Od samego początku swojego istnienia Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu posiada ścisłe związki z wiodącymi uczelniami V Republiki Francuskiej. Już na etapie konstruowania programu nauczania mogliśmy oprzeć się na doświadczeniu i wiedzy uczonych z ESIDEC (Ecole Supérieure Internationale de Commerce), szkoły założonej z inicjatywy Izby Handlowo -Przemysłowej Mozeli. Dzięki temu, absolwenci naszej uczelni na zakończenie studiów drugiego stopnia w języku angielskim otrzymują podwójny dyplom: polski i francuski (certyfikat w przypadku ukończenia studiów podyplomowych), gdyż wiedza przez nich zdobyta pokrywa się z wiedzą, jaką zdobywają francuscy studenci na kierunkach studiów prowadzonych w MWSLiT. Współpraca z ESIDEC zaowocowała przyznaniem 10 listopada 2003 r. w Paryżu nagrody premiera Francji Jean-Pierre Raffarina za najlepszy projekt edukacyjny. Zgłoszono wówczas 92 projekty z całego świata. Warto zauważyć, że rezultatem intensywnych kontaktów między MWSLiT a francuskimi uczelniami jest udział francuskich badaczy w konferencjach organizowanych przez naszą szkołę, zasiadanie w Międzynarodowym Komitecie Naukowym pisma "Logistyka i Transport" wydawanego przez MWSLiT, a także - co istotne z perspektywy studenta - prowadzenie zajęć przez wykładowców z Francji. 15 czerwca 2014 roku została podpisana międzynarodowa umowa o współpracy edukacyjnej między MWSLiT a Université de Lorraine, uczelnią publiczną o charakterze naukowym, kulturalnym i zawodowym.
Do najważniejszych partnerów MWSLiT należą, oprócz wspomnianego ESIDEC:

Université de Lorraine - Uniwersytet we Francji, ze swoją siedzibą w Nancy, który kształci ponad 52 000 studentów. Oferuje 101 akredytowanych ośrodków badawczych, zlokalizowanych w 9 obszarach badawczych;
ICN Business School - wiodąca szkoła biznesowa z siedzibą w Nancy, posiadająca rozbudowaną sieć partnerów na całym świecie, dysponująca wysokiej klasy specjalistami w zakresie zarządzania i logistyki;
l'Ecole des Mines de Nancy - prestiżowa uczelnia techniczna kształcąca inżynierów, założona w 1919 w celu odbudowy Francji po I wojnie światowej;
Conservatoire National Des Arts Et Metiers - istniejąca od 1794 r. niezwykle zasłużona jednostka naukowa z siedzibą w Paryżu.

Studenci naszej Uczelni stanowią kluczowych beneficjentów tej współpracy, gdyż dzięki niej mogą nie tylko uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez francuskich specjalistów, ale również mogą wyjeżdżać na studia do Francji w ramach programu Erasmus+.

 

WSPÓŁPRACA Z FRANCUSKIMI PARTNERAMI

Naszymi strategicznymi partnerami od pierwszych lat istnienia była grupa uczelni logistycznych z Metz. Francuscy partnerzy z wieloletnim doświadczeniem w kształceniu logistyków od początku pomagają nam w zdobyciu wiedzy i kwalifikacji z dziedziny logistyki, transportu i spedycji na prawdziwie europejskim poziomie. Współpraca z francuskimi partnerami pozwala również na stworzenie bazy danych obejmującej profesorów i wykładowców logistyki zarówno z Europy jak i z całego świata. Absolwenci studiów magisterskich w języku angielskim otrzymują dwa dyplomy: polski i francuski, gdyż wiedza przez nich zdobyta pokrywa się z wiedzą, jaką zdobywają francuscy studenci na kierunkach studiów prowadzonych w MWSLiT. Współpraca z francuskimi partnerami zaowocowała przyznaniem MWSLiT 10 listopada 2003 r. w Paryżu nagrody premiera Francji Jean-Pierre Raffarina za najlepszy projekt edukacyjny wybrany spośród 92 projektów z całego świata.

 

Dzięki partnerowi z Francji nasi studenci:

  • otrzymują dwa dyplomy – polski i francuski;
  • mają możliwość odbycia praktyk w najlepszych francuskich firmach logistycznych;
  • uczestniczą w specjalnie organizowanych wykładach francuskich wykładowców;
  • studiują w ramach Joint-Degree w języku angielskim;
  • biorą udział w jedno - lub dwusemestralnej wymianie akademickiej;
  • korzystają ze zbiorów bibliotecznych najstarszej uczelni logistycznej we Francji.

ZAJĘCIA Z WYKŁADOWCAMI ZAGRANICZNYMI - JOINT MSC IN INDUSTRIAL SYSTEMS ENGINEERING Z UNIVERSITÉ DE LORRAINE

Od grudnia 2014 nasi studenci mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wykładowców z Francji w ramach wspólnego programu nauczania z Université de Lorraine: Joint Master's Studies in Engineering with English as the language of instruction. Wykłady i ćwiczenia to intensywne treningi z zakresu logistyki. W ramach współpracy, 40% zajęć dydaktycznych prowadzonych jest przez wykładowców z Université de Lorraine, specjalizujących się w badaniach optymalizacji systemów i procesów przemysłowych. W semestrze letnim 2014/2015 w ramach anglojęzycznego kierunku studiów magisterskich zrealizowano przedmioty specjalistyczne, takie jak: Computer systems in transport, Simulation of industrial and queuing systems, Logistics and industrial organization, Logistics management. W ramach wspólnych działań MWSLiT gościło we Wrocławiu wielu znakomitych wykładowców: profesorów oraz doktorów inżynierów zawodowo związanych z Université de Lorraine. Większość zajęć odbywała się w laboratoriach komputerowych z możliwością wykorzystania przez naszych studentów najnowocześniejszych oprogramowań.

SPOTKANIA INTEGRACYJNE Z WYKŁADOWCAMI

W ramach wspólnego programu nauczania z Universite de Lorraine: Joint Master's Studies in Engineering with English as the language of instruction oprócz zajęć ze studentami, wykładowcy z uczelni partnerskiej podczas spotkań i rozmów mogli omówić przyszłą współpracę naukowo-badawczą z przedstawicielami MWSLiT we Wrocławiu. Zorganizowano także wycieczki po Wrocławiu, które umożliwiły naszym gościom poznanie najciekawszych zabytków stolicy Dolnego Śląska.

 

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype