Dualne studia logistyczne w MWSLiT we Wrocławiu

 

Wsparcie kształcenia zawodowego poprzez rozwój Technikum Akademickiego

 

Międzynarodowe studia logistyczne I stopnia w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu

 

Międzynarodowe studia logistyczne II stopnia w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu

 

Rozwój edukacji zawodowej w Technikum Akademickim

 

Rozwój oferty Biura Karier dla wzrostu konkurencyjności studentów MWSLiT na rynku pracy

 

Zintegrowany program rozwoju uczelni gwarancją sukcesu studentów

 

Wykwalifikowane kadry dla branży automotive na Dolnym Śląsku

 

Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w branży spedycyjno-logistycznej

 

Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w branży transportu kolejowego

 

Master in Logistics

 

Wsparcie kształcenia zawodowego poprzez rozwój Technikum Akademickiego 2

 

Wiedza bardziej dostępna - rozwój kompetencji z MWSLiT we Wrocławiu

 

Studia bez barier szansą na sukces zawodowy

 

Projektowanie uniwersalne jako sposób na tworzenie warunków do edukacji włączającej

 

Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

Logistyczne wspólne studia II stopnia - Comprehensive Joint Master Studies in Logistics

 

Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistyk oraz technik spedytor

 

Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży transportu kolejowego dla zawodów: technik transportu kolejowego i technik budownictwa kolejowego

 

Opracowywanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży transportu wodnego dla zawodu technik żeglugi śródlądowej

 

Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu w branży nr 26 spedycyjno-logistycznej

 

Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu w branży nr 30 transportu kolejowego

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype