Nataliia Melnyk

Nataliia Melnyk
Rekomendacje Roksana Witkowska

 

Studentka MWSLiT we Wrocławiu

Kierunek: Logistyka

 

Jestem studentką studiów magisterskich w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu na specjalności Industrial Systems Engineering.

 

Wykłady na uczelni prowadzone są przez praktyków z branży TSL. Często są to osoby z zagranicznych firm logistycznych, które dzielą się swoją wiedzą. Zajęcia regularnie prowadzą wykładowcy z zagranicy, ostatnio np. z Francji.

 

Osoby prowadzące zajęcia wykazują się ogromną życzliwością i uprzejmością. Biorą pod uwagę opinię studentów oraz wyszukują wspólnie kompromisów. 

 

W tym roku MWSLiT umożliwiła mi również wyjazd na uczelnię zagraniczną, abym mogła zdobyć jeszcze więcej umiejętności praktycznych oraz wiedzę teoretyczną.

 

Dodatkowo udało mi się zdobyć  Certyfikat CILT(UK) rozpoznawalny wśród największych firm logistycznych na świecie.

 

 

Maciej Szurek

Maciej Szurek
Rekomendacje Roksana Witkowska

 

Student MWSLiT we Wrocławiu

 

Jako obecny student 3 roku na kierunku Logistyka w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu w pełni rekomenduję tą uczelnię. Podczas odbywania studiów przyswoiłem przydatną wiedzę teoretyczną, którą z powodzeniem wykorzystywałem podczas płatnych staży organizowanych przez uczelnię w ramach projektów unijnych. Czteromiesięczne praktyki zapewniły mi nabycie wiedzy praktycznej oraz wdrożyły mnie w tajniki pracy w zawodzie spedytora, niezwykle przydatne w dalszym rozwijaniu się w tej dziedzinie.

 

Prestiżowa uczelnia, zdobywająca rokrocznie liczne certyfikaty potwierdzające kompetentność osób przekazujących wiedzę,  daje możliwość rozwoju każdemu, kto zorientowany jest na zdobywanie wiedzy i doświadczenia z zakresu logistyki.

 

 

Paulina Gawron

Paulina Gawron
Rekomendacje Roksana Witkowska

 

Studentka MWSLiT we Wrocławiu

 

Staż, który odbyłam dzięki projektom unijnym realizowanym w MWSLiT we Wrocławiu uświadomił mi, że to właśnie  ta uczelnia i kierunek studiów na jaki się zdecydowałam były dla mnie najlepszym wyborem. Okres stażu był bardzo cennym doświadczeniem, ponieważ mogłam wykorzystać w praktyce wszystko to czego uczę się na zajęciach teoretycznych. Jak się okazało, wiedza którą zdobyłam w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu zaowocowała już teraz, ponieważ zaproponowano mi pracę w przedsiębiorstwie, w którym odbyłam staż. 

 

Wszystkim, którzy nie są przekonani o słuszności wyboru tej uczelni gorąco polecam rekrutację oraz odbycie stażu i przekonanie się ze MWSLiT we Wrocławiu odpowiednio przygotowuje swoich studentów do roli szanowanego i wartościowego pracownika.

 

 

Klaudia Opolska

Klaudia Opolska
Rekomendacje Roksana Witkowska

 

Studentka MWSLiT we Wrocławiu

 

Jako studentka Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu miałam okazję wziąć udział w płatnym stażu. Odbywanie stażu w firmie logistycznej było cennym doświadczeniem, bardzo pouczającym oraz interesującym. Była to doskonała okazja do wykorzystania wiedzy teoretyczno-praktycznej nabytej na zajęciach oraz możliwość pozyskania nowych informacji i praktycznych umiejętności. Dzięki stażowi w przedsiębiorstwie działającemu w branży TSL miałam okazję poznać rozmaite procesy oraz działania, o których słyszałam i uczyłam się podczas zajęć w poprzednich semestrach. Cieszy mnie, że uczelnia pomogła mi w znalezieniu przedsiębiorstwa związanego z kierunkiem, który studiuję.

 

Myślę, że uzyskane doświadczanie i wiedza pomogą mi w dalszych etapach kształcenia i ułatwią mi start w karierze zawodowej.

 

 

Patrycja Madziąg

Patrycja Madziąg
Rekomendacje Roksana Witkowska

 

Studentka MWSLiT we Wrocławiu

 

Swój unijny staż odbyłam w przedsiębiorstwie Robert Bosch, produkującym części samochodowe. Podczas stażu poszerzyłam swoją wiedzę teoretyczną, poznając m.in. zasady funkcjonowania dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego.

 

Warto korzystać ze staży proponowanych przez MWSLiT.

 

 

Marcin Niemiec

Marcin Niemiec
Rekomendacje Roksana Witkowska

 

Student MWSLiT we Wrocławiu

 

Nauka na studiach logistycznych w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu daje wiele możliwości rozwoju studentów, którzy chcą oprócz zagadnień teoretycznych nabyć praktyczną wiedzę, tak niezbędną podczas wykonywania pracy zawodowej w przyszłości. W dzisiejszych czasach nie można sobie wyobrazić funkcjonowania przedsiębiorstw bez transportu. Dlatego od początku nauki w MWSLiT we Wrocławiu zależało mi aby odnaleźć obszar, w którym będę chciał w przyszłości specjalizować się i podjąć pracę. Tym segmentem branży TSL jest spedycja stąd decyzja, że odbędę staż studencki właśnie w firmie transportowej, która ma dział zajmujący się spedycją. Ten czas, który spędziłem  w międzynarodowym przedsiębiorstwie Usługi Transportowe Yevhenii & Paulina Ponomarov S.C. pozwolił mi zdobyć wiedzę dotyczącą rodzajów spedycji, etapów realizacji czynników transportowo-spedycyjnych, a także norm prawa regulujących działalność spedycyjną. Dodatkowo zrozumiałem na czym polegają korzyści ze współpracy przedsiębiorstwa ze spedytorem.

 

Po stażu zaproponowano mi współpracę, która w okresie kształcenia będzie realizowana w ograniczonym wymiarze czasu, a po studiach przekształci się w pracę na pełny etat.

 

Cieszę się, że moja uczelnia daje nam możliwości realizacji praktycznych staży w realnych podmiotach gospodarczych. Wiem, że to czego się tam nauczyłem już dziś jest moim atutem na rynku pracy.

 

 

Wiktor Hejdysz

Wiktor Hejdysz
Rekomendacje Roksana Witkowska

 

Student MWSLiT we Wrocławiu

 

MWSLiT we Wrocławiu  to mój wybór po tym jak zdecydowałem się na pracę na pełen etat i studia zaoczne. Dzięki takiemu rozwiązaniu mogę chociaż w małym stopniu poczuć namiastkę niezależności. Student MWSLiT nie ma utrudnionego kontaktu z jakimkolwiek działem i pionem decyzyjnym na uczelni, z każdą sprawą może i ma do kogo się zgłosić. Wykładowcy to doświadczeni specjaliści z branży logistyki i transportu, z których wielu pracuje w przedsiębiorstwach znanych w całej Europie. Fakt ten daje  nadzieję i  szansę na dobre wykształcenie oraz kontakty tak potrzebne w branży logistycznej.

 

Czas pandemii to czas zmian na wielu uczelniach w Polsce. Należało dostosować   przepływ informacji do panujących warunków, dopracować sprawy organizacyjne, stworzyć odpowiednie warunki do nauki on-line. Niezbędna okazała się najnowsza technologia. Wykładowcy także musieli dopracować programy nauczania i ćwiczenia. MWSLiT wyszła z tej próby obronną ręką.

Sama szkoła znajduje się na obrzeżu miasta, co ułatwia zaparkowanie samochodu.

 

Polecam studiowanie w MWSLiT we Wrocławiu.

 

 

Maciej Mikusiński

 

Student MWSLIT we Wrocławiu

Kierunek: Logistyka, Studia inżynierskie

 

W MWSLiT we Wrocławiu studiuję od 3 lat. Uczelnia umożliwiła mi m.in. rozwój poza godzinami zajęć dydaktycznych. Organizowane są wyjazdy studyjne do siedzib firm logistycznych, targi pracy oraz płatne staże.
Swój staż odbyłem w firmie Semi Sp. z o.o. Jest to prężnie rozwijająca się hurtownia artykułów rolniczych oraz ogrodowych. Miałem możliwość poznania całej kadry zarządzającej. Pokazano mi, jak funkcjonuje firma, opowiedziano o planach na przyszłość oraz o możliwościach zatrudnienia dla studentów.

Cały zespół był pomocny i chętnie dzielił się wiedzą.

 

Vanessa Czerniewicz

 

Student MWSLIT we Wrocławiu

Kierunek: Logistyka, Studia inżynierskie

 

Nazywam się Vanessa Czerniewicz i studiuje logistykę w MWSLiT we Wrocławiu. Jestem przewodniczącą Samorządu Studenckiego oraz aktywnie uczestniczę w życiu Koła Logistycznego Logistiqua.
Wraz z Biurem Karier oraz środowiskiem akademickim innych uczelni współorganizuję rozmaite przedsięwzięcia studenckie, juwenalia oraz wiele wydarzeń naukowych czy konferencji.
Podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020, w której udział brali studenci, absolwenci, kadra naukowa, oraz partnerzy zagraniczni uczelni wygłosiłam przemówienie. Było to dla mnie ogromne wyzwanie, ale też i wyróżnienie.
Dzięki swoim zainteresowaniom oraz działalności naukowej, uzyskałam Stypendium Rektora dla najlepszych studentów, dzięki czemu opłata czesnego nie jest dla mnie problemem.
Jestem bardzo zadowolona z wyboru uczelni oraz z możliwości rozwoju i pomocy, jakie daje mi uczelnia. W przyszłości zamierzam kontynuować swoją przygodę z MWSLiT na studiach magisterskich.

 

Miłosz Mielcarek

 

Student MWSLIT we Wrocławiu

Kierunek: Logistyka, Studia inżynierskie

 

Nazywam się Miłosz Mielcarek, studiuję w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
W 2019 roku zgłosiłem się do jednego z kilku projektów realizowanych na uczelni, które współfinansuje Unia Europejska, w ramach którego odbyłem płatny staż.
Na stażu miałem możliwość uzupełnić swoją wiedzę oraz umiejętności z zakresu logistyki, zwłaszcza zagadnienia dotyczące zarządzania taborem samochodowym. Ponadto nauczyłem się jak funkcjonuje praca w magazynie.
Bardzo przydatne było dla mnie zapoznanie się ze wszystkimi problemami informatycznymi, które występują w przedsiębiorstwie, gdyż z tą dziedziną logistyki wiążę swoją przyszłość.

 

Eliasz Hunczak

 

Student MWSLIT we Wrocławiu

Kierunek: Logistyka, Studia inżynierskie

 

Nazywam się Eliasz Hunczak i jestem studentem Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Swoje zainteresowania związane z kierunkiem jakim jest logistyka, realizuję m.in. poprzez aktywne członkostwo w Kole Naukowym Logistiqua oraz Samorządzie Studenckim. Korzystam dzięki temu z możliwości wyjazdu na liczne konferencje naukowe, z wyjazdów do firm, czy spotkań z pracodawcami.
Ściśle współpracuję z Biurem Karier, które pomaga studentom z znalezieniu płatnych staży w renomowanych firmach z branży TSL.
Dzięki rozległym kontaktom międzynarodowym uczelni, otrzymałem możliwość wyjazdu na cały semestr do Maroka, w ramach programu Erasmus+.

Zachęcam wszystkim do aktywnego uczestnictwa w życiu uczelni oraz do korzystania z możliwości rozwoju, jakie daje studentom MWSLiT.

 

Gracjan Ciciła

 

Student MWSLIT we Wrocławiu

Kierunek: Logistyka, Studia inżynierskie

 

Projekt Praktyczny logistyk realizowany w MWSLiT we Wrocławiu umożliwił mi odbycie stażu w firmie Raben Logistics Polska Sp. z o.o., które jest jednym z największych przedsiębiorstw logistyczno-transportowych na arenie międzynarodowej.
Pracując codziennie z doświadczonymi osobami, mogłem nauczyć się projektowania procesów logistycznych, zarządzania pakietem usług logistycznych, rewizji poprawności danych, a także miałem niepowtarzalną możliwość rozwijania swoich umiejętności interpersonalnych w kontaktach z klientami. Staż to idealne uzupełnienie wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami.

Polecam wszystkim MWSLiT ze względu na wiele możliwości rozwijania kariery zawodowej już na studiach.

 

Ines Czerwińska

 

Student MWSLIT we Wrocławiu

Kierunek: Logistyka

 

Jestem studentką VII semestru studiów inżynierskich na kierunku Logistyka w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Dzięki unikalnemu programowi studiów zdobywam wykształcenie, które otwiera mi wiele możliwości na rynku pracy w branży TSL.
Kształcąc się w MWSLiT miałam okazję rozwoju merytorycznego i praktycznego podczas wymian studenckich do Chin, Turcji oraz Francji, czy udziału w konkursie organizowanym przez General Motors i Wayne State University w Detroit w USA. Dzięki nim, miałam okazję zdobywać cenne doświadczenie, poznawać różnorodne kultury oraz bardzo ciekawych ludzi niemal z całego świata.
MWSLiT we Wrocławiu pozwala rozwijać swój talent i umiejętności w zakresie logistyki. Potwierdzeniem jest to, że już w czasie studiów zaproponowano mi pracę w branży automotive, gdzie odpowiadałam za przepływ surowców niezbędnych w procesie produkcji.
Dzięki MWSLiT miałam możliwość rozwoju, a następnie sprawdzenia już posiadanej wiedzy. Mogę śmiało powiedzieć, że Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu zapewnia odpowiednie przygotowanie do pracy w branży TSL, oferując swoim studentom szeroki zakres możliwości dokształcania.

 

Michał Paczosa

 

 

Student MWSLIT we Wrocławiu

Kierunek: Transport

 

Podczas trzech lat  studiów w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu miałem przyjemność poznać i uczyć się od wielu osób, które dysponują ogromnym doświadczeniem w branży TSL.

Na początku drugiego roku zostałem uczestnikiem programu studiów dualnych. Studia dualne to program dający olbrzymią szansę na zapoznanie się z praktyczną stroną branży oraz nauczenie się wielu rzeczy, które będą niezbędne w mojej pracy. W przyszłym roku kończę swój dwuletni staż w firmie Amazon, która jest jedną z największych firm na świecie zajmującą się sprzedażą rozmaitych produktów w Internecie. Studia dualne pozwoliły mi zrozumieć funkcjonowanie skomplikowanych procesów logistycznych oraz zobaczyć praktyczną stronę związaną z ich zarządzaniem, ulepszaniem oraz tworzeniem. Dodatkowo dzięki studiowaniu w MWSLiT otrzymałem możliwość wzięcia udziału w prestiżowym, uznawanym na całym świecie konkursie (Supply Chain Challenge Case) organizowanym przez General Motors i Wayne State University, który odbywał się  w Detroit w USA. Udział w tak prestiżowym konkursie pozwolił mi nawiązać kontakt z najważniejszymi menedżerami pracującymi dla GM oraz otworzył mi wiele nowych drzwi w branży TSL. Jestem przekonany, że po zakończeniu studiów, które pozwoliły mi zdobyć świetne wykształcenie oraz dwuletnie doświadczenie praktyczne, będę interesującym kandydatem na rynku pracy.

 Z całego serca polecam studia w MWSLiT!

 

Beata Hyt

 

 

Studentka MWSLIT we Wrocławiu

Kierunek: Logistyka, Studia inżynierskie

 

Jestem studentką ostatniego, VII semestru studiów inżynierskich na kierunku logistyka. Przede mną już tylko praca inżynierska i jej obrona. A za mną? 3 dobrze wykorzystane lata. Studiowanie na MWSLiT pozwoliło mi na zdobycie wiedzy oraz doświadczenia w logistyce. Po pierwszym roku dostałam się na studia dualne, gdzie miałam szansę nauczyć się funkcjonowania procesów w firmie spedycyjnej. Zdobyte tam doświadczenie ułatwiło mi szukanie pracy i dziś pełnoetatowo zajmuję się sprzedażą usług transportowych i logistycznych.

Dzięki Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu miałam szansę wziąć udział w konkursie organizowanym przez General Motors i Wayne State University w Detroit. Było to niesamowite doświadczenie, które pozwoliło mi poznać wspaniałych ludzi, zwiedzić miasto, fabrykę i siedzibę GM oraz wspaniałe muzeum Forda.

Polecam MWSLiT wszystkim, którym zależy na zdobyciu zarówno wiedzy, jak i doświadczenia.

 

Artem Kylymnyk

 

 

Student MWSLiT we Wrocławiu

 

Studiuję logistykę na specjalności logistyka humanitarna w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Zajęcia prowadzone przez wykładowców są bardzo interesujące. Zdobyta podczas zajęć teoretycznych wiedza na pewno pomogła mi podczas stażu, który odbyłem w ramach projektu unijnego. Wiem, że uczestniczenie w tym projekcie otworzyło mi wiele możliwości. Zdobyte doświadczenia w tym trudnym czasie jaką jest epidemia jest bezcenne. Uczelnia ułatwiła mi zdobycie umiejętności, które będę mógł wpisać w swoje CV.Zachęcam do studiowania na tej uczelni oraz brania udziału w stażach organizowanych przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

 

Alina Dashutina

 

 

Studentka MWSLIT we Wrocławiu

 

Jestem studentką specjalności Logistyka Humanitarna w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. W tym roku odbyłam staż, a wiedzę, którą otrzymałam w MWSLiT we Wrocławiu mogłam zastosować w praktyce. Dzięki możliwości odbycia stażu w ramach projektu unijnego dostałam doskonałą okazję do sprawdzenia swoich umiejętności w pracy w obszarze logistyki, a także zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, które pomogą mi w dalszej edukacji w MWSLiT we Wrocławiu.Polecam studiowanie w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz branie udziału w stażach proponowanych przez uczelnie.

 

Kateryna Trofymchuk

 

 

Studentka MWSLIT we Wrocławiu

 

Jestem studentką specjalności Logistyka w awiacji.  W tym roku miałam możliwość wzięcia udziału w stażu studenckim, zorganizowanym przez MWSLiT.  Staże organizowane przez uczelnię pozwoliły mi  na skonfrontowanie moich obecnych umiejętności z wymaganiami jakie stawia rynek pracy. Dla mnie była to wspaniałe doświadczenie.

W trakcie tego stażu miałam do pokonania wiele wyzwań, którym udało mi się sprostać. Jestem z tego bardzo zadowolona.  Ze stażu wróciłam bogatsza o  wiedzę, którą mam nadzieję będę mogła w przyszłości wykorzystać. Bardzo dziękuję, MWSLIT we Wrocławiu za możliwość odbywania stażu w firmie już na IV semestrze studiów licencjackich.

 

Maksym Rusynyk

 

 

Student MWSLiT we Wrocławiu

 

Jestem studentem piątego semestru na specjalności Bezpieczeństwo w Transporcie. Po skończeniu czwartego semestru uczęszczałem na staż, który zaproponowało mi uczelniane Biuro Karier. Odbywałem staż w firmie zagranicznej, która zajmuje się przewozami międzynarodowymi jak i również krajowymi. Zdobyłem duże doświadczenie i wiedzę na temat Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Na stażu miałem możliwość uczyć się nowych umiejętności oraz przyswajać wiedzę od pracowników i dyrektora firmy. Wiem już jak organizować przewozy różnego rodzaju ładunków oraz przewozy ADR. Mogę śmiało powiedzieć, że wiem, w jaki sposób i z uwzględnieniem jakich norm transportować materiały niebezpieczne, które muszą być odpowiednio mocowane oraz przewożone. Po ukończeniu studiów licencjackich, a po nich magisterskich, planuję nawiązać współpracę z firmą, w której odbywałem staż.Jestem bardzo wdzięczny uczelni za organizację staży, z których można dużo się nauczyć w wybranej przez siebie dziedzinie oraz nabyć praktyczne umiejętności,
bez których w dzisiejszych czasach trudno jest konkurować na rynku pracy.

 

Oleksandr Riabyshyn

 

 

Student MWSLiT we Wrocławiu

 

Studiując w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu odbyłem staż w firmie Ponomarov sp z o.o., która świadczy usługi transportowe.  Podczas stażu dowiedziałem się wielu nowych i ciekawych rzeczy o usługach spedycyjnych i transportowych. Wiedza, którą wyniosłem ze stażu utrwaliła moją widzę teoretyczną zdobytą podczas zajęć w MWSLiT we Wrocławiu.Bardzo cieszę się, że MWSLiT daje takie możliwości swoim studentom. Jeżeli studentowi zależy na tym aby po zakończeniu edukacji rozpocząć od razu karierę zawodową to najlepiej wybrać tę uczelnię.Polecam Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz uczestniczenie w stażach oferowanych przez uczelnię.

 

Oleksii Kliuchka

 

 

Student MWSLiT we Wrocławiu

 

Jestem studentem Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Gorąco polecam tę uczelnię, ponieważ ma bardzo kompetentnych i profesjonalnych wykładowców, którym zależy na wykształceniu każdego studenta tak aby dał sobie radę na rynku pracy. Na wykładach można zdobyć dużo wartościowej wiedzy, która na pewno przyda się podczas stawiania pierwszych kroków w karierze zawodowej.Uczelnia umożliwia udział w różnych projektach rozwojowych, które dodatkowo wpływają korzystnie na naszą przyszłość. Dla przykładu sam uczestniczyłem w płatnym stażu organizowanym przez uczelnię ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Zdobyłem bardzo ważne doświadczenie które pomoże mi w przyszłości. W trakcie  stażu, pracując na różnych stanowiskach  mogłem sprawdzić swoje umiejętności  z obszaru logistyki.Naprawdę z czystym sumieniem rekomenduję MWSLiT we Wrocławiu.

 

Hlib Pereverziev

 

 

Student MWSLIT we Wrocławiu

 

Studiowanie w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, ma wiele pozytywnych stron, do których mogę zaliczyć przyjazną atmosferę panującą na uczelni, dobrą organizację zajęć doświadczonych wykładowców i wyjazdy studyjne realizowane w każdym semestrze. Do mocnych stron zaliczam także możliwość odbycia w czasie nauki płatnych staży studenckich, które są programowo zgodne z kierunkiem studiów.W moim przypadku Biuro Karier zachęciło mnie do odbycia stażu w przedsiębiorstwie transportowo-spedycyjnym w obszarze planowania i organizowania zadań przewozowych. To podczas tego intensywnego okresu poznałem m.in. klasyfikację opakowań transportowych z uwzględnieniem koordynacji wymiarowych opakowań. Ważne były dla mnie też kwestie związane z formowaniem jednostek ładunkowych, a także zagadnienia dotyczące podatności ładunków. Dziś znam znaczenie znaków umieszczanych na opakowaniach transportowych, a także jestem w stanie dobrać środki do zabezpieczenia ładunków.Jednak najważniejszą korzyścią z tego stażu jest to,  że uświadomiłem sobie iż w przyszłości sam będę dążył do stworzenia przedsiębiorstwa transportowego, które będzie przewoziło  towary na terenie Państw Unii Europejskiej.

 

Zachęcam wszystkich do wybrania nauki w MWSLiT we Wrocławiu.

 

 

Jakub Szlązak

 

Student MWSLIT we Wrocławiu

Kierunek: Budownictwo, Studia inżynierskie

 

Nazywam się Jakub Szlązak jestem studentem III roku na kierunku budownictwo.

Realizuje swoje zainteresowania działając aktywnie na stanowisku przewodniczącego Koła Naukowego studentów budownictwa. Nasze Koło Naukowe organizuje wyjazdy studyjne do firm, a także - jeżdżąc na Targi branżowe i spotkania z młodzieżą wspólnie z Biurem Karier - podejmujemy działania mające na celu propagowanie budownictwa drogowego wśród licealistów.

Zachęcam wszystkich do podjęcia  studiów na kierunku budownictwo, ponieważ wciąż na polskim rynku pracy brakuje wykształconej kadry inżynierskiej specjalizującej się w budownictwie drogowym.

 

Joanna Gattner – Bilska

 

Studia inżynierskie

Kierunek: Logistyka

 

Wzięcie udziału w konkursie General Motors / Wayne State University daje niesamowite możliwości sprawdzenia posiadanej wiedzy oraz logicznego myślenia. Pozwala poznać nowych, bardzo ciekawych ludzi niemal z całego świata , poznać ich punkt widzenia na różnego rodzaju problemy i sposoby ich rozwiązywania. Udział w konkursie daje szanse rozwoju w branży motoryzacyjnej.
Dzięki Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu  mogłam wziąć czynny udział zarówno w konkursie jak i uroczystej gali w Detroit.
Organizatorzy konkursu zapewnili niezapomniane chwile, pozwalając poznać takie miejsca      jak siedziba czy fabryka GM.

Wiedza zdobyta na MWSLiT pokazuje, że śmiało możemy konkurować o najlepsze stanowiska i spełniać wymagania jakie sobie wyznaczamy.

 

Paweł Ryżanowski

 

 

Student MWSLiT we Wrocławiu

Kierunek: Logistyka

 

Jestem studentem Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu na kierunku Logistyka. Wraz z 3 innymi studentami reprezentowałem MWSLiT we Wrocławiu w konkursie Supply Chain Case Compeptition w Detroit. Konkurs jest organizowany cyklicznie od pięciu lat przez Wayne State University i Generał Motors. W konkursie brało udział 25 uczelni w tym 3 spoza USA- Polska, Chiny i Meksyk.
W pierwszych dniach wizyty mieliśmy okazję zwiedzić Wayne State University, Henry Ford Museum, Bayviev Yacht Club, mogliśmy w trakcie zwiedzania na własne oczy przekonać się jak wygląda produkcja samochodów w głównej fabryce GM Deroit-Hamtramck.
Mimo, że nie udało się wygrać to byliśmy w finale i mogliśmy zaprezentować swoje umiejętności przed największymi świata motoryzacji.
W trakcie trwania konkursu mogliśmy brać udział w panelach dyskusyjnych oraz rozmowach kwalifikacyjnych nie tylko z GM ale również z firmami, które kooperują z GM takimi jak Ryder, Delphi, Denso. Poznaliśmy sposoby myślenia pozostałych drużyn, mogliśmy nawiązać mnóstwo kontaktów nie tylko ze studentami z innych uczelni, ale również z osobami pracującymi w GM i innych firmach.
Dzięki naszej uczelni MWSLiT mieliśmy możliwość zaprezentowania swoich możliwości. Jest to nie tylko prestiż, ale również ogromna szansa na świetną pracę w tak prężnej branży j ak motoryzacyjna

 

Kamil Nowak

 

 

Student MWSLiT we Wrocławiu

Kierunek : Logistyka I rok, studia licencjackie

 

Jestem studentem pierwszego roku, ale już zauważyłem dobre strony studiowania w MWSLiT we Wrocławiu. Uczelnia na pierwszym miejscu stawia na rozwój swoich studentów. Prowadzone są liczne wykłady z zagranicznymi profesorami, organizowane są wyjazdy do firm partnerskich, w których istnieje możliwość odbycia praktyk zawodowych. Jednak najbardziej cenię MWSLiT za to, jakie podejście mają wykładowcy do studentów. Prowadzą zajęcia zgodnie z naszymi oczekiwaniami związanymi z przyszłą pracą. W MWSLiT studiuje wielu obcokrajowców, tworzymy jedną wielką społeczność, w której nikt nie jest odizolowany od reszty, wszyscy świetnie się ze sobą dogadujemy. MWSLiT dba o każdego. Dobrą atmosferę odczuwamy zarówno ze strony wykładowców jak i administracji uczelni. Można też zawsze liczyć na pomoc Biura Karier.

 

Przemysław Kiedos

 

 

Student MWSLiT we Wrocławiu

Kierunek: Logistyka

IV rok, studia inżynierskie

 

Nazywam się Przemysław Kiedos studiuję logistykę na MWSLiT. Reprezentowanie naszej uczelni na evencie General Motors & Wayne State University Supply Chain Case Competition było niesamowitym doświadczeniem. Udział w tej imprezie był doskonałą okazją do przyjrzenia się z bliska jak wygląda praca managerów łańcucha dostaw w branży automotive, poznania ciekawych ludzi z całego świata, ale przede wszystkim, był to kamień milowy w rozwoju kariery zawodowej.

 

Magdalena Fabisiak

 

 

Studentka MWSLiT we Wrocławiu

Kierunek: transport

I rok, licencjackie

 

Jestem studentką Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu na kierunku Transport. Wybrałam ten kierunek, ponieważ uważam, że jest on przyszłościowy! Firmy logistyczne i transportowe rozwijają się cały czas, więc jestem pewna, że po ukończeniu studiów nie będę miała problemu ze znalezieniem dobrej pracy. MWSLiT we Wrocławiu zapewnia dobry start przez odpowiednie merytoryczne przygotowanie studentów oraz organizację wielu przydatnych szkoleń, konferencji dostępnych dla wszystkich studentów. Polecam MWSLiT wszystkim, którzy szukają uczelni zapewniającej dobre przygotowanie do zawodu i dobrą pracę w przyszłości.

 

Marta Jarosławska

 

 

Studentka MWSLiT we Wrocławiu

Kierunek: budownictwo

II rok, studia inżynierskie

 

Nazywam się Marta Jarosławska, jestem studentką budownictwa w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu i zdecydowanie polecam tą uczelnię wszystkim, którym zależy na dobrym wykształceniu. Przyjazna atmosfera zarówno w dziekanacie jak i w salach wykładowych sprawia, że studia są czystą przyjemnością. Zasadniczym atutem uczelni jest wykwalifikowana kadra wykładowców, często światowej klasy, co przekłada się na wysoki poziom nauczania. Poza wiedzą teoretyczną na zajęciach można również poznać jej praktyczne zastosowanie. Uczelnia stwarza niesamowite warunki rozwoju swoim studentom, oferuje świetny program stypendialny, dysponuje w pełni wyposażonymi laboratoriami. Ponadto, oprócz ramowego programu studiów, organizowane są dodatkowe, certyfikowane kursy z różnych dziedzin. Studenci mają możliwość udziału w konferencjach, a także aktywnej działalności w kołach naukowych. Z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, iż jest to Uczelnia o wysokim prestiżu, warunki świetne, a podejście pracowników uczelni do studentów bardzo przyjazne.

 

Roksana Witkowska

 

 

Studentka MWSLiT we Wrocławiu

Kierunek: budownictwo

II rok, studia inżynierskie

 

Jestem studentką Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu na kierunku Budownictwo, o specjalizacji budowa dróg i mostów. Wybrałam tą uczelnię ze względu na możliwości, jakie oferuje swoim studentom. Między innymi stara się o dofinansowania z Unii Europejskiej, dzięki którym wyposaża nasze laboratoria, niezbędne do dalszego kształcenia się i rozwijania naszych umiejętności. Zatrudnia praktyków realizujących projekty w branży, którą się zajmują. Ponadto uczelnia pomaga nam w stawianiu pierwszych kroków w branży organizując wyjazdy studyjne, czy wyszukując odpowiednie praktyki i staże zawodowe, przy współpracy z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami. Podsumowując, MWSLiT otwiera drzwi do samorealizacji! Polecam MWSLiT!

 

Natalia Ratajczyk

 

 

Studentka MWSLiT we Wrocławiu

Kierunek: budownictwo

II rok, studia inżynierskie

 

Nazywam się Natalia Ratajczyk, jestem studentką II roku na kierunku budownictwo, specjalność: budowa dróg i mostów. Dlaczego budownictwo? Dlaczego MWSLiT? Uczelnia oferuje możliwość rozwoju w wielu obszarach - merytorycznego pod okiem wielu specjalistów, ale i w obszarze aktywności studenckich. Wiem, że po wybranym kierunku na pewno znajdę prace bo MWSLiT kształci zgodnie z europejskimi wzorcami. Uczelnia współpracuje ze środowiskiem biznesu, co umożliwia przekazywanie nam najaktualniejszej wiedzy. Jesteśmy przygotowywani do zawodu zgodnie z oczekiwaniami. Uczelnia organizuje targi pracy, wyjazdy studyjne do firm, warsztaty. Takie działania bardzo pomagają młodej osobie znaleźć pracę, praktyki i staż. Dodatkowo pełnię funkcję sekretarza budowalnego koła naukowego, w ramach którego podejmujemy wiele ciekawych przedsięwzięć rozwijając przy tym swoje pasje i zainteresowania. Polecam MWSLiT!

 

Kamila Ziółkowska

 

 

Studentka MWSLiT we Wrocławiu

Kierunek: logistyka

II rok, licencjackie

 

Nazywam się Kamila Ziółkowska i jestem studentką Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Obecnie kończę drugi rok studiów na kierunku Logistyka. Od ponad roku jestem członkiem prężnie działającego Samorządu Studenckiego, który daje mi możliwość rozwoju. Polecam MWSLiT, ponieważ jest to uczelnia posiadająca wykwalifikowaną kadrę, która potrafi przekazać wiedzę oraz zachęcić do poszerzania wiadomości. Uczelnia oferuje praktyki pozwalające studentom zdobyć doświadczenie zawodowe w renomowanych firmach.

 

 

Albina Galitko

 

Studentka MWSLiT

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu daje możliwość studentom uczenia się na czterech kierunkach i zdobycie w trakcie studiów wiedzy, która pomoże po zakończeniu edukacji lepiej rozpocząć karierę zawodową, dlatego  wybrałam tą uczelnię. W ramach projektów stażowych z  Unii Europejskiej realizowanych w MWSLiT we Wrocławiu miałam możliwość odbycia stażu w firmie. Podczas stażu mogłam wykorzystać wiedzę nabytą na zajęciach praktycznych na uczelni. Pracowałam jako pomocnik spedytora i administratora jakości bazy, co pozwoli mi w przyszłości na bezproblemowe znalezienie pracy. Po odbytym stażu posiadam wiedzę dotyczącą łańcuchów dostaw, prawa transportowego oraz potrafię korzystać z programów spedycyjnych .

Cieszę się że odbyłam  staż w branży logistycznej i nie muszę martwić się o zatrudnienie w przyszłości.

 

 

Maksym Kurylo

 

Student MWSLiT we Wrocławiu

 

Studiowanie w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu na kierunku Logistyka na specjalności: Zarządzanie Łańcuchem Dostaw w Przemyśle  Automotive dało mi wiele korzyści. Po pierwsze poznałem wielu wspaniałych, doświadczonych, wykładowców, którzy przekazali mi dużą dawkę wiedzy. Po drugie miałem możliwość odbycia stażu w przedsiębiorstwie, w którym zdobyłem praktyczne doświadczenie tak ważne na rynku pracy. Niewątpliwie dużym atutem MWSLiT jest to, iż panuje tam przyjazna atmosfera i pracownicy są pomocni w wielu sprawach.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu to naprawdę dobry wybór.

 

 

 

Bohdan Sova

 

Student MWSLiT we Wrocławiu

 

Rozpoczynając studia na kierunku logistyka w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu kierowałem się statystykami, z których można wywnioskować jak dobrze na rynku pracy zarabiają i radzą sobie absolwenci mojego kierunku, a także kierunków pokrewnych chociażby transportu. Wybrałem te studia bo wiem, że ukończony kierunek zagwarantuje mi dobrze płatną pracę. Nie wiedziałem jednak, które obszary logistyki szczególnie mnie zainteresują. Zastanawiałem się czy ciekawsza jest logistyka zaopatrzenia, czy może produkcja bądź dystrybucja. Po wielu zajęciach specjalistycznych na uczelni zainteresowałem się kwestiami ubezpieczeń w logistyce.


I w tym kierunku szukałem stażu studenckiego, który w ramach studiów jest oferowany studentom. Dodam tylko , że staż jest płatny co podnosi jego atrakcyjność. Bardzo ucieszyłem się gdy uczelniane Biuro Karier zapewniło mi możliwość stażu w przedsiębiorstwie posiadającym dział związany z ubezpieczeniami stosowanymi w transporcie i spedycji. Staż ten wzbogacił moją wiedzę na temat ubezpieczeń środków transportowych – casco, a także ubezpieczeń ładunków w transporcie – cargo oraz poszerzyłem swoje umiejętności o dział ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora. To potężna dawka wiedzy, która jest potrzebna każdemu przedsiębiorstwu transportowemu.

 

MWSLiT to najlepszy wybór!

 

 

Yelyzaveta Haponova

 

Studentka MWSLiT we Wrocławiu

 

Studiując w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu uczestniczyłam w płatnych stażach w ramach studiów oferujących nowe specjalności na kierunku logistyka.  Podczas realizacji zadań zgodnych z programem stażu miałam okazję wykonywać zadania spedytora międzynarodowego. Jestem pewna, że wiedza, a przede wszystkim praktyczne umiejętności z obszaru poszukiwania zleceń na przewóz towarów, dobieranie środków transportu do konkretnych przewozów, a także znajomość zagadnień dotyczących ubezpieczeń w transporcie zaowocują znalezieniem przeze mnie pracy, która będzie zgodna z moim profilem studiów.

 

Staż umożliwił mi zdobycie doświadczenia, a także wynagrodzenia za wykonane obowiązki. Miałam okazję również skonfrontować moją wiedzę zdobytą na uczelni, z tym co jest potrzebne i wymagane w pracy na stanowisku spedytora.

 

Cieszę się, że uczelnia dobrze przygotowała mnie do tego stażu, gdyż dzięki znajomości  programów komputerowych i przepisów prawa w zakresie ubezpieczeń transportowych mogłam już w pierwszych dniach stażu wykonywać przypisane mi zadania. Zachęcam wszystkich studentów do wyboru kształcenia na nowych specjalnościach w Międzynarodowej wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

 

 

Oleksandra Zaichenko

 

Studentka MWSLiT we Wrocławiu

 

Staż realizowany w ramach programu studiów na kierunku Logistyka, którego jestem studentką, pozwolił mi  zdobyć nową i dodatkową wiedzę, która dotyczyła rozliczania transakcji międzynarodowych w zakresie logistyki i transportu.

 

Poznałam zasady rozliczania podatku VAT, a także innych opłat ponoszonych przez podmioty funkcjonujące w branży TSL. Na polskim rynku nie ma zbyt wielu specjalistów, którzy zajmują się ekonomiczną obsługą transakcji międzynarodowych, a ja miałam okazję pracować przy takich operacjach i dziś wiem, że jest to nisza na rynku, w której szukam szans na własny rozwój zawodowy.

 

W globalizującej się gospodarce, gdzie swoboda przepływu osób, kapitału i towarów jest nieograniczona są i będą potrzebne osoby, które będą umiały planować i rozliczać międzynarodowe transakcje handlowe jakie są wykonywane w obrocie gospodarczym.

 

Cieszę się, że firma, w której - dzięki uczelni - odbywałem staż uświadomiła mi, że istnieją obszary  w branży TSL, które pozwalają na łączenie moich zainteresowań ekonomicznych, rachunkowych i handlowych z szeroko rozumianą logistyką.

 

 

Trutsko Veranika

 

Studentka MWSLiT we Wrocławiu

 

Jestem studentką specjalności Logistyka Odpadów w Przemyśle Automotive. W tym roku miałam możliwość wzięcia udziału w stażu studenckim, w którego zorganizowaniu pomogło mi Biuro Karier funkcjonujące w MWSLiT. Wiedza, którą wyniosłam z zajęć teoretycznych została uzupełniona praktycznymi wiadomościami i umiejętnościami jakie nabyłam odbywając staż w stacji demontażu pojazdów. To doświadczenie pokazało mi jak ważne są kwestie ochrony środowiska w postępowaniu z odpadami powstającymi w procesie utylizacji środków transportu. Wiem jak praktycznie postępować z wycofanymi z użycia akumulatorami, filtrami paliwa, a także płynami eksploatacyjnymi. Jestem świadoma jak dużym zagrożeniem dla otaczającego nas środowiska są zużyte opony, gumy i inne elementy wyposażenia pojazdów.

 

Poznanie branży podmiotów przetwarzających odpady z pojazdów wycofanych z eksploatacji uświadomiło mi jak dużo jest jeszcze do zrobienia w obszarze zagospodarowania substancji i materiałów niebezpiecznych dla środowiska, które powstają gdy auto jest już złomowane. Wiem też, że z łatwością znajdę pracę w zakładach czy instytucjach zajmujących się ekologistką.

 

 

Sofiia Iasynska

 

Studentka MWSLiT we Wrocławiu

 

Staż realizowany podczas studiów licencjackich na kierunku logistyka w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu pozwolił mi na rozwinięcie moich zainteresowań dotyczących planowania transportu na trasach międzynarodowych.

 

Moja wiedza oraz umiejętności dotyczące organizowania transportu, które nabyłam podczas zajęć praktycznych w specjalistycznych laboratoriach, zaowocowały zaproponowaniem mi tuż po stażu, stałego zatrudnienia w przedsiębiorstwie transportowym, realizującym przewozy na rynkach międzynarodowych. Dziś łącze studia na V semestrze logistyki z pracą zawodową, co daje mi duże możliwości rozwoju. Dziękuję wszystkim praktykom, którzy prowadzą zajęcia na uczelni oraz własne firmy transportowe, że potrafią ukierunkować studentów na wymagania, jakie stawia przed nimi rynek pracy.

 

Gdybym miała jeszcze raz wybierać uczelnie i kierunek studiów to nie wahałabym się ani chwili i ponownie wybrałabym MWSLiT.

 

 

Anastasiia Hurla

 

Studentka MWSLiT we Wrocławiu

 

Nazywam się Anastasiia Hurla i jestem absolwentką studiów I stopnia na kierunku Logistyka oraz aktywną studentką II stopnia na tym samym kierunku. MWSLiT we Wrocławiu, jako uczelnia z międzynarodowym doświadczeniem, dała mi wiele możliwości, z których skorzystałam. Dzięki projektom, w których uczelnia bierze udział. uczestniczyłam w warsztatach przygotowujących do certyfikacji ADR, w warsztatach informatycznych SQL czy w szkoleniu Business English. Byłam również na wizycie studyjnej w firmie Raben w Opolu, gdzie zapoznałam się ze specyfiką pracy w branży TSL. Brałam udział w prestiżowej, międzynarodowej Konferencji CILT, którą współorganizowała nasza uczelnia, oraz w projektach takich jak Liderzy TSL czy Praktyczny Logistyk. Dzięki współpracy MWSLiT we Wrocławiu z różnymi firmami, odbyłam staż w DSV Panalpina, gdzie zaproponowano mi płatną praktykę.

Cieszę się, że mam przyjemność studiować na uczelni, na której spotykam niesamowitych ludzi. Uczę się od najlepszych specjalistów i praktyków z dziedziny logistyki i rozwijam swoją aktywność, która została doceniona dyplomem za działalność społeczną, osiągnięcia naukowe i działalność organizacyjną.

 

 

Kateryna Bondarenko

 

Student MWSLIT we Wrocławiu

Kierunek: Logistyka, Studia magisterskie

 

Studiuję logistykę w MWSLiT od 5 lat. Najpierw na studiach pierwszego stopnia, a obecnie na studiach magisterskich.
W marcu 2019 odbyłam staż zawodowy w ramach projektu Praktyczny logistyk. Jest to jeden z kilku programów stażowych realizowanych przez uczelnię. Pozwala on na odbycie płatnych staży w firmach z branży TSL.
Staż odbyłam w instytucie INTL dla Ritex Logistics Sp. z o.o. W zakres moich obowiązków wchodziło stworzenie analizy rynku. Dotyczyła ona usług logistycznych w zakresie obsługi celnej. Moim głównym zadaniem była weryfikacja danych i kontakt z potencjalnymi dostawcami usług. Praca odbywała się w elastycznych godzinach - mogłam dopasować ją do toku studiów.
Umiejętności oraz doświadczenie uzyskane podczas stażu stały się przydatne na kolejnym etapie mojej kariery zawodowej.

 

Sakun Fedor

 

Student MWSLIT we Wrocławiu

Kierunek: Logistyka II rok, studia licencjackie

 

Mam na imię Fedor Sakun. Jestem studentem drugiego roku Logistyki w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Od kilku lat interesuję się branżą logistyczną. Szukając informacji na temat studiów na kierunku logistyka znalazłem wiele informacji pochlebnych na temat MWSLiT. Jako student już drugiego roku mogę z całym przekonaniem powiedzieć, że był to bardzo dobry wybór. Uczelnia daje ogromne możliwości pozwalające rozwijać swój talent i umiejętności w zakresie logistyki a właśnie z nią wiąże swoja przyszłość

 

Ruslan Kositsyn

 

Student MWSLiT we Wrocławiu

Kierunek: Logistyka

 

Konferencja Logistyczna Modern Warehouse 2015 w jakiej miałem możliwość uczestniczyć przekonała mnie, że kierunek studiów jaki wybrałem jest przyszłościowy, a możliwości znalezienia pracy i rozwoju po ukończeniu studiów są ogromne.
Emocje związane z konferencją Modern Warehouse 2015 są jak najbardziej pozytywne. Wszystkie tematy, które zostały omówione, były bardzo ciekawe i aktualne. Chcielibyśmy uprzejmie podziękować Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu za możliwość wzięcia udziału w tak ważnej i prestiżowej konferencji.

Dla studentów tego rodzaju wyjazdy są olbrzymim wyróżnieniem i motywacja na przyszłość, która bez żadnych wątpliwości będzie związana ze światem logistyki.

 

 slan Kositsyn

Nazar Kukuy

 

 

Student MWSLiT we Wrocławiu

Kierunek: logistyka

I rok, licencjackie

 

Jestem studentem MWSLiT we Wrocławiu. Wybrałem tą uczelnię, ponieważ jest otwarta na moje potrzeby oraz dużą uwagę w edukacji przywiązuje do łączenia teorii z praktyką. Mój udział w Konferencjach Logistycznych oraz obserwowany rozwój branży TSL uświadomił mi, że wybór Logistyki, jako kierunek kształcenia jest dobrą inwestycją. Jest to zawód przyszłości, a MWSLiT umożliwia mi ciągły rozwój, poszerzenie wiedzy oraz zdobywanie umiejętności praktycznych.

 

Karol Starczewski

 

 

Student MWSLiT we Wrocławiu

Kierunek: logistyka

III rok, inżynierskie

 

Nazywam się Karol i jestem studentem III roku logistyki. W Kole Naukowym jestem od ponad roku i nie żałuję tej decyzji a wręcz przeciwnie! Dzięki pracy włożonej w funkcjonowanie Koła zyskałem wiele nowych doświadczeń: miałem okazje być na wielu ważnych konferencjach logistycznych w Polsce, dzięki wyjazdom studyjnym mogłem na własne oczy zobaczyć jak działa logistyka w wielu firmach np. Bosch, CCC, Biedronka, Port Bct Gdynia. Zachęcam wszystkich do czynnego udziału w życiu Studenckiego Koła Naukowego Logistiqua, ponieważ daje możliwość rozwoju w dziedzinie logistyki, poznania w praktyce jak w wielkich firmach działa logistyka oraz poznania nowych rozwiązań logistycznych.

 

Mateusz Hejduk

 

 

Student MWSLiT we Wrocławiu

Kierunek: logistyka

III rok, inżynierskie

 

Przystąpienie do Koła Naukowego było dla mnie nowym doświadczeniem. Wiązało się to wprawdzie z dużą ilością pracy, ale przede wszystkim z ogromną frajdą. Przez ponad 2 lata odwiedziliśmy wiele renomowanych firm np.: Bosch czy Poczta Polska. Uczestniczyliśmy w kilku konferencjach naukowych: PKL Logistics w 2012 i w 2014, a także w targach Silesia TSL Expo. Wszystko to spowodowało, że logistyka stała się dla mnie nie tylko kierunkiem studiów, ale i pasją.

 

 

Paweł Wiejkut

 

 

Student MWSLiT we Wrocławiu

Kierunek: logistyka

III rok, inżynierskie

 

Zaszczytem jest dla mnie uczestniczenie w życiu Koła Logistycznego od samego jego początku. Niewątpliwie jest to świetne przeżycie. Dzięki tej organizacji wszyscy wiele się nauczyliśmy. Począwszy od założenia i zrozumienia zasad funkcjonowania koła, przez poznanie działania firm od środka, uczestnictwo w wydarzeniach ponadprogramowych, aż do organizacji pierwszej własnej konferencji. Mogę szczerze polecić przystąpienie do takiej organizacji wszystkim studentom którym zależy na rozwoju i pozyskiwaniu wiedzy innej niż ta wyniesiona z zajęć.

 

Robert Szmyd

 

 

Student MWSLiT we Wrocławiu

Kierunek: logistyka

III rok, inżynierskie

 

Witam serdecznie, nazywam się Robert Szmyd i jestem wiceprezesem Studenckiego Koła Naukowego Logistiqu. Dzięki działaniom, które podejmujemy mam przed sobą bardzo duże możliwości rozwoju, ale i także wiele obowiązków. Poprzez zaangażowanie w rozwój Studenckiego Koła Naukowego miałem okazję poznać logistykę od strony praktycznej. Wszystko to dzięki licznym wyjazdom studyjnym do renomowanych firm takich jak: Toyota, Bosh, Gefco, Kuehne + Nagel. Wyjazdy te dały mi możliwość poznania przedsiębiorstw logistycznych od "podszewki". Dodatkowo miałem możliwość uczestniczenia w prestiżowych wydarzeniach logistycznych m.in. targach Silesia Expo w Sosnowcu, Kongresie Modern Warehouse w Warszawie, PKL w Poznaniu oraz konferencjach, które odbywały się na terenie MWSLiT. Wszystkie te wydarzenia pozwoliły mi zdobyć ogromny zasób wiedzy z branży TSL, poznać nowych ludzi i po prostu dobrze się bawić.

 

 

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype