logo Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Studia niestacjonarne

CILT Wiarygodna szkoła

E-learningMoodlogWirtualny dziekanat

Najlepsza uczelnia logistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie

zarzadzanie

Specjalistyczne laboratoria
 
Certyfikowane szkolenia
 
Praktyki
i staże
 
Wykłady gościnne
 
Akredytacja
CILT (UK)
 

 

ZARZĄDZANIE studia licencjackie

Studenci na kierunku Zarządzanie uzyskują wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczące istoty, prawidłowości oraz problemów funkcjonowania przedsiębiorstw, a także podmiotów administracji publicznej i struktur bezpieczeństwa państwa. Zdobywają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Absolwenci są przygotowani do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego.

Zapraszamy na dzienne i zaoczne studia na kierunku zarządzanie.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z dziedziny nauk o zarządzaniu, pogłębionej o zagadnienia z dziedziny ekonomii, przygotowanie absolwenta do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, a także nauczenie odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim oraz uświadomienie potrzeby uczenia się przez całe życie.

Zapraszamy na studia do MWSLiT we Wrocławiu.

 

Rekrutacja

 

Zadaj pytanie

 

Pracodawcy Absolwenci Studenci

 

 

© 2015 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 42

mapa serwisu

Przejdź na górę strony