Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Logistyków Polskich. 

 

Stowarzyszenie zajmuje się m. in.:

  • projektowaniem i budową laboratoriów oraz centrów edukacji logistycznej;
  • prowadzeniem działalności badawczej i innowacyjnej w zakresie logistyki;
  • współpracą z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi;
  • współpracą z uczelniami oraz placówkami oświatowymi, w tym w szczególności  z zakresu kształcenia zawodowego.

 

W najbliższym czasie stowarzyszenie planuje również uruchomić platformę do wymiany najważniejszych informacji pomiędzy swoimi partnerami, którzy są specjalistami   w zakresie nowych technologii.

 

Jesteśmy przekonani, że wszystkie wspólnie podjęte działania, a także wymiana doświadczeń będą owocne dla obu stron.

 

 

zajawka

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype