Specjalność: Logistyka służb mundurowych

log sluzb

Opis specjalności

zadaj pytanie

Studia na specjalności Logistyka służb mundurowych przygotowują do planowania, organizowania, koordynowania oraz kontrolowania procesów logistycznych wspierających w działaniach służby mundurowe. Absolwenci tej specjalności potrafią zapewnić zasoby ludzkie i środki techniczne konieczne do skutecznego działania służb mundurowych, zaplanować procesy logistyczne w tym obszarze, a także zarządzać informacją i transportem jako narzędziami wsparcia bezpieczeństwa.
 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów magisterskich są przygotowani do pracy w:

 • pionach logistycznych jednostek organizacyjnych policji i innych służb mundurowych,   
 • przedsiębiorstwach specjalizujących się w zaopatrzeniu służb mundurowych,   
 • pionach i komórkach logistycznych przedsiębiorstw,
 • odpowiadających za: produkcję,
 • magazynowanie i dystrybucję dóbr niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania służb mundurowych,   
 • przy organizacji imprez masowych na poziomie krajowym i międzynarodowym.
specjalistyczne

Rekomendacja absolwenta

Piotr Ogielski - Państwowa Straż Pożarna
Wybierając uczelnię oczekiwałem, że nabędę w niej specjalistyczną wiedzę, która pomoże mi w pracy zawodowej realizowanej w Państwowej Straży Pożarnej. Moje doświadczenia wyniesione z udziału w akcjach pożarniczych i ratunkowych wymagały uzupełnienia o elementy związane z logistyką bezpieczeństwa, gospodarowania zasobami ludzkimi czy infrastrukturą służb mundurowych.
Chciałem także zapoznać się z teoretycznymi zagadnieniami dotyczącymi kierowania akcjami w sytuacjach kryzysowych, ponieważ zakres i rodzaje zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa publicznego zmieniają się wraz z upływem czasu. Wszystko to dają mi studia na kierunku logistyka, gdzie na specjalności Logistyka służb mundurowych przygotowuję się do jeszcze lepszego wykonywania zadań w służbie dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kłodzkiego.

 

Program studiów

Kierunek: LOGISTYKA
SDS - studia drugiego stopnia
Specjalność: Logistyka służb mundurowych

pobierz

SEMESTR I

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Przedsiębiorczość innowacyjna E
2. Zarządzanie transportem E
3. Język obcy w logistyce E
4. Organizacja potrzeb logistycznych i medycznych ludności poszkodowanych w sytuacjach kryzysowych E
5. Zarządzanie strategiczne E
6. Informatyka w logistyce E
7. Technologie transportowe E
8. Rachunek kosztów działań logistycznych E
9. Badania operacyjne E
10. Logistyka w podmiotach mundurowych E

 

SEMESTR II

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Proseminarium Zo
2. Organizowanie, zarządzanie oraz zabezpieczenie logistyką bezpieczeństwa E
3. Gospodarowanie potencjałem osobowym i sprzętowym służb mundurowych E
4. Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych E
5. Projektowanie procesów i systemów logistycznych E
6. Controlling w logistyce E
7. Zarządzanie logistyczne E
8. Ubezpieczenia w logistyce E
9. Strategia i polityka bezpieczeństwa E
10. Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych E

 

SEMESTR III

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa Zo
2. Zarządzanie projektem logistycznym E
3. Planowanie logistyczne E
4. Etyka zawodowa służb mundurowych E
5. Infrastruktura transportu E
6. Marketing usług logistycznych E
7. Logistyka międzynarodowa E
8. System bezpieczeństwa narodowego E
9. Zabezpieczenie logistyczne w systemie bezpieczeństwa E
10. Porządek publiczny w łańcuchu bezpieczeństwa E

REJESTRACJA ON-LINE

Nasi Partnerzy

 • ups
 • kghm
 • DB Shenker
 • crusar
 • bosh
 • benziger
 • ccc
 • alfa-dach
 • amazon
 • ch_robinson
 • dhl
 • fracht
 • kuehne+nagel
 • leoni
 • mauffrey
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohlig_suus
 • skanska
 • AUTOMATE
 • nestle
 • snarto
 • alka
 • cargo
 • colian
 • dam
 • dta
 • electrolux
 • fleet
 • geodis
 • gs1
 • hellman
 • incora
 • junghenrich
 • kubala
 • lisek
 • lkw
 • michalczewski
 • NEONET
 • pol-alba
 • polbus
 • polska unia transportu
 • priority
 • raben
 • rawplug
 • rhenus
 • skrzypczyk
 • sprintlogo
 • transEdu_logo

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype