6 marca 2024 r. podczas Konferencji inaugurującej działalność Branżowego Centrum Umiejętności w Dziedzinie Logistyki, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej, składającej się z przedstawicieli uczelni wyższych, środowiska społeczno - gospodarczego a także organizacji zrzeszających przedsiębiorców branży logistycznej.

 

W posiedzeniu wzięli udział:

 • Janusz Pawęska – Prezydent MWSLiT we Wrocławiu – organu prowadzącego BCU, 
 • Sławomir Mazurek – Dyrektor Branżowego Centrum Umiejętności w Dziedzinie Logistyki, 
 • Michał Kruszyński – Prodziekan MWSLiT we Wrocławiu, 
 • Renata Granowska – ekspert z zakresu zarządzania funduszami europejskimi, 
 • Jacek Iwancz - Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, 
 • Bartosz Kotecki – Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 
 • Ryszard Sobański - Prezydent Sudeckiej Izby Przemysłowo- Handlowej, 
 • Leszek Rabsztyn - Członek Zarządu Polskiego Instytutu Certyfikacji, 
 • Urszula Przystalska – Dyrektor Technikum Akademickiego przy MWSLiT we Wrocławiu, 
 • Leszek Luda – Prezes Polskiej Unii Transportu, - Maciej Posadzy – Prezes Zarządu 3LP S.A., 
 • Michał Kosik – Kierownik Spedycji Colian Logistic Sp. z o.o.  

 

Celem działalności Rady BCU jest stworzenie efektywnego systemu diagnozowania i informowania o obecnym stanie i zapotrzebowaniu na umiejętności zawodowe i kompetencje personalno-społeczne w branży logistycznej.

 

Podczas posiedzenia poruszone zostały kwestie związane z:

 • zapotrzebowaniem na nowe zawody, umiejętności i kwalifikacje w dziedzinie logistyki, 
 • zapotrzebowaniem na nowe kompetencje cyfrowe, 
 • zakresem i tematyką nowych szkoleń/kursów oferowanych przez centrum dla określonych grup docelowych, 
 • propozycjami zmian w zakresie kształcenia na poziomie szkolnictwa branżowego i wyższego w dziedzinie logistyki.

 

 

Spotkania Rady BCU będą odbywały się cyklicznie, przynajmniej raz na kwartał, w formie zdalnej. Dwa razy w roku spotkania odbędą się stacjonarnie, w siedzibie BCU.

 

 

 

 

belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Next Generation EU

w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype