logistyka dofinansowane

 

Zapisz się na studia i zyskaj dodatkowe korzyści

260 stazy

 Warto wiedzieć

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu istnieje już od 20 lat. Priorytetem uczelni była i jest nieustanna dbałość o jakość nauczania oraz wysoki poziom kształcenia, spełniający najwyższe standardy europejskie.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest najlepszą uczelnią logistyczną w Polsce, według Rankingu Perspektywy 2020,2019,2018…

Wysoka pozycja w Rankingu jest potwierdzeniem zaangażowania uczelni w realizację kształcenia zgodnie z nowoczesnymi standardami akademickimi, a także świadczy o najwyższej jakości studiów jak również plasuje uczelnię w gronie liderów na rynku Szkolnictwa Wyższego.

 

MWSLiT we Wrocławiu opracowuje i dostosowuje swoje programy nauczania do wymagań pracodawców, dlatego też wdrożone zostały kolejne innowacyjne projekty dla studentów realizowane w ramach funduszy unijnych. Są to m.in.:

 

 • Zintegrowany program rozwoju uczelni gwarancją sukcesu studentów (POWR.03.05.00-00-Z225/18),
 • Wykwalifikowane kadry dla branży automotive na Dolnym Śląsku (POWR.03.05.00-00-ZR45/18).

 

Celem projektów jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni poprzez m.in. wdrożenie nowych specjalności w ramach studiów licencjackich na kierunkach logistyka oraz transport.

 

102

GODZIN ZAJĘĆ Z PRACODAWCAMI
 
czytaj więcej...

 

 

 

 • 80h zajęć z pracodawcami – case study 40h, studium przypadku 40h
   
 • 22h wykładów gościnnych praktyków
   
 • Wyjazdy studyjne do renomowanych przedsiębiorstw branży TSL i Automotive
260

PŁATNYCH STAŻY
 
czytaj więcej...

 

 

 

 • Płatne staże w pełni przygotowujące do zawodu
   
 • krajowe (min. 3 200 zł brutto/mies.) - dla pierwszych 200 osób u najlepszych pracodawców na Dolnym Śląsku
   
 • zagraniczne (min. 5 600 zł brutto/mies.) - dla pierwszych 60 osób w cenionych firmach m.in. w Niemczech, Francji oraz Stanach Zjednoczonych
474

GODZIN CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ, KURSÓW I WARSZTATÓW
czytaj więcej...

 

 

 

 • 120h certyfikowanych szkoleń
   
 • 258h warsztatów
   
 • 96h kursów
   
 • Specjalistyczne podręczniki a także dodatkowe interaktywne pakiety e-learningowe

 

 

 

 

Ponadto zrealizowane zostaną również programy podniesienia kompetencji zawodowych, językowych i informatycznych studentów poprzez szkolenia certyfikowane, zajęcia projektowe, warsztaty czy kursy branżowe. Z oferty mogą skorzystać studenci studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich.

 

Kluczem do kariery jest specjalistyczne wykształcenie, dlatego zapraszamy na studia do Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Dodatkowe korzyści dla słuchaczy

Płatne staże przygotowujące do zawodu - krajowe (min. 3 200 zł brutto/mies.) i zagraniczne (min. 5 600 zł brutto/mies.).
Certyfikowane, specjalistyczne szkolenia - CILT(UK), CKZ w transporcie drogowym + egzamin państwowy na Certyfikat Kompetencji Zawodowych, ADR + egzamin państwowy na doradcę ADR.
Certyfikowane kursy branżowe podnoszące kompetencje: TELC + egzaminy zewnętrzne na poziomie B2, Pełnomocnik systemu zarządzania jakością w motoryzacji IATF, Kurs Audytora Wewnętrznego IATF, Kurs Standard MMOG/LE V4.
Kształtowanie praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów z zastosowaniem specjalistycznych narzędzi i nowoczesnych technologii poprzez warsztaty informatyczne: AnyLogic, System ERP, Arkusz kalkulacyjny, Język SQL.
Wykłady praktyków, zajęcia z pracodawcami i wizyty studyjne w renomowanych przedsiębiorstwach branży TSL i Automotive.
Zajęcia w kompleksowo wyposażonych specjalistycznych laboratoriach symulacyjnych.
Specjalistyczne podręczniki a także dodatkowe interaktywne pakiety e-learningowe.
Rozwój kompetencji komunikacyjnych i wsparcie praktycznych umiejętności studenta.
Płatne staże przygotowujące do zawodu - krajowe (min. 3 200zł brutto/mies.) i zagraniczne (min. 5 600 zł brutto/mies.).
Certyfikowane, specjalistyczne szkolenia.
Certyfikowane kursy branżowe podnoszące kompetencje.
Kształtowanie praktycznych umiejętności poprzez warsztaty informatyczne.
Wykłady praktyków, zajęcia z pracodawcami i wizyty studyjne w renomowanych przedsiębiorstwach branży TSL i Automotive.
Zajęcia w kompleksowo wyposażonych specjalistycznych laboratoriach symulacyjnych..
Specjalistyczne podręczniki a także dodatkowe interaktywne pakiety e-learningowe.
Rozwój kompetencji komunikacyjnych i wsparcie praktycznych umiejętności studenta.

 

 

cilt logo

 

Chartered Institute of Logistics and Transport jest organizacją zrzeszającą 33 000 specjalistów z branży TSL w ponad stu krajach. Dzięki staraniom władz Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, studia inżynierskie i licencjackie na kierunku Logistyka uzyskały certyfikację The Chartered Institute of Logisitcs and Transport UK. Uczelnia jest jedyną instytucją w Polsce posiadającą certyfikację tej prestiżowej organizacji, będącą potwierdzeniem najwyższej jakości programu nauczania.

 

dekra logo

 

DEKRA Certification Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu DEKRA SE z siedzibą w Stuttgarcie - światowego lidera w dziedzinie bezpieczeństwa, specjalistycznych audytów, certyfikacji systemów zarządzania, badań i certyfikacji wyrobów, rozwoju personelu oraz inspekcji i nadzorów technicznych, rzeczoznawstwa i nadzorów inwestycyjnych. Instytucja świadczy usługi miedzy innymi w zakresie certyfikacji osób. DEKRA certyfikuje także specjalistyczne systemy zarządzania łańcuchem dostaw.

 

KOMPETENCJE ZAWODOWE

 PŁATNE STAŻE  |  CERTYFIKOWANE SZKOLENIA CILT(UK)  |  CKZ  |  ADR  |  KURS WYMAGANIA NORMY IATF 16949:2016  |  KURS STANDARD MMOG/LE V4, MMOG/LE  |  WYKŁADY GOŚCINNE  |  WIZYTY STUDYJNE  |  SPECJALISTYCZNE LABORATORIA  |  SPECJALISTYCZNE PODRĘCZNIKI 

 

Płatne staże – możliwość odbycia płatnego stażu krajowego i zagranicznego, przygotowującego do zawodu. Uczestnicy zapoznają się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, jego strukturą, systemem pracy oraz zakresem obowiązków na danym stanowisku. Taka forma stażu umożliwia nabycie dodatkowych kompetencji zawodowych, zgodnych z efektami kształcenia przewidzianymi dla kierunku studiów. Projekty zakładają płatne staże dla pierwszych 200 osób u najlepszych pracodawców na Dolnym Śląsku, w pełni przygotowujące do zawodu (min. 3 200zł brutto/mies.), a także staże zagraniczne dla pierwszych 60 osób w cenionych firmach m.in. w Niemczech, Francji oraz Stanach Zjednoczonych (min. 5 600 zł brutto/mies.). Staże skierowane są do 260 studentów studiujących na pięciu nowych specjalnościach w MWSLiT.

 

Certyfikowane szkolenia CILT(UK) swoją tematyką obejmują takie zagadnienia jak: Process Management Data, The Supply Chain Awerness Game, Effective Manufacturing.

 

CKZ - certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, niezbędny do uzyskania licencji przewoźnika. Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźników drogowych jest niezbędnym dokumentem potwierdzającym posiadanie przez przedsiębiorcę kwalifikacji potrzebnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy obowiązuje również w krajowym transporcie. Celem zajęć jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego, a tym samym przedstawienie zagadnień z zakresu: prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa finansowego, prawa pracy, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem transportowym, bezpieczeństwa ruchu drogowego, czego skutkiem będzie dopuszczenie do zawodu przewoźnika.

 

ADR - certyfikat kompetencji zawodowych, niezbędny do przewozu ładunków i towarów niebezpiecznych. Głównym celem szkolenia jest zapoznanie spedytorów i logistyków z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych, z działaniami zapobiegawczymi oraz z czynnościami, które należy podjąć po wypadku, aby zachować własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych osób i środowiska.

 

Kurs Wymagania normy IATF 16949:2016 jest specyfikacją techniczną ISO, łączącą wymagania istniejących już, amerykańskich, niemieckich, francuskich i włoskich norm systemów zarządzania w obrębie globalnego przemysłu motoryzacyjnego.

 

Kurs Standard MMOG/LE V4, MMOG/LE - Materials Management Operations Guidelines/Logistics Evaluation to standardowy kurs dla osób związanych z branżą motoryzacyjną obrazujący najlepsze praktyki zarządzania materiałami i ich logistyką. Podczas kursu można poznać techniki przeprowadzania samooceny firmy. Kurs Standard jest stosowany przez dostawców takich firm jak Ford, Chrysler, Volvo, Renault, PSA (Peugeot, Citroen), Lear, Johnson Controls, Bosch czy ABB.

 

Wykłady gościnne – spotkania z praktykami, wybitnymi specjalistami z renomowanych firm z branży TSL, Automotive oraz ośrodków badawczo – rozwojowych.

 

Wizyty studyjne – możliwość odwiedzenia siedziby bądź oddziału firmy oraz zapoznania się z jej wewnętrzną strukturą.

 

Specjalistyczne laboratoria - zajęcia prowadzone w specjalistycznych laboratoriach systemów informacyjnych. Każde laboratorium posiada stanowiska wyposażone w odpowiednie oprogramowania do symulowania zagadnień stosowanych w logistyce oraz w systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Zajęcia będą odbywać się również w laboratorium identyfikacji tworzyw sztucznych, logistyki szkoleniowej lotnictwa oraz zajęć symulacji wydarzeń.

 

Specjalistyczne podręczniki – dodatkowe pomoce dydaktyczne z przedmiotów specjalistycznych dla każdego studenta. Zespół naukowy opracuje nowe podręczniki akademickie do każdego przedmiotu. Nowe specjalności są innowacyjną ofertą edukacyjną i nie można ich w całości oprzeć o dostępną literaturę.

 

KOMPETENCJE JĘZYKOWE

 CERTYFIKOWANE SZKOLENIA TELC  |  WARSZTATY BUSINESS ENGLISH  |  INTERAKTYWNE PAKIETY E-LEARNINGOWE 

 

telc logo

 

Certyfikowane szkolenia TELC (The European Language Certificates), to międzynarodowe standaryzowane testy z języków obcych. Certyfikaty TELC są uznawane przez instytucje, pracodawców, uczelnie jak i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pozwalają także na ubieganie się o stypendium programu Socrtes/ Erasmus.

 

Warsztaty Business English wspierają rozwój umiejętności, związanych ze sprawnym funkcjonowaniem na międzynarodowym rynku pracy. Należą do nich: negocjacje, prezentacje, rozmowy kwalifikacyjne, komunikacja niewerbalna.

 

Interaktywne pakiety e-learningowe – przygotowane przez prowadzących dodatkowe materiały dydaktyczne, opracowane w formie kursów na platformie e-learningowej, wykorzystywanej przez MWSLiT we Wrocławiu.

 

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE

 ANYLOGIC  |  ERP  |  ARKUSZ KALKULACYJNY  |  SQL 

 

anylogic logo

 

AnyLogic jest wielofunkcyjnym pakietem służącym do modelowania i symulacji przy użyciu trzech metod: dynamiki systemów, symulacji dyskretnej oraz symulacji wieloagentowej. Uniwersalność tego rozwiązania jest unikatowa na rynku tego typu oprogramowania.

 

ERP - Enterprise Resource Planning to rodzaj oprogramowania, które służy do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Zasadniczym zadaniem systemu ERP jest ujednolicenie rozwiązań informatycznych, a tym samym uporządkowanie przebiegu procesów w firmie i umożliwienie pełnej kontroli nad nimi.

 

Arkusz kalkulacyjny - nauka posługiwania się tym narzędziem w obszarze finansów: prognozy na potrzeby biznes planu, analizy finansowej oraz analizy sprzedaży.

 

SQL - Structured Query Language to język programowania specjalnego przeznaczenia, służący do zarządzania dużymi ilościami danych oraz ich analizowania.

 

KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE

 GRY SYMULACYJNE  |  WARSZTATY KOMUNIKACYJNE 

 

Gry symulacyjne - warsztaty kształtujące kompetencje takie jak: myślenie strategiczne, negocjacje, podejmowanie decyzji, praca zespołowa, skuteczna komunikacja, wyznaczanie i osiąganie celów, zarządzanie czasem.

 

Praktyczne umiejętności - warsztaty komunikacyjne, poruszające takie tematy i zagadnienia jak: relacje w biznesie, negocjacje biznesowe, specyfikę komunikowania się oraz skutecznego działania w kontaktach z partnerem zagranicznym, w szczególności w warunkach pracy na odległość. Różnorodne metody pracy obejmą pracę indywidualną, grupową, studium przypadku, ćwiczenia, dyskusje czy odgrywanie ról.

 

Kontakt

zadaj pytanie

Dołącz do grona studentów Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu i ciesz się ze studiowania razem z nami!

 

W przypadku pytań pisz lub dzwoń!

 

Dziekanat / rekrutacja
Tel.: (71) 325-15-14, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pon.-pt. 08.00 – 16.00, sob. 08.00 – 15.00, niedz. 08.00 - 14.00

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype