17 stycznia 2024 r. na uroczystym posiedzeniu Rady Naukowej Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie, odbyła się uroczystość nadania dr Marcinowi Pawęska, prof. MWSLiT, tytułu doktora Honoris Causa. Jest to stopień naukowy, nadawany wybitnie zasłużonym w dydaktyce i nauce.

 

Ze względu na problemy logistyczne, powstałe w wyniku zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej oraz stanu wojennego w Ukrainie, uroczystość została przeprowadzona za pośrednictwem wideokonferencji. 

 

Ceremonię otworzył przewodniczący Rady Naukowej NUL prof. Mykola Kulyk, a laudację wygłosiła Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Edukacji NUL prof. Iryna Zarubinska.

 

Dyplom doktora Honoris Causa dla dr Marcina Pawęska oraz atrybuty związane z tym zaszczytnym tytułem, w postaci togi, biretu oraz biografii honorowego gościa, zaprezentował p.o. Rektora NUL prof. Volodymyr Shulga.

 

W tradycyjnej mowie okolicznościowej dr Marcin Pawęska, prof. MWSLiT podziękował za owocne w liczne dokonania, lata współpracy między NUL a MWSLiT, podkreślając,  że niezłomny duch, wysoka jakość badań oraz wybitni akademicy czynią  NUL  wyjątkowym partnerem we współpracy w zakresie dydaktyki  i podnoszenia jakości kształcenia na kierunku Logistyka.

 

 

 

 

Narodowy Uniwersytet Lotniczy w Kijowie( NUL) to największa tego typu uczelnia w Ukrainie i znacząca placówka naukowa na świecie. W NUL  studiuje ponad 25 000 studentów, w tym 1 500 zagranicznych. W skład Narodowego Uniwersytetu Lotniczego wchodzą: 5 instytutów, 10 wydziałów i 12 instytutów badawczych.

 

NUL znajduje się na liście najlepszych uniwersytetów w Europie, uszeregowanych na podstawie ich wyników badawczych w dziedzinie lotnictwa, zajmując 3 pozycję.  

 

Więcej informacji znajduje się na stronie uczelni partnerskiej.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype