REKRUTACJA 2024/2025 TRWA

    SPRAWDŹ    X
  

loglic systemy

 

 

 

Opis specjalności

zadaj pytanie

Przewozy multimodalne to forma transportu, który jest zgodny z oczekiwaniami Europejskiego Zielonego Ładu i założeniami polityk sektorowych UE. Integracja środków transportu różnych gałęzi, przyczynia się do uzyskania korzyści ekonomicznych, gospodarczych i środowiskowych. Transport multimodalny jest to przewóz osób lub towarów, przy użyciu dwóch lub więcej rodzajów transportu. Absolwent studiów licencjackich kierunku Zarządzanie transportem multimodalnym będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwolą na: dobór odpowiednich technologii transportu do poszczególnych kategorii ładunków, budowanie relacji między ogniwami multimodalnych łańcuchów transportowych, optymalizowanie kosztów transportu, optymalizowanie i minimalizowanie czasu dostarczenia ładunków, organizowanie, monitorowania i rozliczanie transportu specjalnego, multimodalnego, intermodalnego, ponadgabarytowego, dla ładunków wrażliwych i towarów niebezpiecznych.

 

Zapisz się na studia

 

W ramach projektu Kształtowanie kompetencji w obszarze transportu jako odpowiedź na potrzeby branż kluczowych dla gospodarki, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz Polska Unia Transportu utworzyły nową specjalność na studiach licencjackich dostosowaną do wymagań pracodawców i prężnie rozwijającego się rynku pracy. Projekt ma na celu promocję edukacji w zawodach branży transportowej, z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii w programie kształcenia.

 

O partnerach projektu

 
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu istnieje ponad 20 lat. Priorytetem uczelni była i jest nieustanna dbałość o jakość nauczania oraz wysoki poziom kształcenia, spełniający najwyższe standardy europejskie.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest najlepszą uczelnią logistyczną w Polsce, według Rankingu Perspektywy 2023, 2022, 2021, 2020…

Wysoka pozycja w Rankingu jest potwierdzeniem zaangażowania uczelni w realizację kształcenia zgodnie z nowoczesnymi standardami akademickimi, a także świadczy o najwyższej jakości studiów jak również plasuje uczelnię w gronie liderów na rynku szkolnictwa wyższego.

 

 

Polska Unia Transportu to organizacja zrzeszająca przewoźników, której nadrzędnym celem jest usuwanie barier wzrostu dla branż, wspieranie promocji członków i branży zagranicą, wspieranie konkurencyjności polskich firm, budowanie wzajemnego zaufania i rzetelności branży oraz rozwój edukacji biznesowej i zawodowej.

Polska Unia Transportu od wielu lat jest partnerem uczelni. Wspiera naszych studentów w znalezieniu miejsc do odbycia praktyk oraz prowadzi wykłady otwarte.

 

 

 

 

 
 


PŁATNE STAŻE
 
czytaj więcej

 

 

 

 • Skierowane do 70 studentów studiów dziennych;

 • Realizowane w wymiarze 320 h po ukończeniu 4 semestru studiów dziennych;

 • Realizowane w wymiarze Staż może zostać zorganizowany przez partnera projektu;;

 • Stypendium stażowe w wysokości 8992,00 zł brutto za cały okres trwania stażu;

 • Istnieje możliwość pokrycia kosztów dojazdu na staż oraz kosztów zakwaterowania w trakcie stażu z budżetu projektowego.

 


NOWOCZESNE LABORATORIUM
SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH
 
czytaj więcej...

 

 

 

 • Symulacja zarządzania flotą pojazdów;

 • Optymalizacja tras i czasu pracy kierowców;

 • Automatyzacja procesów transportowych;

 • Geomarketing;

 • Monitorowanie i kontrola pojazdów;

 • Optymalizacja łańcuchów dostaw.

 


ZAJĘCIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE
czytaj więcej...

 

 

 

 • Business English – rozwój umiejętności językowych pomagających w funkcjonowaniu na międzynarodowym rynku pracy (negocjacje, prezentacje, rozmowy kwalifikacyjne);

 • Warsztaty komunikacyjne – relacje w biznesie, negocjacje, specyfika komunikacji w środowisku międzynarodowym.

 


DODATKOWE CERTYFIKOWANE, SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA
 
czytaj więcej...

 

 

 

 • Efektywne zarządzanie logistyką zrównoważonego rozwoju;

 • Bezpieczeństwo w zrównoważonym transporcie drogowym;

 • Innowacyjne technologie w transporcie;

 • Analiz danych i systemy w chmurze w zarządzaniu transportem;

 • Sztuczna inteligencja w branży transportowej.

 

Organizacja studiów

 • Studia rozpoczynają się w roku akademickim 2024/2025,
 • Oferta skierowana jest do 50 studentów (20 studentów w ramach studiów stacjonarnych oraz 30 studentów w ramach studiów niestacjonarnych),
 • Studia trwają 6 semestrów,

  

Dodatkowe korzyści

Płatne staże.
 • Skierowane do 70 studentów studiów dziennych;
 • Stypendium stażowe w wysokości 8992,00 zł brutto za cały okres trwania stażu;
Zajęcia projektowe we współpracy z pracodawcami.
Kurs ADR umożliwiający zdobycie uprawnień doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym.
Certyfikowane, specjalistyczne szkolenia.
Wizyty studyjne w renomowanych firmach z branży transportowej.
Wykłady gościnne praktyków – przedstawicieli przedsiębiorstw branżowych.
Płatne staże.
 • Skierowane do 70 studentów studiów dziennych;
 • Stypendium stażowe w wysokości 8992,00 zł brutto za cały okres trwania stażu;
Zajęcia projektowe we współpracy z pracodawcami.
Kurs ADR umożliwiający zdobycie uprawnień doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym.
Certyfikowane, specjalistyczne szkolenia.
Wizyty studyjne w renomowanych firmach z branży transportowej.
Wykłady gościnne praktyków – przedstawicieli przedsiębiorstw branżowych.

 

 

 

Płatne staże

 • Skierowane do 70 studentów studiów dziennych;
 • Realizowane w wymiarze 320 h po ukończeniu 4 semestru studiów dziennych;
 • Stypendium stażowe w wysokości 8992,00 zł brutto za cały okres trwania stażu;
 • Istnieje możliwość pokrycia kosztów dojazdu na staż oraz kosztów zakwaterowania w trakcie stażu z budżetu projektowego.

Nowoczesne laboratorium systemów transportowych

 • Symulacja zarządzania flotą pojazdów;
 • Optymalizacja tras i czasu pracy kierowców;
 • Automatyzacja procesów transportowych;
 • Geomarketing;
 • Monitorowanie i kontrola pojazdów;
 • Optymalizacja łańcuchów dostaw. 

Zajęcia podnoszące kompetencje

 • Business English – rozwój umiejętności językowych pomagających w funkcjonowaniu na międzynarodowym rynku pracy (negocjacje, prezentacje, rozmowy kwalifikacyjne);
 • Warsztaty komunikacyjne – relacje w biznesie, negocjacje, specyfika komunikacji w środowisku międzynarodowym.

Dodatkowe certyfikowane, specjalistyczne szkolenia

Certyfikowane szkolenia branżowe podnoszące kompetencje:

 • Certyfikat Kompetencji Zawodowych w obszarze międzynarodowego przewozu osób i rzeczy (CKZ);
 • Efektywne zarządzanie logistyką zrównoważonego rozwoju;
 • Bezpieczeństwo w zrównoważonym transporcie drogowym;
 • Innowacyjne technologie w transporcie;
 • Analiz danych i systemy w chmurze w zarządzaniu transportem;
 • Sztuczna inteligencja w branży transportowej.

Dodatkowe korzyści

 • Płatne staże;
 • Zajęcia projektowe we współpracy z pracodawcami;
 • Kurs ADR umożliwiający zdobycie uprawnień doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym;
 • Certyfikowane, specjalistyczne szkolenia;
 • Wizyty studyjne w renomowanych firmach z branży transportowej;
 • Wykłady gościnne praktyków – przedstawicieli przedsiębiorstw branżowych.

Zajęcia dodatkowe: 

 • wyrównawcze z matematyki – celem zajęć jest uzupełnienie oraz wyrównanie wiedzy pomiędzy studentami. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, a także jasnego formułowania wniosków;
 • wyrównawcze z arkusza kalkulacyjnego – z zakresu: formuł, walidacji danych, formatowania warunkowego, wykresów, tabel przestawnych oraz analiz wielowymiarowych;
 • rozwijające kompetencje cyfrowe – stanowiące podstawę do systemów informatycznych w transporcie.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów licencjackich są przygotowani do pracy w:

 • Doboru odpowiednich technologii transportu do poszczególnych kategorii ładunków,
 • Budowania relacji między ogniwami multimodalnych łańcuchów transportowych,
 • Optymalizowania kosztów transportu,
 • Optymalizowania i minimalizowania czasu dostarczenia ładunków,
 • Organizowania, monitorowania i rozliczania transportu specjalnego, multimodalnego, intermodalnego, ponadgabarytowego, dla ładunków wrażliwych i towarów niebezpiecznych.

Program studiów

Kierunek: TRANSPORT
SDS - Studia pierwszego stopnia licencjackie
Specjalność: Zarządzanie transportem multimodalnym

pobierz

 

SEMESTR I

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy Z
2. Matematyka E
3. Mikro i makroekonomia E
4. Informatyka – zarządzanie systemami informatycznymi Zo
5. Integracja w zespole Zo
6. Wstęp do logistyki Zo
7. Język obcy 1 Zo
8. Język obcy 2 Zo
9. Praktyka zawodowa Z

 

SEMESTR II

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Statystyka E
2. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji E
3. Podstawy zarządzania E
4. Organizacja, zarządzanie i eksploatacja infrastruktury logistycznej E
5. Prawo i zarządzanie własnością intelektualną Zo
6. Język obcy 1 Zo
7. Język obcy 2 Zo
8. Wychowanie fizyczne Z
9. Praktyka zawodowa Z

 

SEMESTR III

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Rachunkowość finansowa i zarządcza E
2. Zarządzanie sieciami komputerowymi i bezpieczeństwem informacyjnym Zo
3. Podstawy organizacji i zarządzania spedycją Zo 
4. Towaroznawstwo i zarządzanie jakością E
5. Podstawy konstrukcji środków transportu E
6. Mechanika i wytrzymałość materiałów E
7. Język obcy 1 E
8. Język obcy 2 E
9. Praktyka zawodowa Z

 

SEMESTR IV

SEMESTR IV
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Prawo transportowe E
2. Zarządzanie środkami transportowymi w przedsiębiorstwie E
3. Europejski Zielony Ład w transporcie Zo
4. Zarządzanie systemami transportowymi E
5. Infrastruktura transportowa Zo
6. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie transportowym i spedycyjnym Zo
7. Etyka w biznesie Zo
Przedmioty specjalistyczne – Specjalność Zarządzanie firmą transportową
1. Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania transportu multimodalnego E
2. Wychowanie fizyczne Z

 

SEMESTR V

SEMESTR V
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Ekonomia transportu E
2. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie E
3. Inżynieria ruchu E
4. Podstawy elektrotechniki E
5. Podstawy automatyki i robotyki E
Przedmioty specjalistyczne – Specjalność Zarządzanie firmą transportową
1. Organizacja i technologie przewozu ładunków w transporcie multimodalnym E
2. Organizacja i zarządzanie infrastrukturą transportu multimodalnego E
3. Planowanie i organizowanie obsługi ładunków  E
4. Praktyka zawodowa Z

 

SEMESTR VI

SEMESTR VI
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Metrologia E
2. Zarządzanie transportem w łańcuchu dostaw Zo
3. Planowanie, organizacja i zarządzanie zrównoważonym transportem E
Przedmioty specjalistyczne – Specjalność Zarządzanie firmą transportową
1. Organizacja spedycji krajowej i międzynarodowej w zarządzaniu transportem multimodalnym E
2. Ryzyko i ubezpieczenia w transporcie multimodalnym Zo
3. Symulacje w organizacji i zarządzaniu transportem multimodalnym Zo
4. Praktyka zawodowa Z
5. Repetytorium dyplomowe Zo
6. Egzamin dyplomowy Ed

Rekrutacja

Kandydatów zachęcamy do rejestracji online oraz przyniesienie niezbędnych dokumentów do dziekanatu uczelni:

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław, Polska

pokój 09

 

Kontakt

zadaj pytanie

Dołącz do grona studentów Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu i ciesz się ze studiowania razem z nami!

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

 

Dziekanat
tel: +48 (71) 324-68-42 ext. 121
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pon.-pt. 08.00 – 16.00

 

 

Projekt „Kształtowanie kompetencji w obszarze transportu jako odpowiedź na potrzeby branż kluczowych dla gospodarki” jest dofinansowany przez Unię Europejską.

 

 

belka_unijna

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype