7 – 8 maja 2018 r. w ramach akredytacji prowadzonej na kierunku logistyka, Polska Komisja Akredytacyjna szczegółowo oceniła działalność MWSLiT we Wrocławiu zgodnie z obowiązującą procedurą oceny programowej.


Ocenionych zostało osiem podstawowych kryteriów:

  • Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni,
  • Program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia,
  • Skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia,
  • Kadra prowadząca proces kształcenia,
  • Współpraca z otoczeniem społeczno - gospodarczym w procesie kształcenia,
  • Umiędzynarodowienie procesu kształcenia,
  • Infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia,
  • Opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia.


Komisja oceniająca stopień spełnienia poszczególnych kryteriów, siedem uznała za wypełnione w stopniu bardzo dobrym, zaś kryterium dotyczące umiędzynarodowienia kształcenia w stopniu wyróżniającym.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype