Specjalność: Logistyka w bezpieczeństwie

log bezpieczenstwie

Opis specjalności

zadaj pytanie

Studia na specjalności Logistyka w bezpieczeństwie przygotowują do planowania, organizowania, koordynowania oraz kontrolowania systemów bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa narodowego. Absolwenci tej specjalności znają zasady zapewnienia ciągłości działania w sytuacjach kryzysowych, potrafią zarządzać w sposób skuteczny przepływem informacji, środkami oraz osobami niezbędnymi w zapewnieniu bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów magisterskich są przygotowani do pracy w:    

 • jednostkach administracji samorządowej i ministerialnej,   
 • organizacjach rządowych zajmujących się sprawami bezpieczeństwa kraju,   
 • sztabach kryzysowych,   
 • przy organizacji imprez masowych na poziomie krajowym i międzynarodowym.
specjalistyczne

Program studiów

Kierunek: LOGISTYKA
SDS - studia drugiego stopnia
Specjalność: Logistyka w bezpieczeństwie

pobierz

 

SEMESTR I

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Przedsiębiorczość innowacyjna E
2. Zarządzanie transportem E
3. Język obcy w logistyce E
4. Organizacja potrzeb logistycznych i medycznych ludności poszkodowanych w sytuacjach kryzysowych E
5. Zarządzanie strategiczne E
6. Informatyka w logistyce E
7. Technologie transportowe E
8. Rachunek kosztów działań logistycznych E
9. Badania operacyjne E
10. Logistyczne aspekty zarządzania kryzysowego E

 

SEMESTR II

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Proseminarium Zo
2. Zarządzanie kryzysowe w jednostkach administracji publicznej E
3. Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie E
4. Zabezpieczenie logistyczne E
5. Projektowanie procesów i systemów logistycznych E
6. Controlling w logistyce E
7. Zarządzanie logistyczne E
8. Ubezpieczenia w logistyce E
9. Strategia i polityka bezpieczeństwa E
10. Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych E

 

SEMESTR III

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa Zo
2. Zarządzanie projektem logistycznym E
3. Planowanie logistyczne E
4. Etyka zawodowa E
5. Infrastruktura transportu E
6. Marketing usług logistycznych E
7. Logistyka międzynarodowa E
8. System bezpieczeństwa narodowego E
9. Zabezpieczenie logistyczne w systemie bezpieczeństwa E
10. Porządek publiczny w łańcuchu bezpieczeństwa E

REJESTRACJA ON-LINE

Nasi Partnerzy

 • ups
 • kghm
 • DB Shenker
 • crusar
 • bosh
 • benziger
 • ccc
 • alfa-dach
 • amazon
 • ch_robinson
 • dhl
 • fracht
 • kuehne+nagel
 • leoni
 • mauffrey
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohlig_suus
 • skanska
 • AUTOMATE
 • nestle
 • snarto
 • alka
 • cargo
 • colian
 • dam
 • dta
 • electrolux
 • fleet
 • geodis
 • gs1
 • hellman
 • incora
 • junghenrich
 • kubala
 • lisek
 • lkw
 • michalczewski
 • NEONET
 • pol-alba
 • polbus
 • polska unia transportu
 • priority
 • raben
 • rawplug
 • rhenus
 • skrzypczyk
 • sprintlogo
 • transEdu_logo

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype