LOGISTYKA – studia dofinansowane

    SPRAWDŹ    
  

Na wykonanie systemu teleinformatycznego do innowacyjnego zarządzania firmą Zofia Rabsztyn Akademia Dobrej Jazdy z siedzibą we Wrocławiu.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego "Opis przedmiotu zamówienia"

Formularz ofertowy załącznik nr 2

Załącznik nr 3 oświadczenie

Umowa z podwykonawcą

 

Zapytanie ofertowe nr 01/PRK/03/2019 z dnia 18 marca 2019r. w ramach projektu Liderzy TSL - program rozwoju kompetencji.

 

Zapytanie

Formularz oferty

Zapytanie ofertowe nr 1/MPK2/02/2019 z dnia 10.02.2019 w ramach projektu „Międzynarodowe studia logistyczne II stopnia w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu”, nr POWR.03.03.00-00-M107/16.

 

Zapytanie

Formularz oferty

Zapytanie ofertowe nr 02/PRK/03/2019 z dnia 18 marca 2019r. w ramach projektu Liderzy TSL - program rozwoju kompetencji.

 

Zapytanie

Formularz oferty

Zapytanie ofertowe nr 16/PRK/10/2018 z dnia 10 października 2018r. w ramach projektu Liderzy TSL - program rozwoju kompetencji.

 

Zapytanie

Formularz oferty

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype