25 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu odbyła się pierwsza publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości mgr. Grzegorza Wiśniewskiego.

 

Recenzenci przedstawili swoje recenzje i zadawali wraz z pozostałymi członkami Komisji Doktorskiej pytania dotyczące dysertacji. W obronie wzięli udział także przyszli kandydaci na seminarium doktoranckie, którzy również zadawali doktorantowi pytania, związane z jego prezentacją.

 

Obrona zakończyła się wynikiem pozytywnym dla doktoranta. To ważny dzień, mający duże znaczenie dla działalności naukowej i badawczej uczelni.

 

Prorektor MWSLiT we Wrocławiu, prof. dr hab. inż. Zenon Zamiar, złożył na ręce doktora gratulacje w imieniu władz uczelni.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype