Pod koniec 2022 r. w Hotelu Ibis we Wrocławiu odbył się cykl Konferencji Naukowych – zorganizowanych przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Tematem przewodnim dla TKO i SPL (branża transportu kolejowego i branża spedycyjno – logistyczna), były Staże uczniowskie a kompetencje pracowników w branży transportu kolejowego oraz branży spedycyjno- logistycznej.

 

Wśród zagadnień  dotyczących transportu kolejowego znalazły się następujące tematy. Rynek kolejowy w Polsce – zapotrzebowanie na kształcenie jego kadr. Kompetencje zawodowe osób odpowiedzialnych za systemy sterowania ruchem kolejowym. Raport z diagnozy kształcenia zawodowego w branży technika transportu kolejowego. Staże uczniowskie – raport okiem eksperta do spraw pilotażu.

 

Prelegentami byli m.in.: Adam Banaszak – Urząd Transportu Kolejowego, Jacek Krawczun - Dyrektor Dolnośląskiego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A., mgr inż. Piotr Wróblewski – Wykładowca Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i  Transportu we Wrocławiu, Mariusz Poćwiardowski – Kierownik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Adrian Busse – Kierownik DB Cargo Polska S.A., Jacek Jarocki – Nauczyciel w Zespole Szkół w Małaszewiczach, Artur Misiak - Dyrektor  Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie, Roland Potoczny – Nauczyciel w Zespole Szkół Logistycznych we Wrocławiu oraz Zespołu Szkół w Żarowie, Józef Dudek – Nauczyciel w Zespole Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie.

 

Nie zabrakło wielu burzliwych i twórczych dyskusji, a także wielu pytań, dotyczących przyszłości kształcenia w zawodzie technika transportu kolejowego.

 

Drugi etap seminarium dotyczył branży spedycyjno – logistycznej. Przedstawiono przemówienia:

 • Transport i spedycja w logistyce humanitarnej – nowe wyzwania dla szkolnictwa branżowego.
 • Ekologistyka czyli nowe kompetencje w branży spedycyjno-logistycznej.
 • Staż uczniowski w przepisach prawa oświatowego.
 • Raport z diagnozy kształcenia w branży spedycyjno - logistycznej.
 • Prezentacja modelowych programów praktycznej nauki w zakresie staży uczniowskich oraz ram jakości praktyk i staży.
 • Case - study praktycznej nauki zawodu w magazynach autoryzowanych stacji obsługi marek grupy Volkswagena.
 • Kompetencje przyszłych pracowników grupy Crusar. Czy staże uczniowskie zapełnią lukę kompetencyjną?
 • Wprowadzanie nowych kwalifikacji do systemu edukacji.
 • Logistyka w awiacji – nowe wyzwania dla logistyków.
 • Współpraca szkół z pracodawcami – przykładowe rozwiązania.
 • Kompetencje absolwenta technikum w branży spedycyjno-logistycznej.

 

 

Prelegentami byli m.in.: Tomasz  Madej – p.o. Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji, dr Stanisław Ślusarczyk  – Dziekan Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i  Transportu we Wrocławiu, dr inż. Michał Kruszyński - Prodziekan Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Piotr Krzywda - Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Anna Wawruch Lis – Dyrektor ZSTK w  Lublinie; Agnieszka Smolarczyk - ekspert regionalny Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Danuta Rak – Właściciel 3DR Studio Projektowo - Szkoleniowe, Marek Magniszewski – Wykładowca Politechniki Rzeszowskiej, Patrycja Krzesłowska – Nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi, Barbara Smoleńska – Nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu, Paweł Noculak - HR Business Partner Auto Group Polska, Michał Wyrwał - Dyrektor Generalny VILSAIT Grupa Crusar, Stanisław Czornak - Wykładowca Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Roman Charkot – Nauczyciel Technikum Akademickiego przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

 

W seminarium wzięło udział wielu specjalistów, wykładowców, nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy dzielili się swoim wieloletnim doświadczeniem. Nie zabrakło rozmów na temat kształcenia zawodowego oraz satysfakcji z możliwości uczestniczenia w procesie formowania i kształcenia młodego pokolenia, które patrzy w przyszłość z nadzieją na obiecujące perspektywy zawodowe.

 

 

 

logotypy

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype