Rdzeń struktury Uczelni stanowią: 

 

Jednostki administracyjne:

 

 

Wydział Logistyki i Transportu, w ramach którego funkcjonuje pięć zakładów naukowych: 

 

Zakład
Transportu

Zakład
Logistyki

Zakład
Zarządzania

Zakład
Budownictwa

Zakład
Nauk Społecznych


Dodatkowo przy wydziale działają:

 

Studium
Nauki Języków Obcych

Studium
Informatyki

Studium
Wychowania Fizycznego

Studium
Nauk Podstawowych

 

Każdy pracownik dydaktyczny w MWSLiT przydzielony jest do wybranego zakładu zgodnie ze swoją specjalizacją i tematyką prowadzonych zajęć. Za zarządzanie jednostką i sprawowanie opieki merytorycznej odpowiada Kierownik Zakładu / Studium. Każdy zakład posiada swój pokój, który stanowi miejsce do pracy własnej kadry dydaktycznej, jak również miejsce zebrań i dyskusji jego członków.

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype