Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu podpisała umowę o współpracy z firmą Michalczewski Sp. z o.o.

 

Firma Michalczewski Sp. z o.o. zajmuje się głównie transportem autobusowym w ramach systemów komunikacji miejskiej oraz transportem towarów samochodami ciężarowymi.

 

Zawarta pomiędzy stronami umowa, dotyczy współpracy w zakresie realizacji przedsięwzięć edukacyjnych w celu:

  • podniesienia standardu szkoleń kadr dla branży TSL;
  • promowania wspólnie realizowanych przedsięwzięć edukacyjnych;
  • wprowadzenia innowacyjnych technologii w proces kształcenia kadr;
  • wymiany i wykorzystania doświadczeń oraz informacji o bieżących wydarzeniach w sektorze logistyki, transportu i spedycji.

 

 

zajawka

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype