DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW

    SPRAWDŹ    
  

dofinansowanie loga

 

 

 

Specjalność: Bezpieczeństwo w transporcie

logistyka awiacji

Opis specjalności

zadaj pytanie

Specjalność Bezpieczeństwo w transporcie jest specjalnością wychodzącą naprzeciw potrzebom zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w dynamicznie rozwijających się  systemach  transportowych oraz rosnącemu zapotrzebowaniu na wykształconych specjalistów transportu i spedycji. Studenci poznają systemy transportowe, ich funkcjonowanie na rynku polskim i międzynarodowym w kontekście zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

W ramach specjalności studenci dowiedzą się także jak zarządzać nowoczesnym transportem  i jakie podejmować działania na rzecz podniesienia poziomu jego bezpieczeństwa, jak prowadzić analizy bezpieczeństwa i zapewniać wysoki jego poziom. Poznają nowoczesne narzędzia zarządzania procesami transportowymi w kontekście bezpieczeństwa.

 

Projekt „Zintegrowany program rozwoju uczelni gwarancją sukcesu studentów”, nr POWR.03.05.00-00-Z225/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

  specjalistyczne   specjalistyczne   specjalistyczne  

Dodatkowe Korzyści dla słuchacza

 • płatne staże przygotowujące do zawodu - krajowe (min. 3 200 zł brutto/mies.) i zagraniczne (min. 5 600 zł brutto/mies.),
 • certyfikowane, specjalistyczne szkolenia - CILT(UK), CKZ w transporcie drogowym + egzamin państwowy na Certyfikat Kompetencji Zawodowych, ADR + egzamin państwowy na doradcę ADR,
 • certyfikowane kursy branżowe podnoszące kompetencje: TELC + egzaminy zewnętrzne na poziomie B2, Pełnomocnik systemu zarządzania jakością w motoryzacji IATF, Kurs Audytora Wewnętrznego IATF, Kurs Standard MMOG/LE V4,
 • kształtowanie praktycznej umiejętności rozwiązywania problemów z zastosowaniem specjalistycznych narzędzi i nowoczesnych technologii poprzez warsztaty informatyczne: AnyLogic, System ERP, Arkusz kalkulacyjny, Język SQL,
 • wykłady praktyków, zajęcia z pracodawcami i wizyty studyjne w renomowanych przedsiębiorstwach branży TSL i Automotive,
 • zajęcia w kompleksowo wyposażonych specjalistycznych laboratoriach symulacyjnych,
 • specjalistyczne podręczniki a także dodatkowe interaktywne pakiety e-learningowe,
 • rozwój kompetencji komunikacyjnych i wsparcie praktycznych umiejętności studenta.
 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów licencjackich są przygotowani do pracy w:

 • firmach transportowych i spedycyjnych,
 • organach państwowych i samorządowych odpowiadających za bezpieczeństwo w transporcie,
 • w instytucjach likwidujących szkody transportowe,
 • policji,
 • Inspekcji Transportu Drogowego,
 • w instytucjach i firmach transportowych ratownictwa drogowego i pomocy drogowej,
 • centrach logistycznych,
 • ośrodkach kształcenia ruchu drogowego i prowadzących naukę jazdy,
 • w transporcie specjalistycznym.

 

Program studiów

Kierunek: LOGISTYKA
Studia pierwszego stopnia licencjackie
Specjalność: Bezpieczeństwo w transporcie

 pobierz

 

SEMESTR I

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy Z
2. Matematyka E
3. Mikro i makroekonomia E
4. Integracja w zespole Zo
5. Wstęp do logistyki Zo
6. Język obcy 1 Zo
7. Język obcy 2 Zo
8. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR II

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Statystyka E
2. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji E
3. Podstawy zarządzania E
4. Infrastruktura logistyczna E
5. Informatyka Zo
6. Język obcy 1 Zo
7. Język obcy 2 Zo
8. Wychowanie fizyczne Z
9. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR III

 

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Rachunkowość E
2. Sieci komputerowe Zo
3. Etyka w biznesie Zo
4. Ekologistyka Zo
5. Zarządzanie produkcją i usługami E
6. Język obcy 1 E
7. Język obcy 2 E
8. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR IV

 

SEMESTR IV
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Systemy informatyczne w logistyce Zo
2. Prawo i ochrona własności intelektualnej Zo
3. Międzynarodowe sieci logistyczne Zo
4. Systemy transportowe E
5. Infrastruktura transportowa E
6. Prawne aspekty bezpieczeństwa w transporcie lądowym i wodnym Zo
7. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR V

SEMESTR V
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Finanse w logistyce E
2. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie intermodalnym E
3. Inżynieria ruchu lądowego E
4. Zarządzanie ryzykiem w transporcie i systemy ubezpieczeń E
5. Transport ładunków niebezpiecznych i nienormatywnych E
6. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR VI

SEMESTR VI
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Zarządzanie innowacjami w logistyce Zo
2. Ekonomika transportu Zo
3. Transport zwierząt, szybko psujących się towarów i towarów zbywalnych FMCG E
4. Procedury i techniki badania wypadków transportowych Zo
5. Certyfikacja przewoźników i kompetencji zawodowych operatorów Zo
6. Praktyka zawodowa Zo
7. Repetytorium dyplomowe Z
8. Egzamin dyplomowy E

Nasi Partnerzy

 • ups
 • kghm
 • DB Shenker
 • crusar
 • cati
 • bosh
 • benziger
 • ccc
 • alfa-dach
 • amazon
 • ch_robinson
 • dhl
 • fracht
 • gefco
 • kuehne+nagel
 • leoni
 • mauffrey
 • panalpina
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohlig_suus
 • skanska
 • volvo

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype