Logotypy

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Branżowe Centrum Umiejętności w Dziedzinie Logistyki jako odpowiedz na potrzeby rynku pracy w dobie wyzwań Zielonego Ładu, zrównoważonego rozwoju i zmian technologicznych

Realizowany projekt otrzymał wsparcie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

 

 

Okres realizacji projektu: 01.05.2023 -  30.09.2025

Cel zadania:
Celem głównym projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży logistycznej, poprzez utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności z Dziedziny Logistyki, wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności  oraz przeszkolenie 700 uczestników.
W Centrum Umiejętności z Dziedziny Logistyki prowadzona będzie działalność edukacyjno-szkoleniowa poprzez:

 1. organizację i powadzenie szkoleń zawodowych
 2. organizację i prowadzenie szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego
 3. organizację i prowadzenie kursów edukacji pozaformalnej
 4. certyfikację kwalifikacji
 5. organizację i prowadzenie zajęć z zakresu kształcenia zawodowego w zakresie zajęć praktycznych
 6. organizację i prowadzenie turnusów dokształcania teoretycznego
 7. prowadzenie ośrodka egzaminacyjnego w zakresie egzaminów zawodowych
 8. prowadzenie platformy zdalnego uczenia się w danej dziedzinie typu LMS/LCS/LCMS


Efekty:

 1. Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności z Dziedziny Logistyki
 2. Nabycie  umiejętności i kwalifikacji przez 700 osób


Partnerzy projektu:

 1. Technikum Akademickie przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 2. Polska Unia Transportu
 3. Fundacja Rozwoju Logistyki i Zarządzania
 4. Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 5. Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku


Wartość projektu: 11 220 668,66 PLN
Wartość  dofinansowania z UE: 11 220 668,66 PLN

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype