19 września 2023 r. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu podpisała umowę o współpracy z Uniwersytetem Transportowym im. Todora Kableshkova w Sofii, z którym od kilku lat współpracuje w ramach programu Erasmus +.

 

Umowa została podpisana przez prof. dr inż. Danielę Todorovą –  Rektor Uniwersytetu Transportowego w Sofii oraz mgr inż. Janusza Pawęska – Prezydenta MWSLiT we Wrocławiu.

 

Dzięki nawiązaniu bliższej współpracy będzie możliwe m.in. prowadzenie wspólnych projektów naukowo – badawczych, organizowanie konferencji naukowych, tworzenie wspólnych publikacji, organizowanie spotkań i warsztatów branżowych oraz realizowanie przedsięwzięć, związanych z podnoszeniem jakości kształcenia w obu uczelniach.

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype