W związku z przeprowadzoną przez Ministra Edukacji i Nauki parametryzacją, Wydział Logistyki i Transportu Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu został zakwalifikowany do kategorii naukowej B+, co nadaje uprawnienia Uczelni do ubiegania się o środki Ministerstwa na finansowanie działalności statutowej.

 

Prowadzone na Wydziale Logistyki i Transportu badania statutowe koncentrują się w obszarze szeroko rozumianego zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem logistyki, a także w obszarze transportu. Logistyka jako młoda dziedzina nauki rozwija się w Polsce niezwykle dynamicznie, a według publikowanych prognoz zapotrzebowanie na wiedzę z tego zakresu będzie w najbliższych latach stale rosło. Podobnie rzecz ma się z transportem, który z racji rosnącej mobilności społecznej staje się kluczowym elementem sprawnie funkcjonującego społeczeństwa.

 

Projekty badawcze realizowane przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu:

  1. Tworzenie i funkcjonowanie systemu controllingu procesowego i procesowego rachunku kosztów w funkcjonowaniu przedsiębiorstw spedycyjnych i transportowych;
  2. Wpływ opakowań biodegradowalnych na system zagospodarowania odpadów opakowaniowych;
  3. Kluczowe umiejętności LOGISTYKÓW w opinii menedżerów branży logistyczno-transportowej na Dolnym Śląsku;
  4. Zastosowanie miękkich metod obliczeniowych w procesach wspomagających logistykę zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji;
  5. Projekt usprawnienia logistyki zaopatrzenia i odpadów Szpitali w Służbie Zdrowia.

 

Wskazane obszary badawcze stanowią ważny krok na drodze do wypełnienia luk istniejących w obszarze badawczym z zakresu logistyki, obejmując zarówno badania o charakterze społecznym (projekt nr 3), jak i ekonomicznym (projekt nr 1), materiałowym (projekt nr 2), ścisłym (projekt nr 4), jak również z zakresu szeroko rozumianego zarządzania (projekt nr 5).

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype