Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu rozpoczęła współpracę z Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport (Arabska Akademia Nauki, Technologii i Transportu Morskiego).

 

W listopadzie 2022 r.  przedstawiciele AASTMT odwiedzili MWSLiT w ramach programu Erasmus+ w celu omówienia możliwości dalszej współpracy. Rozmowy te zaowocowały zaproszeniem MWSLiT do współorganizowania „XII Międzynarodowej Konferencji Transportu i Logistyki Morskiej - Zrównoważone i innowacyjne technologie. W kierunku odpornej przyszłości” – Marlog 12.

 

Konferencja odbyła się 12-14 marca 2023 r. w Aleksandrii, której głównym organizatorem był AASTMT. Podczas Konferencji Dziekan MWSLiT dr Stanisław Ślusarczyk oraz Prezydent AASTMT prof. Ismail AbdelGhafar Ismail Farag podpisali porozumienie o współpracy.

 

Współpraca pomiędzy Uczelniami będzie obejmowała m.in.:

  • wymianę studencką,
  • organizowanie praktyk dla studentów,
  • wspólne badania oraz publikacje naukowe.

Jedną z prelegentek, podczas Konferencji Marlog 12, była Prodziakan MWSLiT dr Karolina Lis, która przedstawiła prezentację Ekologistyka – dobre praktyki na przykładzie Polski.

 

Konferencja była okazją do wymiany poglądów oraz podjęcia dyskusji na arenie międzynarodowej.

 

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype