Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu uruchomiła nowe studia podyplomowe Logistyka Wojskowa.

 

Nowe studia podyplomowe skierowane są do osób mundurowych, bądź osób cywilnych, które pełnią służbę lub pracują w pionach i komórkach logistycznych albo planują swoją przyszłość związać z logistyką wojskową.

 

Podstawowym celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do objęcia stanowisk logistycznych w strukturach wojskowych oraz cywilnych instytucjach logistycznych Wojska Polskiego, a także w innych, pokrewnych instytucjach służb mundurowych.

 

Główny nacisk podczas edukacji skierowany jest na poznanie procedur w zakresie umiejętności organizacji i realizacji logistyki wojskowej w okresie pokoju i wojny oraz logistyki humanitarnej realizowanej przez Siły Zbrojne w sytuacjach różnych zagrożeń, takich jak: pożary, powodzie, wypadki, katastrofy drogowe itp.

 

Ponadto, dla zapewnienia wysokiej efektywności kształcenia, w wyniku upraktycznienia zajęć, słuchacze zdobędą niezbędne umiejętności praktyczne w zakresie kierowania procesami logistycznymi.

Nowe studia podyplomowe to odpowiedź MWSLiT we Wrocławiu na rosnące zapotrzebowanie specjalistów z sektora logistyki wojskowej.

 

Więcej szczegółów: https://www.mwsl.eu/studia-podyplomowe/logistyka-wojskowa

 

1

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype