Cel studiów

Celem studiów kwalifikacyjnych jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów zawodowych na kierunkach związanych z szerokorozumianą branżą TSL (Transport – Spedycja – Logistyka). Studia nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć w szkołach ponadpodstawowych dla zawodów: technik logistyk, technik spedytor i magazynier (szkoła branżowa), a także dają wiedzę, kompetencje i umiejętności do kształcenia młodzieży w technikum eksploatacji portów i terminali oraz technikum transportu drogowego.

 

Program studiów umożliwia przekwalifikowanie zawodowe nauczycieli, tak aby posiadali wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z obszaru logistyki, spedycji, transportu oraz obsługi portów i terminali, a także wiedzę i kompetencje w obszarze zasad organizowania i zarządzania tymi rodzajami działalności. Treści nauczania przekazywane podczas studiów są zgodne z podstawą programową dla kierunków kształcenia w zawodach technik logistyk, technik spedytor i magazynier, a także poszerzono je o zakres merytoryczny efektów kształcenia dla zawodu technik eksploatacji portów i terminali oraz technik transportu drogowego. Umożliwia to przygotowanie uczniów do zdobycia kwalifikacji zawodowych: SPL.01 i SPL.04 (technik logistyk), SPL.02 i SPL.03 (technik eksploatacji portów i terminali), SPL.05 (technik spedytor) oraz TDR.01 i TDR.02 (technik transportu drogowego).


Dobrze wyposażone laboratoria (m.in. symulacji logistycznych, RFID, kodów kreskowych oraz mocowania i zabezpieczania ładunków), fachowa kadra nauczycielska oraz liczne wyjazdy studyjne gwarantują nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie na najwyższym poziomie zajęć dydaktycznych na kierunkach związanych z szeroko rozumianą logistyką, spedycją, transportem.

Studia podyplomowe kierowane są do:

 • czynnych zawodowo nauczycieli, którzy nie posiadają merytorycznego przygotowania do nauczania przedmiotów zawodowych na kierunkach: technik logistyk, technik spedytor i magazynier, a także technik eksploatacji portów i terminali oraz technik transportu drogowego
 • nauczycieli pracujących w szkołach, w których powstają klasy oferujące naukę w technikum logistycznym, technikum spedycyjnym, szkole branżowej kształcącej w zawodzie magazynier, a także technikum eksploatacji portów i terminali oraz technikum transportu drogowego
 • osób, które pragną związać swą przyszłość zawodową ze szkolnictwem ponadpodstawowym oferującym naukę na kierunkach logistycznych, spedycyjnych i transportowych,
 • osób pracujących i poszukujących pracy w działach logistyki, spedycji i transportu w polskich i w europejskich przedsiębiorstwach, a także w portach lotniczych i morskich oraz biurach podróży.
zasady rekrutacji2

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

 • obsługi magazynów (kwalifikacja SPL.01 – technik logistyk, logistyk - magazynier),
 • obsługi podróżnych w portach i terminalach (kwalifikacja SPL.02 – technik eksploatacji portów i terminali)
 • obsługi ładunków w portach i terminalach (kwalifikacja SPL.03 – technik eksploatacji portów i terminali)
 • organizacji transportu (kwalifikacja SPL.04 – technik logistyk),
 • organizacji transportu oraz obsługi klientów i kontrahentów (kwalifikacja SPL.05 – technik spedytor),
 • eksploatacji środków transportu drogowego (kwalifikacja TDR.01. – technik transportu drogowego)
 • organizacji przewozu środkami transportu drogowego (kwalifikacja  TDR.02. – technik transportu drogowego)

Absolwent posiada umiejętności:

 • nauczania przedmiotów zawodowych: technik logistyk, technik spedytor i magazynier – logistyk, a także technik eksploatacji portów i terminali oraz technik transportu drogowego
 • przygotowania uczniów do zdobycia kwalifikacji zawodowych wyodrębnionych dla kierunków technik logistyk, technik spedytor i magazynier – logistyk oraz technik eksploatacji portów i terminali oraz technik transportu drogowego
 • nadzorowania procesów transportowych i spedycyjnych,
 • kalkulowania cen usług transportowo-spedycyjnych,
 • organizowania i monitorowania procesów magazynowych oraz dystrybucji.

Program studiów

Sprawdź szczegóły

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN
1. Podstawy logistyki i transportu 16
2. Organizowanie pracy magazynu 16
3. Przyjmowanie, wydawanie i przechowywanie zapasów 16
4. Zabezpieczanie majątku 8
5. Obsługiwanie klientów i kontrahentów 8
6. Planowanie procesów transportowych 16
7. Organizowanie procesów transportowych 16
8. Dokumentowanie realizacji procesów transportowych 20
9. Podstawy spedycji 16
10. Planowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych 16
11. Organizowanie procesów transportowych i spedycyjnych 16
12. Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego 16
13. Kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych 12
14. Obsługa i użytkowanie środków transportu drogowego 16
15. Organizowanie przewozu drogowego osób, towarów i ładunków 16
16. Podstawy eksploatacji portów i terminali 16
17. Organizowanie i wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach 10
18. Organizowanie obsługi ładunków w portach i terminalach 10
19. Prowadzenie dokumentacji w portach i terminalach 16
20. Organizowanie obsługi środków transportu bliskiego w portach i terminalach 12
21. Ekologistyka 6
22. Ekonomika transportu 10
23. Wykorzystanie technologii w branży TSL (RFID, Kody kreskowe, systemy informatyczne branży TSL) 16
24. Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży TSL 8
25. Kompetencje personalne i społeczne w branży TSL 6
26. Organizacja pracy małych zespołów w branży TSL 6
27. Sporządzanie korespondencji i prowadzenie negocjacji 6
28. Dydaktyka 60
29. Proseminarium dyplomowe 4
30. Seminarium dyplomowe 10
RAZEM 420

Cennik

Sprawdź szczegóły

OPŁATA REKRUTACYJNA
50zł
OPŁATA ZA STUDIA OPŁATA JEDNORAZOWA
(5% ZNIŻKI)
OPŁATA W
2  RATACH
OPŁATA W
4 RATACH
3950zł 3752zł 2 x 1975zł 4 x 987,50 zł

 

W przypadku skierowania przez osobę prawną więcej niż 4 pracowników przewidujemy dodatkowy rabat.

Opłat należy dokonywać przelewem na konto:

Santander Bank Polska S.A. nr: 82 1090 2398 0000 0001 1527 4070

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław

W polu "tytułem" należy koniecznie umieścić następujące informacje: studia podyplomowe, kierunek studiów, imię i nazwisko studenta.

 

Absolwenci Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe.

 

Dla nauczycieli ze szkół partnerskich Uczelnia przygotowała 10% zniżki na opłatę za studia. Zniżka łączy się z innymi zniżkami.

Organizacja studiów

Sprawdź szczegóły

Poza podstawowymi, standardowymi elementami dydaktycznymi, słuchacze mają możliwość aktywnego brania udziału w zajęciach prowadzonych w formie gier i symulacji produkcyjnych oraz w wykładach autorskich, prowadzonych przez praktyków.

 

Wyjazdy studyjne  pozwalają na zdobycie cennych kontaktów, a także naukę poprzez doświadczenie.

 

 • Program studiów obejmuje 420 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria, egzaminy i wyjazdy studyjne) prowadzonych w systemie zaocznym. Zjazdy sobotnio – niedzielne (1-2 razy w miesiącu).
 • Program studiów jest dostosowany do nowej podstawy programowej.
 • Studia trwają 3 semestry, łącznie 22 spotkania w formie hybrydowej. Dwa spotkania (pierwsze i ostatnie) odbywają się w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu pozostałe zaś online.
 • Studia podyplomowe kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.

Pakiet startowy dla słuchaczy:

Sprawdź szczegóły

systemy transportowe podrecznik Systemy transportowe A. Bekisz, M. Kruszyński Logistics Transport 2021
Logistyka i transport czasopismo naukowe (20pkt. / MEiN)
logistyka w przedsiebiorstwie Logistyka w przedsiębiorstwie S. Krawczyk, A. Burghardt, A. Kobyłt, A. Tubis    

Wyjazdy studyjne

Sprawdź szczegóły

Chcemy, aby nasi słuchacze czerpali wiedzę od liderów branży TSL. Wybierając studia podyplomowe w MWSLiT, można liczyć na zajęcia z najlepszymi praktykami, ale także na naukę poprzez doświadczenie, które dają organizowane w ramach zajęć wyjazdy studyjne. 

Grupa IKEA prowadzi działalność w całym łańcuchu wartości, począwszy od strategii asortymentowej oraz rozwoju produktów po produkcję, dystrybucję i sprzedaż detaliczną.

kuhnenagelP

Kuehne + Nagel świadczy usługi takie jak: transport lotniczy, morski, drogowy, logistyka magazynowa, odprawy celne i rozwiązania logistyki zintegrowanej.

Specjalistyczne laboratoria

Sprawdź szczegóły

Laboratorium inżynierii logistycznej swoim zakresem obejmuje zajęcia z automatycznej identyfikacji, automatyki, technologii magazynowych. Program tych zajęć przewiduje przeprowadzanie doświadczeń mających na celu praktyczne zapoznanie się ze sprzętem i technologiami stosowanymi w przemyśle. Zajęcia prowadzone są na stanowiskach doświadczalnych w parach.

 

1 2 3

 

Laboratorium technologii komputerowych stanowi podstawę dla opanowania warsztatu pracy w dzisiejszej rzeczywistości. Dysponując 7 salami komputerowymi, na indywidualnych jednoosobowych stanowiskach można poznać obecnie używane oprogramowanie związane z prowadzeniem działalności logistycznej i transportowej jak i nabyć umiejętności modelowania i rozwiązywania problemów, które spotkać można w działalności zawodowej. Dla tych celów sale wyposażono zarówno w systemy klasy ERP czy WMS, jak i specjalistyczne oprogramowanie do modelowania i symulacji. Systemy wykorzystywane na uczelni to m.in.: SAP R/3, Anylogic, Flexsim, TRANS.EDU, RFID, EDI, ERP, MRP, WMS.

 

Nasi Partnerzy

 • ups
 • kghm
 • DB Shenker
 • crusar
 • bosh
 • benziger
 • ccc
 • alfa-dach
 • amazon
 • ch_robinson
 • dhl
 • fracht
 • kuehne+nagel
 • leoni
 • mauffrey
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohlig_suus
 • skanska
 • AUTOMATE
 • nestle
 • onyx
 • alka
 • cargo
 • colian
 • dam
 • dta
 • electrolux
 • fleet
 • geodis
 • gs1
 • hellman
 • incora
 • junghenrich
 • kubala
 • lisek
 • lkw
 • michalczewski
 • NEONET
 • pol-alba
 • polbus
 • polska unia transportu
 • priority
 • raben
 • rawplug
 • rhenus
 • skrzypczyk
 • sprintlogo
 • transEdu_logo

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype