Specjalność: Bezpieczeństwo w transporcie

logistyka awiacji

Opis specjalności

zadaj pytanie

Specjalność Bezpieczeństwo w transporcie jest specjalnością wychodzącą naprzeciw potrzebom zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w dynamicznie rozwijających się  systemach  transportowych oraz rosnącemu zapotrzebowaniu na wykształconych specjalistów transportu i spedycji. Studenci poznają systemy transportowe, ich funkcjonowanie na rynku polskim i międzynarodowym w kontekście zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W ramach specjalności studenci dowiedzą się także jak zarządzać nowoczesnym transportem  i jakie podejmować działania na rzecz podniesienia poziomu jego bezpieczeństwa, jak prowadzić analizy bezpieczeństwa i zapewniać wysoki jego poziom. Poznają nowoczesne narzędzia zarządzania procesami transportowymi w kontekście bezpieczeństwa.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów licencjackich są przygotowani do pracy w:

 • firmach transportowych i spedycyjnych,
 • organach państwowych i samorządowych odpowiadających za bezpieczeństwo w transporcie,
 • w instytucjach likwidujących szkody transportowe,
 • policji,
 • Inspekcji Transportu Drogowego,
 • w instytucjach i firmach transportowych ratownictwa drogowego i pomocy drogowej,
 • centrach logistycznych,
 • ośrodkach kształcenia ruchu drogowego i prowadzących naukę jazdy,
 • w transporcie specjalistycznym.

 

Program studiów

Kierunek: LOGISTYKA
Studia pierwszego stopnia licencjackie
Specjalność: Bezpieczeństwo w transporcie

 pobierz

 

SEMESTR I

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy Z
2. Matematyka E
3. Mikro i makroekonomia E
4. Integracja w zespole Zo
5. Wstęp do logistyki Zo
6. Język obcy 1 Zo
7. Język obcy 2 Zo
8. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR II

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Statystyka E
2. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji E
3. Podstawy zarządzania E
4. Infrastruktura logistyczna E
5. Informatyka Zo
6. Język obcy 1 Zo
7. Język obcy 2 Zo
8. Wychowanie fizyczne Z
9. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR III

 

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Rachunkowość E
2. Sieci komputerowe Zo
3. Etyka w biznesie Zo
4. Ekologistyka Zo
5. Zarządzanie produkcją i usługami E
6. Język obcy 1 E
7. Język obcy 2 E
8. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR IV

 

SEMESTR IV
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Systemy informatyczne w logistyce Zo
2. Prawo i ochrona własności intelektualnej Zo
3. Międzynarodowe sieci logistyczne Zo
4. Systemy transportowe E
5. Infrastruktura transportowa E
6. Prawne aspekty bezpieczeństwa w transporcie lądowym i wodnym Zo
7. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR V

SEMESTR V
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Finanse w logistyce E
2. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie intermodalnym E
3. Inżynieria ruchu lądowego E
4. Zarządzanie ryzykiem w transporcie i systemy ubezpieczeń E
5. Transport ładunków niebezpiecznych i nienormatywnych E
6. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR VI

SEMESTR VI
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Zarządzanie innowacjami w logistyce Zo
2. Ekonomika transportu Zo
3. Transport zwierząt, szybko psujących się towarów i towarów zbywalnych FMCG E
4. Procedury i techniki badania wypadków transportowych Zo
5. Certyfikacja przewoźników i kompetencji zawodowych operatorów Zo
6. Praktyka zawodowa Zo
7. Repetytorium dyplomowe Z
8. Egzamin dyplomowy E

Nasi Partnerzy

 • ups
 • kghm
 • DB Shenker
 • crusar
 • bosh
 • benziger
 • ccc
 • alfa-dach
 • amazon
 • ch_robinson
 • dhl
 • fracht
 • kuehne+nagel
 • leoni
 • mauffrey
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohlig_suus
 • skanska
 • AUTOMATE
 • nestle
 • onyx
 • alka
 • cargo
 • colian
 • dam
 • dta
 • electrolux
 • fleet
 • geodis
 • gs1
 • hellman
 • incora
 • junghenrich
 • kubala
 • lisek
 • lkw
 • michalczewski
 • NEONET
 • pol-alba
 • polbus
 • polska unia transportu
 • priority
 • raben
 • rawplug
 • rhenus
 • skrzypczyk
 • sprintlogo
 • transEdu_logo

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype