LOGISTYKA – studia dofinansowane

    SPRAWDŹ    
  

dofinansowanie loga

 

 

 

Specjalność: Bezpieczeństwo w transporcie

logistyka awiacji

 Warto wiedzieć

 

Projekt finansuje realizację 40% godzin zajęciowych, co oznacza, że koszt studiów stacjonarnych obniżony jest o 3 600 zł za 3 semestry, natomiast dla studiów niestacjonarnych o 2 880 zł w skali 3 semestrów.

Opis specjalności

zadaj pytanie

Specjalność Bezpieczeństwo w transporcie jest specjalnością wychodzącą naprzeciw potrzebom zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w dynamicznie rozwijających się  systemach  transportowych oraz rosnącemu zapotrzebowaniu na wykształconych specjalistów transportu i spedycji. Studenci poznają systemy transportowe, ich funkcjonowanie na rynku polskim i międzynarodowym w kontekście zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

W ramach specjalności studenci dowiedzą się także jak zarządzać nowoczesnym transportem  i jakie podejmować działania na rzecz podniesienia poziomu jego bezpieczeństwa, jak prowadzić analizy bezpieczeństwa i zapewniać wysoki jego poziom. Poznają nowoczesne narzędzia zarządzania procesami transportowymi w kontekście bezpieczeństwa.

 

Projekt „Zintegrowany program rozwoju uczelni gwarancją sukcesu studentów”, nr POWR.03.05.00-00-Z225/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 Warto wiedzieć

 

Projekt zakłada płatne 3-miesięczne staże dla pierwszych 120 osób u najlepszych pracodawców na Dolnym Śląsku, w pełni przygotowujące do zawodu (min. 3 500zł brutto/mies.), a także staże zagraniczne dla pierwszych 30 osób w cenionych firmach m.in. w Niemczech, Francji oraz Stanach Zjednoczonych (min. 5 300 zł brutto/mies.).

 

Łączna pula staży skierowana jest do 260 studentów studiujących na pięciu nowych specjalnościach w naszej uczelni.

Dodatkowe Korzyści dla słuchacza

 • dostosowanie podstawy programowej do najnowszych potrzeb i oczekiwań pracodawców z rynku pracy,
 • rozwój kompetencji zawodowych i wsparcie praktycznych umiejętności studenta,
 • w pełni opracowane dodatkowe interaktywne pakiety e-learningowe,
 • zajęcia w kompleksowo wyposażonych specjalistycznych laboratoriach symulacyjnych,
 • dodatkowe warsztaty z branżowego języka angielskiego, w małych 10 osobowych grupach,
 • podnoszenie kompetencji poprzez certyfikowane kursy branżowe: TELC, Pełnomocnik systemu zarządzania jakością w motoryzacji IATF, Kurs Audytora Wewnętrznego IATF, Kurs Standard MMOG/LE V4, Process Management Data, The Supply Chain Awerness Game, Effective Manufacturing,
 • specjalistyczne podręczniki opracowane przez najwyższej klasy specjalistów z całego świata,
przeniesienie z innej uczelni

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów licencjackich są przygotowani do pracy w:

 • firmach transportowych i spedycyjnych,
 • organach państwowych i samorządowych odpowiadających za bezpieczeństwo w transporcie,
 • w instytucjach likwidujących szkody transportowe,
 • policji,
 • Inspekcji Transportu Drogowego,
 • w instytucjach i firmach transportowych ratownictwa drogowego i pomocy drogowej,
 • centrach logistycznych,
 • ośrodkach kształcenia ruchu drogowego i prowadzących naukę jazdy,
 • w transporcie specjalistycznym.

 

specjalistyczne

Program studiów

Kierunek: LOGISTYKA
Studia pierwszego stopnia licencjackie
Specjalność: Bezpieczeństwo w transporcie

 pobierz

 

SEMESTR I

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy Zo
2. Matematyka E
3. Mikro i makroekonomia E
4. Podstawy zarządzania E
5. Informatyka Zo
6. Wstęp do logistyki Zo
7. Język obcy 1 Zo
8. Język obcy 2 Zo

SEMESTR II

 

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Statystyka E
2. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji E
3. Integracja w zespole Zo
4. Język obcy 1 Zo
5. Język obcy 2 Zo
6. Wychowanie fizyczne Zo
7. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR III

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Infrastruktura logistyczna E
2. Rachunkowość E
3. Sieci komputerowe Zo
4. Etyka w biznesie i techniki negocjacyjne Zo
5. Wybrane problemy logistyki zrównoważonej Zo
6. Strategie marketingowe w logistyce Zo
7. Język obcy 1 E
8. Język obcy 2 E

 

SEMESTR IV

SEMESTR IV
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Systemy informatyczne w logistyce Zo
2. Systemy transportowe E
3. Infrastruktura transportowa E
4. Prawne aspekty bezpieczeństwa w transporcie lądowym i wodnym Zo
5. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR V

SEMESTR V
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Finanse w logistyce Zo
2. Podstawy prawa i własności intelektualnej Zo
3. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie intermodalnym E
4. Inżynieria ruchu lądowego E
5. Zarządzanie ryzykiem w transporcie i systemy ubezpieczeń E
6. Transport ładunków niebezpiecznych i nienormatywnych E

 

SEMESTR VI

SEMESTR VI
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Zarządzanie innowacjami w logistyce Zo
2. Międzynarodowe sieci logistyczne Zo
3. Ratownictwo i pomoc medyczna Zo
4. Transport zwierząt, szybko psujących się towarów i towarów zbywalnych FMCG E
5. Procedury i techniki badania wypadków transportowych Zo
6. Certyfikacja przewoźników i kompetencji zawodowych operatorów Zo
7. Repetytorium dyplomowe Zo
8. Egzamin dyplomowy E

 

Nasi Partnerzy

 • ups
 • kghm
 • DB Shenker
 • crusar
 • cati
 • bosh
 • benziger
 • ccc
 • alfa-dach
 • amazon
 • ch_robinson
 • dhl
 • fracht
 • gefco
 • kuehne+nagel
 • leoni
 • mauffrey
 • panalpina
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohlig_suus
 • skanska
 • volvo

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype