Nie od dzisiaj wiadomo, że branża TSL jest jednym z najprężniej rozwijających się obszarów gospodarki. Zapotrzebowanie na specjalistów wciąż wzrasta. Perspektywy są bardzo obiecujące, dlatego studenci już w czasie trwania studiów podejmują staże i praktyki.

Kluczem do kariery w logistyce jest specjalistyczne wykształcenie oraz praktyka, które dają możliwość zdobycia dobrej pracy. MWSLiT jako Uczelnia rzetelnie przygotowująca do wykonywanego zawodu zawsze dba o najwyższy standard kształcenia jak i możliwości odbywania praktyk oraz staży u najlepszych pracodawców.

 

 

Bogata oferta praktyk i staży zachęca do stawiania pierwszych kroków na rynku pracy. Cykliczne Spotkania z Pracodawcami oraz wyjazdy studyjne dają szansę do bezpośredniego nawiązywania kontaktów z przedstawicielami największych firm. Duża ilość zajęć praktycznych w najnowocześniejszych na Dolnym Śląsku laboratoriach inżynierii logistycznej, bogata oferta specjalistycznych szkoleń i kursów doszkalających są również wyrazem indywidualnego podejścia i wielu możliwości jakie Uczelnia daje studentom. Sukces na rynku pracy gwarantuje również posiadanie prestiżowego certyfikatu CILT, który absolwent MWSLiT uzyskuje wraz z dyplomem ukończenia studiów. Akredytacja CILT, jest dla Uczelni dużym wyróżnieniem, podkreśleniem biznesowego podejścia do logistyki. W 2012 roku we Wrocławiu powstał CILT(UK) Polska, jedyny akredytowany ośrodek Instytutu w Europie Środkowo Wschodniej.

 

 

Dzięki wysokim europejskim standardom nauczania oraz praktycznej stronie kształcenia 95% studentów po ukończeniu studiów znajduje pracę na specjalistycznych stanowiskach zarówno w międzynarodowych, jak i krajowych przedsiębiorstwach z branży TSL. Niemal każdy absolwent MWSLiT jest zatrudniony na stanowisku zgodnym z kierunkiem studiów ? są to przede wszystkim zawody przyszłości takie jak: spedytor, planista, specjalista ds. dystrybucji czy logistyki, dyspozytor, specjalista ds. jakości. Absolwent MWSLiT opuszcza mury Uczelni wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pożądane na rynku pracy, dzięki czemu jest on rzetelnie przygotowany do wykonywania zawodu inżyniera logistyka co docenił już niejeden pracodawca. Wszystko to dzięki programom w pełni spełniającym wymogi Krajowych Ram Kwalifikacji potwierdzających jakość kształcenia zgodną z aktualnymi wymaganiami rynku pracy. W raporcie opublikowanym przez Międzynarodową Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) MWSLiT jest uczelnią, która wyposaża swoich studentów w pożądane na obecnym rynku pracy umiejętności.

 

Zatrudnienie w sektorze logistyki jest atrakcyjne przede wszystkim pod względem finansowym. Raport Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) wykazał, że branża logistyczna znajduje się w czołówce najwyższych płac. Średnie wynagrodzenie brutto w sektorze logistycznym wynosi 6 000 PLN, a co czwarty respondent zarabia powyżej 7 674 PLN. W sektorze transportu towarów i osób co czwarty zatrudniony zarabia powyżej 7 300 PLN.

 

 

Wykres 1. Wynagrodzenia całkowite brutto w logistyce w 2023 roku (dane w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 roku

 

wykres zarobki

 

 

 

Należy również wspomnieć, że sam Wrocław jako miasto jest atrakcyjnym miejscem. Niska stopa bezrobocia i ważna lokalizacja na mapie Europy mają tutaj główne znaczenie. Mając doskonałe połączenia z niemal wszystkimi europejskimi stolicami, niejedno przedsiębiorstwo inwestuje pieniądze w swój rozwój, tym samym zwiększając jego atrakcyjność wśród regionalnych rynków pracy.

 

To, że nauka w MWSLiT jest bardzo dobrą inwestycją w przyszłość potwierdza również fakt przyjęcia na studia inżynierskie grupy 46 osób z krajów Europy Wschodniej: Białoruś, Kazachstan, Ukraina oraz Rosja. Jest to kolejny dowód na to, że jakość nauczania i nacisk na praktyczną stronę kształcenia odgrywają również dużą role na rynku międzynarodowym. Wieloletnia współpraca z francuską grupą Uczelni ESIDEC w Metz gwarantuje otrzymanie podwójnego dyplomu ukończenia studiów, a w czasie ich trwania możliwość uczestnictwa w wykładach zagranicznych gości oraz w wyjazdach stypendialnych do zagranicznych uczelni partnerskich.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype