zajawka_m

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu po raz kolejny otrzymała Certyfikat Wiarygodna Szkoła, przyznawany przez Akademickie Centrum Informacyjne. Uczelnia jest laureatem nieprzerwanie od 2005 roku.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu po raz kolejny otrzymała Certyfikat Wiarygodna Szkoła, przyznawany przez Akademickie Centrum Informacyjne. Uczelnia jest laureatem nieprzerwanie od 2005 roku.

 

Wyróżnienie to jest potwierdzeniem wysokich standardów edukacyjnych Uczelni. Dotyczy to kształcenia merytorycznego, praktycznego i oznacza, że nasi absolwenci są specjalistami w swoich dziedzinach.

 

MWSLiT została wyróżniona również certyfikatem Dobra Uczelnia – Dobra Praca, który świadczy o rzetelnym przygotowywaniu studentów do wejścia na rynek pracy. Certyfikat ten potwierdza kompetencje naszych absolwentów dobrze przygotowanych do wyzwań rynku i oczekiwań pracodawców.

 

Uczelnia uzyskała wysokie oceny w szczególności za:

 

  • nowatorskie podejście do kształcenia wyższego poprzez uruchomienie systemu studiów dualnych na kierunku logistyka i transport,
  • wprowadzenie do oferty kierunku studiów z wykładowym językiem angielskim (logistyka),
  • sukcesywne wzbogacanie oferty studiów podyplomowych,
  • współpracę ze środowiskiem pracodawców i włączenie ich w proces dydaktyczny oraz za wdrażanie licznych projektów mających na celu dostosowanie programów nauczania do oczekiwań pracodawców z rynku pracy,
  • wielopłaszczyznową działalność Biura Karier i organizację cyklicznych spotkań z pracodawcami, wyjazdów studyjnych, a także bezpłatnych zajęć warsztatowych.

 

 

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype