25 czerwca 2024 roku o godz. 12.00 w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu odbędzie się pierwsza publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości mgr. Grzegorza Wiśniewskiego.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MWSLiT.

 

 

1

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype