Program seminarium:


L.P

Nazwa przedmiotu

Liczba godz.

Forma zajęć

Semestr I

Semestr II

Semestr III

Semestr IV

Forma zaliczenia

 

 

Metodologia badań naukowych i podstawy zarządzania

Studia podyplomowe

 

 1

Dydaktyka szkoły wyższej

 10

 w+ćw.

 10

 

Fakultatywnie do wyboru:

 

 

 

 

 

Menadżer logistyki  (pkt. VI.1.)

 

lub

 

Menadżer transport  (pkt. VI.2.)

 

 

   

 

 

 

 2

Zasady prowadzenia zajęć

dydaktycznych

 10

 w+ćw.

 10

 

 

 

 

3

Etyka

6

w

6

 

Z

4

Prawo autorskie

10

w

10

 

Z

5

Naukometria i bibliometria

4

 

 

  

4

 

 

 

  6

Proces wnioskowania o finansowanie

badań naukowych

10

  w+ćw.+projekt

10

 

 

 

 7

Metodologia prowadzenia badań naukowych

20

  W+NW.

10

 10

 

 

8

Wybór i analiza obszaru badawczego

20

seminarium

+

prezentacja

10

10

 

 

 

 9

Teoria organizacji i zarządzania

20

 w+ćw

 

 10

 

 

 

 

 10

20

  w+ćw

10

10

 

 

 

 

Statystyka i wizualizacja wyników badań

11

Język angielski

 

kowersatorium

20

20

20

20

E

12

Praktyki zawodowe w MWSLiT

90

Praktyczna

 

30

30

30

 

 

 PROGRAM STUDIÓW – MENADŻER LOGISTYKI

 

Lp.

TEMATYKA – grupy zagadnień

Godz.

1.

Logistyka w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, instytucji i gospodarki

2

2.

Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji

10

3.

Planowanie logistyczne

10

4.

Projektowanie procesów i systemów logistycznych

10

5.

Zarzadzanie łańcuchem logistycznym

10

6.

Infrastruktura logistyczna

8

7.

Logistyka międzynarodowa i międzynarodowe sieci logistyczne

8

8.

Technologie usług magazynowania i transportu wewnętrznego

8

9.

Centra logistyczne

4

10.

Sieci handlowe i dystrybucyjne a logistyka e-commerce

8

11.

Automatyzacja i cyfryzacja w logistyce (Logistyka 4.0)

8

12.

Rachunek kosztów działań logistycznych

4

13.

Ubezpieczenia w logistyce

4

14.

Rozwiązania IT w logistyce

8

15.

Działalność menedżera logistyki

6

16.

Zarządzanie projektem logistycznym z elementami marketingu usług logistycznych

8

17.

Zarządzanie innowacjami w logistyce

6

18.

Ekologistyka i zrównoważony rozwój

6

19.

Język angielski

40

20.

Praktyka dydaktyczna

20

21.

Seminarium dyplomowe

2

 

Ogółem

190

 

PROGRAM STUDIÓW – MENADŻER TRANSPORTU

 

Lp.

TEMATYKA – grupy zagadnień

Godz.

1.

Podstawy logistyki

4

2.

Potrzeby transportowe

2

3.

Systemy transportowe

10

4.

Infrastruktura transportu

10

5.

Spedycja

8

6.

Technologie transportowe

8

7.

Transport międzynarodowy

8

8.

Inżynieria ruchu lądowego

8

9.

Transport zwierząt, towarów szybko psujących się i szybko zbywalnych FMCG

8

10.

Prawne aspekty bezpieczeństwa w transporcie

4

11.

Transport materiałów niebezpiecznych i nienormatywnych

8

12.

Transport bliski

8

13.

Ekonomika transportu

4

14.

Ubezpieczenia w transporcie

4

15.

Rozwiązania IT w transporcie

8

15.

Działalność menedżera transportu

6

16.

Zarządzanie ryzykiem w transporcie

8

17.

Zarządzanie innowacjami w transporcie

6

18.

Ekologistyka i zrównoważony transport

6

19.

Język angielski

40

20.

Praktyka dydaktyczna

20

21.

Seminarium dyplomowe

2

 

Ogółem

190

Pliki do pobrania

 

Załącznik nr 1 – Organizacja i program seminarium doktoranckiego

Załącznik nr 2 - Wniosek o przyjęcie na seminarium doktoranckie

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype