Specjalność: Menedżer łańcuchów dostaw

log menadzer lancuch

Opis specjalności

zadaj pytanie

Powiększająca się złożoność procesów logistycznych powoduje konieczność budowania i utrzymywania silnych więzi pomiędzy podmiotami biorącymi udział w przepływach produktowych. Pozyskiwanie nowych, zasługujących na zaufanie kontrahentów wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi i czasowymi, a także z zagrożeniem utraty reputacji przedsiębiorstwa. Dlatego celowe wydaje się kształcenie menedżerów, którzy rozumieją wagę zarządzania relacjami z dostawcami i klientami oraz potrafią budować strategie łańcuchów dostaw opartych na współpracy. Specjalność "Menedżer łańcuchów dostaw" kształci wysoko wyspecjalizowaną kadrę menedżerską w obszarze nowoczesnego zarządzania łańcuchami dostaw. Wiedza i umiejętności studentów tej specjalności ukierunkowane są na aspekty planowania, organizowania i kontrolowania przepływów logistycznych w obszarze łańcuchów dostaw. Kładziony jest nacisk na wykształcenie umiejętności przeprowadzania analizy procesowej, poznanie technik symulacyjnych wspierających procesy decyzyjne oraz przygotowanie do organizowania działalności przedsiębiorstw uczestniczących w zintegrowanych łańcuchach dostaw.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów magisterskich są przygotowani do pracy w:

 • krajowych i międzynarodowych firmach dystrybucyjnych,
 • międzynarodowych koncernach produkcyjnych,   
 • polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych,   
 • centrach logistycznych,   
 • centrach handlowo-usługowych,   
 • firmach logistycznych zajmujących się przewozami towarów w kraju i za granicą,   
 • przedsiębiorstwach integrujących przepływy logistyczne,   
 • firmach zajmujących się wdrażaniem zintegrowanych rozwiązań informacyjnych,   
 • firmach konsultingowych.
specjalistyczne

Program studiów

Kierunek: LOGISTYKA
SDS - studia drugiego stopnia
Specjalność: Menadżer łańcuchów dostaw

pobierz

 

SEMESTR I

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Przedsiębiorczość innowacyjna E
2. Wspólnotowe prawo gospodarcze E
3. Język obcy w logistyce E
4. Technologie magazynowania i transportu wewnętrznego E
5. Zarządzanie strategiczne E
6. Informatyka w logistyce E
7. Technologie transportowe E
8. Planowanie logistyczne E
9. Badania operacyjne E

 

SEMESTR II

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Proseminarium Zo
2. Zarządzanie kryzysowe E
3. Projektowanie procesów i systemów logistycznych E
4. Rachunek kosztów działań logistycznych E
5. Zarządzanie logistyczne E
6. Ubezpieczenia w logistyce E
7. Opakowania w łańcuchu dostaw E
8. Symulacje logistyczne E
9. Doskonalenie systemów logistycznych E

 

SEMESTR III

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa Zo
2. Zarządzanie projektem logistycznym E
3. Controlling w logistyce E
4. Infrastruktura transportu kolejowego E
5. Marketing usług logistycznych E
6. Logistyka międzynarodowa E
7. Integracja informatyczna partnerów E
8. Strategie rynkowe i finansowe w łańcuchu logistycznym E

REJESTRACJA ON-LINE

Nasi Partnerzy

 • ups
 • kghm
 • DB Shenker
 • crusar
 • bosh
 • benziger
 • ccc
 • alfa-dach
 • amazon
 • ch_robinson
 • dhl
 • fracht
 • kuehne+nagel
 • leoni
 • mauffrey
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohlig_suus
 • skanska
 • AUTOMATE
 • nestle
 • snarto
 • alka
 • cargo
 • colian
 • dam
 • dta
 • electrolux
 • fleet
 • geodis
 • gs1
 • hellman
 • incora
 • junghenrich
 • kubala
 • lisek
 • lkw
 • michalczewski
 • NEONET
 • pol-alba
 • polbus
 • polska unia transportu
 • priority
 • raben
 • rawplug
 • rhenus
 • skrzypczyk
 • sprintlogo
 • transEdu_logo

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype