LOGISTYKA – studia dofinansowane

    SPRAWDŹ    
  

dofinansowanie loga 

 

 

Specjalność: Logistyka humanitarna

logistyka humanitarna

 Warto wiedzieć

 

Projekt finansuje realizację 40% godzin zajęciowych, co oznacza, że koszt studiów stacjonarnych obniżony jest o 3 600 zł za 3 semestry, natomiast dla studiów niestacjonarnych o 2 880 zł w skali 3 semestrów.

Opis specjalności

zadaj pytanie

Specjalność Logistyka humanitarna jest odpowiedzią uczelni na coraz liczniejsze zapotrzebowanie organizacji w zakresie pozyskania specjalistów logistyków ukierunkowanych na niesienie szeroko rozumianej pomocy humanitarnej w sytuacjach kryzysowych o różnej naturze i dynamice. Globalne problemy klimatyczne implikują coraz to większe potrzeby na profesjonalną pomoc humanitarną. Z uwagi na to, że specjalność jest realizowana na kierunku logistyka, wiele treści kształcenia jest ukierunkowana na doskonalenie kompetencji studentów w zakresie prognozowania zagrożeń oraz zarządzania łańcuchem dostaw w operacjach humanitarnych.


W ramach specjalności studenci dowiedzą się jak prognozować i wartościować potencjalne zagrożenia naturalne i militarne oraz jak doskonalić swoje kompetencje w zakresie znajomości procedur niesienia pomocy humanitarnej, znajomości prawa humanitarnego, współpracy z różnymi organizacjami rządowymi. Spora część zajęć jest poświęcona także zagadnieniom problematyki kulturowej i etycznej różnych obszarów świata, psychologicznym uwarunkowaniom pomocy humanitarnej czy współpracy z mediami.

 

Projekt „Zintegrowany program rozwoju uczelni gwarancją sukcesu studentów”, nr POWR.03.05.00-00-Z225/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 Warto wiedzieć

 

Projekt zakłada płatne 3-miesięczne staże dla pierwszych 120 osób u najlepszych pracodawców na Dolnym Śląsku, w pełni przygotowujące do zawodu (min. 3 500zł brutto/mies.), a także staże zagraniczne dla pierwszych 30 osób w cenionych firmach m.in. w Niemczech, Francji oraz Stanach Zjednoczonych (min. 5 300 zł brutto/mies.).

 

Łączna pula staży skierowana jest do 260 studentów studiujących na pięciu nowych specjalnościach w naszej uczelni.

Dodatkowe Korzyści dla słuchacza

 • dostosowanie podstawy programowej do najnowszych potrzeb i oczekiwań pracodawców z rynku pracy,
 • rozwój kompetencji zawodowych i wsparcie praktycznych umiejętności studenta,
 • w pełni opracowane dodatkowe interaktywne pakiety e-learningowe,
 • zajęcia w kompleksowo wyposażonych specjalistycznych laboratoriach symulacyjnych,
 • dodatkowe warsztaty z branżowego języka angielskiego, w małych 10 osobowych grupach,
 • podnoszenie kompetencji poprzez certyfikowane kursy branżowe: TELC, Pełnomocnik systemu zarządzania jakością w motoryzacji IATF, Kurs Audytora Wewnętrznego IATF, Kurs Standard MMOG/LE V4, Process Management Data, The Supply Chain Awerness Game, Effective Manufacturing,
 • specjalistyczne podręczniki opracowane przez najwyższej klasy specjalistów z całego świata,
przeniesienie z innej uczelni

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów licencjackich są przygotowani do pracy w:

 • polskich organizacjach humanitarnych, m.in.: Polski Czerwony Krzyż, Caritas, Eleos, Diakonia, Polska Akcja Humanitarna itp., zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym,  
 • międzynarodowych agencjach humanitarnych, m.in.: CARE (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere) czy organizacji Save the Children,
 • przedstawicielstwach międzynarodowych agencji ONZ, m.in:: WFP (World Food Programme), UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) czy UNICEF (Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci),
 • polskich organizacjach charytatywnych, m.in.: PKPS (Polski Komitet Pomocy Społecznej),
 • instytucjach rządowych i samorządowych na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym, związanych z niesieniem szeroko rozumianej pomocy humanitarnej,
 • centrach zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli.
specjalistyczne

Program studiów

Kierunek: LOGISTYKA
Studia pierwszego stopnia licencjackie
Specjalność: Logistyka humanitarna

 pobierz

 

SEMESTR I

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy Zo
2. Matematyka E
3. Mikro i makroekonomia E
4. Podstawy zarządzania E
5. Informatyka Zo
6. Wstęp do logistyki Zo
7. Język obcy 1 Zo
8. Język obcy 2 Zo

SEMESTR II

 

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Statystyka E
2. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji E
3. Integracja w zespole Zo
4. Język obcy 1 Zo
5. Język obcy 2 Zo
6. Wychowanie fizyczne Zo
7. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR III

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Infrastruktura logistyczna E
2. Rachunkowość E
3. Sieci komputerowe Zo
4. Etyka w biznesie i techniki negocjacyjne Zo
5. Wybrane problemy logistyki zrównoważonej Zo
6. Strategie marketingowe w logistyce Zo
7. Język obcy 1 E
8. Język obcy 2 E

 

SEMESTR IV

SEMESTR IV
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Systemy informatyczne w logistyce Zo
2. Prognozowanie zagrożeń i kryzysy humanitarne E
3. Kulturowe i etyczne aspekty pomocy humanitarnej Zo
4. Prawne aspekty konfliktów zbrojnych, pomocy humanitarnej i funkcjonowania NGOs Zo
5. Praktyka zawodowa Zo

 

SEMESTR V

SEMESTR V
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Finanse w logistyce Zo
2. Podstawy prawa i własności intelektualnej Zo
3. Zarządzanie łańcuchem dostaw i projektowanie logistycznych operacji humanitarnych E
4. Psychologiczne uwarunkowania pomocy humanitarnej E
5. Transport i spedycja w pomocy humanitarnej E
6. Towaroznawstwo i gospodarka magazynowa w logistyce humanitarnej E

 

SEMESTR VI

SEMESTR VI
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Zarządzanie innowacjami w logistyce Zo
2. Międzynarodowe sieci logistyczne Zo
3. Ratownictwo i pomoc medyczna Zo
4. Organizacja i procedury pomocy humanitarnej E
5. Współpraca ze społecznością lokalną, organizacjami pozarządowymi i mediami w pomocy humanitarnej E
6. Łańcuchy dostaw w operacjach humanitarnych – analiza przypadków Zo
7. Repetytorium dyplomowe Zo
8. Egzamin dyplomowy E

 

Nasi Partnerzy

 • ups
 • kghm
 • DB Shenker
 • crusar
 • cati
 • bosh
 • benziger
 • ccc
 • alfa-dach
 • amazon
 • ch_robinson
 • dhl
 • fracht
 • gefco
 • kuehne+nagel
 • leoni
 • mauffrey
 • panalpina
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohlig_suus
 • skanska
 • volvo

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype