26 października 2023 r.  w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu  we Wrocławiu odbyła się  Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kompetencje pracownicze organizacji logistycznych w dobie globalizacji.

 

Celem konferencji było przedstawienie zagadnień dotyczących oddziaływania na personel firm logistycznych, a także wyzwań jakie jawią się przed menedżerami tych przedsiębiorstw. 

 

Tematy konferencji:

 • Proces kształcenia kadr logistycznych w warunkach szeroko postępującej automatyzacji;
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w firmach logistycznych w dobie globalizacji;
 • Wpływ zastosowania Chat GPT przez personel pracowniczy na branżę logistyczną;
 • Kariera zawodowa menedżera łańcucha dostaw;
 • Pożądane kompetencje spedytora na rynku pracy.

 

Podczas konferencji swoje referaty w kolejności wygłosili:

 • dr inż. Tadeusz Popkowski, prof. MWSLiT we Wrocławiu;
 • dr hab. inż. Zbigniew Ścibiorek, MWSLiT we Wrocławiu;
 • mgr inż. Dominik Malinowski, doktorant na Politechnice Łódzkiej;
 • dr Agnieszka Bekisz, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
 • dr inż. Michał Kruszyński, MWSLiT we Wrocławiu;
 • mgr Grzegorz Czapski, doktorant na Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II;
 • Marlena Guz, studentka III roku, kier. Zarządzanie na Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II;
 • mgr Patrycja Bill-Józefiak, MWSLiT we Wrocławiu;
 • dr inż. Ireneusz Żuchowski, Rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży;
 • dr Katarzyna Jarosz, MWSLiT we Wrocławiu;
 • mgr Grzegorz Wiśniewski, MWSLiT we Wrocławiu, City Brokers Investment  z o.o., Wiceprezes Polskiej Unii Transportu;
 • mgr Marcin Bobik, MWSLiT we Wrocławiu.

 

Wygłoszone referaty zostaną opublikowane w formie monografii pokonferencyjnej.

 

Konferencja była przestrzenią do ożywionej, międzynarodowej dyskusji, wymiany poglądów, przedstawienia wyników badań naukowych, jak również przestrzenią do wymiany doświadczeń.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konferencji.

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype