4 - 6 czerwca 2024 r. przedstawiciele i studenci Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu wraz z przedstawicielami Branżowego Centrum Umiejętności w Dziedzinie Logistyki wzięli udział w najważniejszym wydarzeniu branży transportowej i logistycznej w Polsce – targach ITM Industry Europe oraz Modernlog 2024, połączonych z konferencją Smart Warehouse. Patronat branżowy w tegorocznej edycji objęła MWSLiT organ prowadzący BCU.

 

Wydarzenie co roku przyciąga setki wystawców i tysiące zwiedzających z całego świata. Przedstawiciele BCU w Dziedzinie Logistyki oraz przedstawiciele i studenci MWSLiT we Wrocławiu biorący udział w wydarzeniu, mieli możliwość poznania największych firm z branży TSL, zarówno z Polski jak i zagranicy, nawiązania bliższych kontaktów z przedstawicielami firm, a także poznania najnowszych trendów technologicznych.

 

Stałym punktem w programie wydarzenia, są również pokazy maszyn w strefie In4Log, gdzie prezentowane są rozwiązania z zakresu automatyki, cyfryzacji danych, zarządzania centrum dystrybucyjnym, optymalizacji procesów logistycznych i nowoczesnego wyposażenia magazynu.

 

Merytorycznym punktem targów była konferencja Smart Warehouse, która skupiła się na automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji pracy w magazynie – w dobie Industry 4.0 przyszedł czas na logistykę 4.0! 

 

Uczestnictwo w konferencji oraz panelach dyskusyjnych przedstawicieli uczelni jak i Branżowego Centrum Umiejętności w Dziedzinie Logistyki z pewnością wzbogaciło i uzupełniło wiedzę teoretyczną uczestników, jak i pozwoliło zapoznać uczestników z ofertą edukacyjną uczelni a także szkoleniami branżowymi oferowanymi przez BCU w Dziedzinie Logistyki.

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype