11 - 12 kwietnia 2024 r. odbył się Ogólnopolski Kongres Nauczycieli branży TSL organizowany przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu pod patronatem The Chartered Institute of Logistics and Transport – CILT(UK) – Polska oraz Polskiej Unii Transportu.

 

Kongres skierowany był do dyrekcji szkół a także pracowników naukowo –dydaktycznych, w szczególności nauczycieli zawodów takich jak: technik logistyk, technik spedytor, magazynier – logistyk, technik transportu kolejowego, technik eksploatacji portów  i terminali.

 

Podczas Kongresu uczestnicy mieli okazję pogłębić swoją wiedzę m.in.  na temat:

  • Zielonych trendów w logistyce magazynowej;
  • Logistyki i produkcji;
  • Aktualnych problemów w branży TSL;
  • Cyfryzacji i automatyzacji w logistyce.

 

Kluczowym punktem Kongresu była także prezentacja  laboratoriów Branżowego Centrum Umiejętności w Dziedzinie Logistyki, którego organem prowadzącym jest MWSLiT we Wrocławiu oraz wykłady branżowe przedstawicieli DPD Polska Sp. z o.o.  i Express Botam Transport Sp. z o. o. Podsumowano również ostatnie II edycje Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

 

Kongres poświęcony był kształtowaniu kompetencji i wyzwań, które stawia przed pracownikami i pracodawcami rynek pracy, a także możliwym ścieżkom kariery  w firmach z sektora TSL oraz ich rozwojowi. Była to okazja do wskazania sposobów kształtowania kompetencji, jak i do zwiększenia świadomości w szkołach ponadpodstawowych co do kierunków rozwoju branży TSL.

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie Kongresem i mamy nadzieję,  że w przyszłym roku frekwencja będzie jeszcze większa.

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype