2 czerwca 2023 r. w Krzyżowej odbyło się XII Spotkanie Przewoźników  Drogowych organizowane przez związek pracodawców - Polską Unię Transportu, we współpracy z Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

 

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję wysłuchać wielu interesujących prelekcji. Rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu, dr Marcin Pawęska prof. MWSLiT wygłosił wykład - Kluczowe umiejętności logistyka w XXI wieku. Podczas konferencji zostały również poruszone kwestie dotyczące m.in.: standardów szkolenia kierowców, bezpieczeństwa w transporcie, sztucznej inteligencji w spedycji, czy podatków od środków transportowych.

Tegoroczne spotkanie nie tylko umożliwiło poszerzenie wiedzy, ale było także doskonałą okazją do omówienia najważniejszych problemów w branży oraz okazją do przedstawienia swojej opinii na poruszane tematy i zadania nurtujących pytań.

 

 

 

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype