8 listopada 2023 r. przedstawiciele Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu wzięli udział w konferencji podsumowującej projekt Zrównoważony ekosystem edukacji klimatycznej – Polska, Niemcy, Republika Czeska.

 

Celem projektu, finansowanego ze środków Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej EUKI, było opracowanie metody, która pozwoli uczyć o klimacie w sposób praktyczny oraz zaprojektować ekosystem wsparcia dla uczniów i nauczycieli szkół, które chcą aktywnie rozwijać kompetencje środowiskowe i technologiczne. W ramach projektu, reprezentanci MWSLiT brali udział w warsztatach dotyczących stworzenia nowego modelu edukacji klimatycznej.

 

Efektem projektu jest stworzenie nowego modelu edukacji klimatycznej, a także powstanie Internetowej platformy edukatorów klimatycznych (CEOP - Climate Expert Online Platform), która będzie stanowić zaawansowaną przestrzeń do wymiany wiedzy przez społeczność edukatorów klimatycznych.

 

Działania te przyczynią się do umożliwienia łatwego dostępu do wiedzy i praktycznych informacji, które mogą zostać wykorzystane przez wykładowców akademickich MWSLiT, również w kontekście logistyki, transportu, budownictwa czy zarządzania.

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype