Kształcenie zawodowe w Technikum Akademickim drogą do sukcesu

 

Welcome Centre jako miejsce pomocy, adaptacji i integracji studentów zagranicznych i wykładowców

 

Dualne studia logistyczne w MWSLiT we Wrocławiu

 

Zintegrowany program rozwoju uczelni gwarancją sukcesu studentów

 

Wykwalifikowane kadry dla branży automotive na Dolnym Śląsku

 

Master in Logistics

 

Wsparcie kształcenia zawodowego poprzez rozwój Technikum Akademickiego 2

 

Wiedza bardziej dostępna - rozwój kompetencji z MWSLiT we Wrocławiu

 

Studia bez barier szansą na sukces zawodowy

 

Projektowanie uniwersalne jako sposób na tworzenie warunków do edukacji włączającej

 

Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

Logistyczne wspólne studia II stopnia - Comprehensive Joint Master Studies in Logistics

 

Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistyk oraz technik spedytor

 

Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży transportu kolejowego dla zawodów: technik transportu kolejowego i technik budownictwa kolejowego

 

Opracowywanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży transportu wodnego dla zawodu technik żeglugi śródlądowej

 

Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu w branży nr 26 spedycyjno-logistycznej

 

Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu w branży nr 30 transportu kolejowego

 

Branżowe Centrum Umiejętności w Dziedzinie Logistyki jako odpowiedz na potrzeby rynku pracy w dobie wyzwań Zielonego Ładu, zrównoważonego rozwoju i zmian technologicznych

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype