATA W
2  RATACH
OPŁATA W
4 RATACH
5900 zł 5600 zł 2 x 2950 zł 4 x 1475 zł

 

W przypadku skierowania przez osobę prawną więcej niż 4 pracowników przewidujemy dodatkowy rabat.

Opłat należy dokonywać przelewem na konto:

Santander Bank Polska S.A. nr: 82 1090 2398 0000 0001 1527 4070

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław

W polu "tytułem" należy koniecznie umieścić następujące informacje: studia podyplomowe, kierunek studiów, imię i nazwisko studenta.

 

Absolwenci Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe.

Organizacja studiów

Sprawdź szczegóły

 • Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w systemie zaocznym. Zjazdy sobotnio – niedzielne (1-2 razy w miesiącu).
 • Studia trwają 2 semestry, łącznie 13 spotkań.
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, przy ul. Sołtysowickiej 19 B. Istnieje także możliwość realizacji zajęć w formie hybrydowej w zależności od preferencji słuchaczy.
 • Studia podyplomowe kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.

 

 

 

Certyfikat MWSLiT SAP University Alliances

Sprawdź szczegóły

certyfikat 

Absolwenci studiów podyplomowych będą posiadali wszechstronną wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą systemu SAP S/4HANA opartą na praktycznym doświadczeniu zdobytym podczas realizacji obszernych scenariuszy studium przypadku poszczególnych modułów funkcjonalnych S/4HANA, poświadczoną zarówno dyplomem ukończenia studiów podyplomowych jak również prestiżowym certyfikatem MWSLiT SAP University Alliances w języku angielskim.

 
 

 

 

Nasi Partnerzy

 • ups
 • kghm
 • DB Shenker
 • crusar
 • bosh
 • benziger
 • ccc
 • alfa-dach
 • amazon
 • ch_robinson
 • dhl
 • fracht
 • kuehne+nagel
 • leoni
 • mauffrey
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohlig_suus
 • skanska
 • AUTOMATE
 • nestle
 • onyx
 • alka
 • cargo
 • colian
 • dam
 • dta
 • electrolux
 • fleet
 • geodis
 • gs1
 • hellman
 • incora
 • junghenrich
 • kubala
 • lisek
 • lkw
 • michalczewski
 • NEONET
 • pol-alba
 • polbus
 • polska unia transportu
 • priority
 • raben
 • rawplug
 • rhenus
 • skrzypczyk
 • sprintlogo
 • transEdu_logo

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype