Cel studiów

Wzrost zainteresowania logistyką w ujęciu systemowym związany jest z rosnącą świadomością znaczenia sprawnego i efektywnego działania systemów logistycznych jako źródła sukcesów gospodarczych. Zarządzanie współczesnymi procesami gospodarczymi wymaga stosowania innowacyjnych narzędzi diagnostyki i kształtowania warunków gospodarowania w mikro- i makroskali. Oferowane studia pozwolą na zdobycie uporządkowanej i wszechstronnej wiedzy dotyczącej istoty systemów logistycznych w dystrybucji i handlu, relacji logistycznych między podmiotami gospodarującymi oraz instytucjami społeczno-gospodarczymi, tak w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Nabyta podczas studiów wiedza pozwoli absolwentom efektywnie diagnozować oraz rozwiązywać problemy związane z planowaniem, organizowaniem oraz kontrolowaniem procesów logistycznych.

Studia podyplomowe kierowane są do:

 • specjalistów poszukujących oszczędności w działach zaopatrzenia i produkcji,
 • przedsiębiorców,
 • menedżerów,
 • trenerów poszukujących praktycznych materiałów szkoleniowych i studiów przypadku,
 • osób dążących do poszerzenia swojej wiedzy o międzynarodowy wymiar funkcjonowania przedsiębiorstwa.
zasady rekrutacji2

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

 • zarządzania przedsiębiorstwem jako mikrosystemem logistycznym,
 • uwarunkowań przepływu strumieni logistycznych w mezoskali,
 • problematyki kształtowania i pomiaru efektywności systemów logistycznych,
 • specyfiki systemów dystrybucji w eksporcie,
 • tendencji rozwojowych w handlu i dystrybucji międzynarodowej.

Absolwent posiada umiejętności:

 • kształtowania nowoczesnych strategii dystrybucji i handlu,
 • pomiaru wydajności operacyjnej, od której zależą koszty i jakość w zarządzaniu dostawami,
 • zarządzania gospodarką magazynową oraz obrotem opakowaniami zwrotnymi,
 • projektowania systemów logistycznych i posługiwania się aplikacjami informatycznymi stosowanymi w logistyce dystrybucji,
 • kalkulowania kosztów procesów logistycznych w handlu.

Program studiów

Sprawdź szczegóły

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN
1. Procesy logistyczne w dystrybucji 8
2. Sieci dystrybucyjne i handlowe 8
3. Systemy magazynowania i centra logistyczne w dystrybucji 8
4. Systemy transportowe w dystrybucji 8
5. Usługi operatora logistycznego 8
6. Informacja w systemach logistycznych, Systemy Auto - ID 4
7. Marketingowe zarządzanie produktem 4
8. System zarządzania produktem w handlu 8
9. Planowanie przewozów w systemach dystrybucji 12
10. E-commerce 4
11. Systemy informatyczne wspomagające dystrybucję 12
12. Obsługa komputerowa jednostek handlowych 12
13. Controlling logistyczny 8
14. Obrót opakowaniami - recykling 4
15. Gry logistyczne 4
16. Sieci i łańcuchy logistyczne / zarządzanie projektem logistycznym 16
17. Logistyka międzynarodowa w dystrybucji 8
18. Etyka zawodowa 6
RAZEM 182

Cennik

Sprawdź szczegóły

OPŁATA REKRUTACYJNA
50zł
OPŁATA ZA STUDIA OPŁATA JEDNORAZOWA
(5% ZNIŻKI)
OPŁATA W
2  RATACH
OPŁATA W
4 RATACH
4000zł 3800zł 2 x 2000zł 4 x 1000zł

 

W przypadku skierowania przez osobę prawną więcej niż 4 pracowników przewidujemy dodatkowy rabat.

Opłat należy dokonywać przelewem na konto:

Santander Bank Polska S.A. nr: 82 1090 2398 0000 0001 1527 4070

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław

W polu "tytułem" należy koniecznie umieścić następujące informacje: studia podyplomowe, kierunek studiów, imię i nazwisko studenta.

 

Absolwenci Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe.

Organizacja studiów

Sprawdź szczegóły

Poza podstawowymi, standardowymi elementami dydaktycznymi, słuchacze mają możliwość aktywnego brania udziału w zajęciach prowadzonych w formie gier i symulacji oraz w wykładach autorskich, prowadzonych przez praktyków. Wyjazdy studyjne pozwalają na zdobycie cennych kontaktów, a także naukę poprzez doświadczenie.

 

 • Program studiów obejmuje 182 godziny zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria, egzaminy i wyjazdy studyjne) prowadzone w systemie zaocznym. Zjazdy sobotnio – niedzielne (1-2 razy w miesiącu).
 • Studia trwają 2 semestry, łącznie 11 spotkań w formie hybrydowej. Dwa spotkania (pierwsze i ostatnie) odbywają się w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu pozostałe zaś online.
 • Zajęcia wprowadzające z logistyki – dodatkowy, bezpłatny zjazd obejmujący zajęcia dydaktyczne wprowadzające studentów do tematyki szerokorozumianej logistyki. Blok logistyczny ma na celu dostarczenie studentom podstawowej wiedzy z branży TSL (Transport – Logistyka – Spedycja), po to aby absolwenci kierunków niezwiązanych z logistyką mogli bezproblemowo przejść do treści przekazywanych w toku studiów.
 • Studia podyplomowe kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.

 

Pakiet startowy dla słuchaczy:

Sprawdź szczegóły

Systemy MRP/ERP A. Tubis, P. Brzezinska , M. Jakubiak Automatyczna identyfikacja S. Kwaśniowski, P. Zając
EDI K. Topolska Logistics Transport 2021 Logistyka i transport czasopismo naukowe (20pkt. / MEiN)

Wyjazdy studyjne

Sprawdź szczegóły

Chcemy, aby nasi słuchacze czerpali wiedzę od liderów branży TSL. Wybierając studia podyplomowe w MWSLiT, można liczyć na zajęcia z najlepszymi praktykami, ale także na naukę poprzez doświadczenie, które dają organizowane w ramach zajęć wyjazdy studyjne. W tym roku przygotowaliśmy wizyty w następujących firmach:

3M – amerykański koncern produkujący ponad 55000 produktów w wielu branżach, między innymi: tworzyw sztucznych, materiałów ściernych, branży elektronicznej i farmaceutycznej.

To amerykańskie przedsiębiorstwo handlowe założono w 1994 w Seattle. Firma zajmuje się handlem elektronicznym, B2C i prowadzi największy na świecie sklep internetowy.

Zajęcia wprowadzające z logistyki

Sprawdź szczegóły

W ramach studiów podyplomowych realizowanych przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu, każda specjalność związana z logistyką została wzbogacona o BLOK LOGISTYCZNY obejmujący zajęcia dydaktyczne wprowadzające słuchaczy do tematyki szeroko rozumianej logistyki.

Blok logistyczny ma na celu dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy z obszaru branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka), po to aby absolwenci kierunków studiów niezwiązanych z logistyką mogli bezproblemowo przejść do treści przekazywanych w toku nauczania. Wprowadzenie takiego rozwiązania daje szansę na przekwalifikowanie się oraz poszerzenie wiedzy absolwentom, którzy dotąd nie byli zawodowo związani z obszarem logistyki, spedycji i transportu oraz zarządzaniem tymi dziedzinami praktyki gospodarczej.

 

BLOK WPROWADZAJĄCY DO LOGISTYKI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DODATKOWE PRZEDMIOTY:

 

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN
1. Istota i zakres logistyki 2
2. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji 6
3. Istota i zakres spedycji 3
4. Transport w rozwoju logistyki 3
5. Logistyka w praktyce gospodarczej – wykład praktyka 2
RAZEM 16

 

Nasi Partnerzy

 • ups
 • kghm
 • DB Shenker
 • crusar
 • bosh
 • benziger
 • ccc
 • alfa-dach
 • amazon
 • ch_robinson
 • dhl
 • fracht
 • kuehne+nagel
 • leoni
 • mauffrey
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohlig_suus
 • skanska
 • AUTOMATE
 • nestle
 • snarto
 • alka
 • cargo
 • colian
 • dam
 • dta
 • electrolux
 • fleet
 • geodis
 • gs1
 • hellman
 • incora
 • junghenrich
 • kubala
 • lisek
 • lkw
 • michalczewski
 • NEONET
 • pol-alba
 • polbus
 • polska unia transportu
 • priority
 • raben
 • rawplug
 • rhenus
 • skrzypczyk
 • sprintlogo
 • transEdu_logo

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype