W dniach 26 – 27 października 2023 r. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu organizuje hybrydową Międzynarodową Konferencję Naukową Kompetencje pracownicze organizacji logistycznych w dobie globalizacji.

 

Celem konferencji jest przedstawienie zagadnień dotyczących oddziaływania na personel firm logistycznych, a także wyzwań jakie jawią się przed menedżerami tych organizacji. Konferencja ma być przestrzenią do ożywionej, międzynarodowej dyskusji, wymiany poglądów, przedstawienia wyników badań naukowych, jak również przestrzenią do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń na temat postępującej globalizacji, która jest jednym z głównych trendów w biznesie, mających  realny wpływ przede wszystkim na sektor transportu oraz logistyki.

 

Tematem konferencji będzie m.in.:

  • Kapitał ludzki w firmie logistycznej;
  • Budowanie skutecznych i zmotywowanych zespołów jako element strategii przedsiębiorstwa;
  • Selekcja, dobór i motywowanie pracowników w dobie globalizacji logistyki;
  • Wpływ automatyzacji i nowych technologii na efektywność realizacji zadań logistycznych
    w dobie „Zielonego Ładu” i zrównoważonego rozwoju.

 

W ramach konferencji odbędzie się sesja plakatowa dedykowana studenckim kołom naukowym.

 

Do uczestniczenia w konferencji zachęcamy przede wszystkim środowisko akademickie, doktorantów, studenckie koła naukowe, przedstawicieli otoczenia społeczno – gospodarczego, a także partnerów uczelni z branży TSL.

 

Rejestracja uczestników trwa do 5 października 2023 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji oraz możliwości wygłoszenia referatu znajdują się na stronie internetowej uczelni https://konferencje.mwsl.eu.

 

 

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype