W ramach projektu Logistyczne wspólne studia II stopnia – Comprehensive Joint Master Studies in Logistics, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz National Aviation University w Kijowie opracowały i dostosowały swoje programy nauczania do wymagań pracodawców i prężnie rozwijającego się rynku pracy.

 

Projekt jest prowadzony z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii w programie kształcenia.

 

Organizacja studiów

  • Studia rozpoczynają się w roku akademickim 2021/2022 i prowadzone będą w języku angielskim.
  • Oferta skierowana jest do 20 kandydatów (10 z MWSLiT we Wrocławiu oraz 10 z National Aviation University w Kijowie), chcących podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać wspólny dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku logistyka, na specjalności: Inżynieria przemysłowa.
  • Studia trwają 4 semestry.
  • Zajęcia w pierwszym roku studiów odbywają się stacjonarnie w National Aviation University w Kijowie, natomiast drugi rok studiów realizowany jest w MWSLiT we Wrocławiu.
  • Program studiów zawiera dodatkowe przedmioty wybieralne:
    • I rok studiów – 4 przedmioty,
    • II rok studiów – 5 przedmiotów.
  • Oferta skierowana jest do osób, które ukończyły studia I stopnia: licencjackie lub inżynierskie.

 

Szczegóły projektu

 

 

 

„Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów, realizowany w ramach Działania 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN16/18”.

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype