Oprócz silnych związków istniejących między MWSLiT a uczelniami na zachodzie i południu Europy nasza uczelnia otwiera się również na współpracę z partnerami z Ukrainy.

Najważniejsi partnerzy naszej Uczelni na Ukrainie to:

  • Narodowy Uniwersytet Lotniczy w Kijowie, wiodąca uczelnia techniczna, posiadająca znaczące osiągnięcia naukowe w dziedzinie inżynierii lotniczej. Na bazie podpisanych w październiku 2009 r. dokumentów planowane jest otwarcie filii MWSLiT w Kijowie oraz Narodowego Uniwersytetu Lotniczego we Wrocławiu;
  • Politechnika Kijowska, uczelnia założona na mocy ukazu carskiego w 1898 r., zasłużona placówka naukowa nie tylko w skali kraju, która ma 40 000 studentów , 2700 pracowników naukowych, w tym ponad 270 profesorów, w tym 44 członków Akademii Nauk Ukrainy.


Badacze z Ukrainy uczestniczą w międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych przez naszą Uczelnię. Ponadto, możemy korzystać z wiedzy i doświadczenia naukowców ukraińskich wchodzących w skład Międzynarodowego Komitetu Naukowego naszego półrocznika "Logistyka i Transport".

 

W ramach współpracy MWSLiT z wiodącymi uczelniami technicznymi z Kijowa, ze Lwowa, oraz z Dniepropetrowska, naukowcy z Ukrainy mogą uczestniczyć w międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych przez MWSLiT, a polscy specjaliści współorganizują coroczny Kongres Lotniczy w Kijowie. Ponadto, w 2011 roku powstał Polsko-Ukraiński Instytut Naukowy, który prowadzi badania dotyczące bezpieczeństwa i nowych technologii w lotnictwie.

 

NOWA UCZELNIA PARTNERSKA Z UKRAINY

Dr Veronica Martynyuk wraz ze studentami z Bukovyna State University of Finance and Economics, z południowo - zachodniej Ukrainy odwiedzili MWSLiT we Wrocławiu. Celem wizyty było zapoznanie się z władzami MWSLiT oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauki, edukacji, badań oraz omówienie wspólnych przedsięwzięć dotyczących rozwoju potencjału obu instytucji. Podczas wizyty podpisana została umowa o współpracy zarówno w języku polskim jak i ukraińskim, natomiast podejmowane wspólnie inicjatywy będą omawiane już niebawem w języku angielskim, który jest językiem kształcenia na obu uczelniach.

 

12

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype