Logotypy

 

 

Grupa docelowa:

Grupę decylową stanowi 700 os. w tym

  • 420 osób dorosłych - osoby w wieku aktywności zawodowej powyżej 24 roku życia
  • 210 osób młodych –osoby pomiędzy 14-24 rokiem życia (uczniowie w zawodach: technik logistyk lub magazynier-logistyk, studenci kierunków logistycznych)
  • 70 nauczycieli kształcenia zawodowego

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype