1 października 2019 r. w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu odbył się dzień wstępny dla studentów ze studiów licencjackich i magisterskich pierwszego semestru.

 

Tegoroczni studenci zostali powitani przez władze dziekańskie uczelni a poszczególne jednostki organizacyjne działające na terenie uczelni, przedstawiły zakres swojej działalności. Słuchacze odbyli szkolenie biblioteczne i informatyczne, a także zapoznali się:

 

  • ze strukturą uczelni i funkcjonowaniem dziekanatu
  • z Działem Współpracy z Zagranicą i wymianą międzynarodową studentów
  • z ofertą zajęć sportowych
  • z ofertą Biura Karier

 

Serdecznie dziękujemy za przybycie!!!

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype