Słuchacze studiów podyplomowych Zarządzanie i eksploatacja infrastruktury kolejowej w ramach wizyty studyjnej odwiedzili Lokalne Centrum Sterowania Ruchem we Wrocławiu.

 

Uczestnicy wizyty mieli możliwość zapoznania się z komputerowymi urządzeniami sterowania ruchem kolejowym Bombardier oraz urządzeniami sprawdzającymi dostępność torów. Poznali też specyfikę pracy na stanowisku operatora kolejowego. Zobaczyli również pomieszczenia diagnostyczne i serwerownie. Poznali budowę przejazdu kolejowo – drogowego, urządzenia rogatkowe i nastawcze działające na odległość. Omówiono także zasady bezpieczeństwa w przypadku znalezienia się  pomiędzy rogatkami oraz sposoby komunikacji w sytuacjach kryzysowych.

 

Słuchacze pozyskali cenną wiedzę praktyczną, która stanowi uzupełnienie wiedzy teoretycznej, zdobytej podczas zajęć na uczelni.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype